Mediacje sądowe i pozasądowe

Akademia profesjonalnego mediatora
Synergia ośrodek mediacji instytut rozwoju

Kurs podstawowy

Mediacje to konstruktywne zarządzanie konfliktami poprzez dialog, dający konkretne rozwiązania, bez konieczności walki w sądzie. Mediacja jest procesem dochodzenia do porozumienia w obecności mediatora, który jest osobą neutralną i bezstronną, niezaangażowaną w konflikt. Zadaniem mediatora jest ułatwianie procesu osiągania porozumienia drogą negocjacji z obiema stronami konfliktu poprzez stosowanie konkretnych technik komunikacyjnych neutralizowania konfliktu i budowania współpracy.

Kurs certyfikowany w standardach VCC Mediacje sądowe i pozasądowe – Akademia Profesjonalnego Mediatora® jest szkoleniem rozwojowym, które przygotowuje do pracy w zawodzie i roli mediatora sądowego oraz pozasądowego.

Program kursu w standardach VCC jest zgodny z najnowszymi wymaganiami wobec mediatorów, tj. kwalifikacją rynkową „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych, gospodarczych i rodzinnych włączonych Obwieszczeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 grudnia 2018 r. (Dz.U. 2018, poz. 1198); z dnia 23 czerwca 2020r. (DZ.U. 2020,poz.556) oraz Standardami Szkolenia Mediatorów uchwalonymi przez Społeczną Radę do Spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości w dniu 29 października 2007 r.

 

Ukończenie podstawowego szkolenia zapewnia kwalifikacje zawodowe (zawód: Mediator, kod PKD 69.10.Z).

Uczestnik może ubiegać się o wpis na listę Stałych Mediatorów Sądowych, która jest prowadzona przez Prezesów Sądów Okręgowych. Istnieje także możliwość wpisu na Listę Stałych Mediatorów Ośrodka Mediacji MIR Synergia po spełnieniu wymogów związanych z przyznawaniem rekomendacji Ośrodka Mediacji. 

Cel szkolenia

Uczestnik nabędzie wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności z zakresu mediacji a w szczególności z konstruktywnej komunikacji interpersonalnej, psychologii konfliktu, radzenia sobie z emocjami, asertywności, negocjacji i metod skoncentrowanych na rozwiązywaniu problemów.

Kompetencje nabyte podczas szkolenia będą także przydatne menadżerom, pracownikom HR i HR Business Partner w zarządzaniu konfliktami w organizacji oraz tworzeniu kultury organizacyjnej opartej na konstruktywnym dialogu.

Certyfikacja VCC

Adresaci szkolenia

 • prawnicy różnych specjalności: adwokaci, radcy prawni, komornicy i notariusze
 • osoby chcące zdobyć nowy zawód mediatora
 • prawnicy, adwokaci, radcy prawni
 • psychologowie i psychoterapeuci
 • kuratorzy sądowi, pracownicy socjalni 
 • osoby świadczące nieodpłatną pomoc prawną
 • drobni usługodawcy, którzy chcą usprawnić procesy związane z dochodzeniem należności od osób fizycznych
 • nauczyciele i pedagodzy szkolni
 • menadżerowie, pracownicy działów HR
 • studenci na powiązanych kierunkach studiów, tj. prawo, psychologia, socjologia, pedagogika

Korzyści

 • Dzięki szkoleniu uczestnicy zdobędą uniwersalną wiedzę i praktyczne umiejętności umożliwiające przygotowanie się do mediacji, konstruktywne jej przeprowadzenie i przygotowanie dokumentów mediacyjnych w przedmiocie mediacji. 
 • Kurs prowadzony przez doświadczonych trenerów i mediatorów certyfikowanych VCC i APM z wieloletnią praktyką w zawodzie trenera i mediatora, łączących wiedzę psychologiczną, mediacyjną jak i prawną,
 • Dydaktyka pracy dostosowana do prowadzenia szkoleń metodami aktywnymi/
 • Kameralne grupy w atmosferze sprzyjającej inspiracji.
 • Indywidualna opieka i konsultacje przygotowujące do certyfikacji po ukończeniu szkolenia.
 • Program oparty na modelu harvardzkim negocjacji i mediacji oraz modelu transformatywnym.
 • Sesje mentoringowo – superwizyjne z akredytowanym coachem PCC ICF.
 • Badanie potencjału osobistego i zawodowego– Test PCT-A, style zachowania DISC Fundamental Adults wraz z raportem.

Podczas szkolenia nauczysz się

 • konstruktywnie rozwiązywać konflikty w życiu zawodowym i osobistym
 • prowadzić proces mediacji
 • radzić sobie z blokadami komunikacyjnymi
 • wyrażać swoje potrzeby biorąc pod uwagę potrzeby drugiej strony
 • nie ulegać nadmiernie emocjom w czasie konfliktu, 
 • rozumieć siebie i drugą stronę konfliktu
 • poprawiać relacje ze sobą i innymi
 • lepiej rozwiązywać każdy konflikt – zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym,
 • jakie błędy popełniasz w komunikacji z innymi stosując stare nawyki i schematy myślenia
 • mówić o swoich potrzebach, uczuciach i oczekiwaniach
 • oddzielać fakty od ich interpretacji
 • rozwijać inteligencję emocjonalną wczuwając się w punkt widzenia innych ludzi

Co otrzymasz po szkoleniu?

 • Certyfikat APM® mediacje sadowe i pozasądowe
 • Rekomendację Ośrodka Mediacji Międzynarodowego Instytutu Rozwoju Synergia po zaliczeniu kursu podstawowego i specjalizacji wraz z egzaminem APM wskazanej przy dokonywaniu zgłoszenia jako mediator sądowy
 • Możliwość ubiegania się o Certyfikat Vocational Competence Certificate (VCC), potwierdzającej kwalifikacje mediatorów w obszarze wiedzy, umiejętności i kompetencji. 
 • Przygotowujemy Cię do walidacji i certyfikacji zgodnie z wymogami Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Instytucji Certyfikującej Fundacji VCC.
 • Otrzymasz e-podręcznik Mediacje sądowe i pozasądowe wraz z warsztatem zawodowego mediatora.

Program 40h

Wprowadzenie do mediacji

Modele mediacji w teorii i praktyce

Podstawowe zasady i etapy procesu mediacji

 • przygotowanie do mediacji w 5 krokach 
 • przebieg postępowania mediacyjnego w mediacjach sądowych i pozasądowych
 • zasady mediacji (dobrowolność, bezstronność, neutralność, poufność)
 • czynniki wpływające na przebieg mediacji
 • etapy mediacji
 • cele na poszczególnych etapach mediacji
 • dochodzenie do potrzeb i interesów
 • trójkąt satysfakcji psychologicznej, proceduralnej i rzeczowej
 • rola mediatora – specyfika, prawa i obowiązki mediatora
 • zastosowanie mediacji – wskazania i przeciwwskazania
 • poufność w mediacji
 • zagadnienia etyki zawodowej mediatorów
 • standardy prowadzenia mediacji i postępowania mediatora

Podstawy wiedzy psychologicznej o mechanizmach powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów

 • fazy, źródła, etapy konfliktu 
 • dynamika konfliktu: postawy, cykl konfliktu, eskalacja konfliktu
 • style radzenia sobie z konfliktem
 • zniekształcenia i mechanizmy psychologiczne odpowiadające za zjawisko eskalacji konfliktu
 • procedury rozwiązywania konfliktów (negocjacje, mediacje, arbitraż, sąd)
 • uświadamianie interesów i potrzeb stron – przykładowe modele
 • konflikty interpersonalne i intrapersonalne

Negocjacje

 • modele i style negocjacji 
 • przygotowania do negocjacji
 • przebieg negocjacji
 • podstawowe techniki negocjacji, facylitacji i moderacji
 • przełamywanie impasu w negocjacjach i mediacjach
 • prawnik jako negocjator

Komunikacja interpersonalna jako istota działań mediacyjnych

 • podstawy konstruktywnego porozumiewania się 
 • umiejętności komunikacyjne niezbędne mediatorowi
 • techniki budowania dobrej atmosfery wzajemnego zrozumienia
 • sztuka zadawania pytań
 • dialog sokratejski
 • blokady komunikacyjne

Trening umiejętności praktycznych w zakresie mediacji

 • prowadzenie wstępnych spotkań ze stronami 
 • prowadzenie sesji mediacyjnych zgodnie z zasadami i przy wykorzystaniu właściwych technik mediacyjnych
 • aktywne słuchanie, zadawanie pytań, umiejętność używania neutralnego języka
 • dokonanie analizy i diagnozy konfliktu objętego mediacją
 • umiejętne uruchamianie motywacji stron
 • wspierania stron w pracy nad rozwiązaniami
 • techniki i metody pracy w spotkaniach na osobności – coaching konfliktu

Wiedza o prawnych i organizacyjnych aspektach funkcjonowania procedur mediacyjnych

 • podstawy prawne zastosowania procedur mediacyjnych 
 • zagadnienia praktyczne związane z organizacją postępowania mediacyjnego
 • zasady współpracy z organami wymiaru sprawiedliwości
 • prowadzenie dokumentacji
 • ugoda mediacyjna – elementy konieczne
 • zasady zatwierdzania ugód mediacyjnych
 • wzory dokumentów mediacyjnych
 • standardy postępowania mediacyjnego
 • egzamin wewnętrzny – teoretyczny i praktyczny VCC

Informacje organizacyjne

Kurs certyfikowany VCC Mediacje sądowe i pozasądowe – Akademia Profesjonalnego Mediatora® (40h) on-line prowadzony jest na platformie Zoom oraz e-learningu, pozwalając zdobyć wiedzę i umiejętności praktyczne przygotowujące do zawodu mediatora sądowego i pozasądowego.

Kurs na mediatora
KURS W TRYBIE MIESZANYM:
LEARNING I DWIE SESJE INDYWIDUALNE Z TRENEREM 
 • Program Mediacje sądowe i pozasądowe APM® jest realizowany w 100% zdalnie.
 • Nie ma znaczenia, gdzie mieszkasz i w jakich godzinach możesz realizować kurs. 
 • Dostęp do platformy e-learningowej jest 24 godziny na dobę. Wystarczy, że masz dostęp do Internetu. Możesz korzystać z kursu za pośrednictwem komputera, tabletu oraz smartfona.
 • Na platformie znajdziesz materiały do przeczytania (70 stron), ćwiczenia do wykonania (30 stron), przykłady technik i nagrania wykładów. Zapoznajesz się z nimi w dogodnym dla siebie czasie i miejscu.
CENA KURSU: 1200 zł brutto
KURS W FORMULE LIVE 40h NA PLATFORMIE ZOOM Z TRENEREM
 • Szkolenie odbywa się na żywo, pozwalając na interakcję z trenerem z wykorzystaniem kamery, mikrofonu, czatu oraz na zadawanie pytań w czasie rzeczywistym. 
 • Po zapisaniu się na szkolenie otrzymasz: link z zaproszeniem na kurs na platformie Zoom i do innych form interaktywnych, materiały szkoleniowe, prezentacje, zeszyty ćwiczeń.
 • Nigdy wcześniej nie korzystałeś ze szkoleń on-line live? Nie martw się – zapewniamy pełne wsparcie techniczne. Zajęcia prowadzą certyfikowani trenerzy i mentorzy, eksperci mediacji, prawa i kompetencji społecznych.
Teraz promocja! 

1200,00 zł brutto z wpłatą na 7 dni przed szkoleniem.
Cena regularna 1950,00 zł brutto przy wpłacie po terminie z promocją.
Cena walidacji i certyfikacji APM: wliczona w koszt kursu
Cena walidacji i certyfikacji VCC: 960,00 zł brutto
Cena rekomendacji Ośrodka Mediacji: 100,00 zł

Organizator zastrzega, że cena może ulec zmianie.

Dofinansowanie do 80%

Kursy z mediacji wraz ze specjalizacjami oraz certyfikacją VCC i ZSK po spełnieniu wymogów określonych projektów dostępne są z dofinansowaniem poprzez Bazę Usług Rozwojowych:

Szkolenia dla mediatorów

Opinie naszych klientów

Dlaczego Akademia Profesjonalnego Mediatora APM ® Mediacje sądowe i pozasądowe z Akademią Bliżej?

Czytaj więcej na temat kursów dla mediatorów

Zapisz się na szkolenie

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Napisz lub zadzwoń:

kontakt@akademia-blizej.eu 

Tel.
530 697 250
531 775 033

Powiązane szkolenia

Mediacje szkolne i rówieśnicze

Mediacje szkolne i rówieśnicze- Akademia Profesjonalnego Mediatora Cel szkolenia Celem kursu jest przygotowanie uczestnika szkolenia do pełnienia roli mediatora szkolnego poprzez zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu mediacji,

Czytaj więcej »

Mediacje sądowe i pozasądowe

Mediacje sądowe i pozasądowe Kurs podstawowy Mediacje to konstruktywne zarządzanie konfliktami poprzez dialog, dający konkretne rozwiązania, bez konieczności walki w sądzie. Mediacja jest procesem dochodzenia do porozumienia w obecności mediatora,

Czytaj więcej »
Life coaching

Kurs podstawowy

Kursy dla mediatorów Akademia Profesjonalnego Mediatora® mediacje sądowe i pozasądowe Jak zostać mediatorem sądowym – podstawowy kurs mediatora Akademia Profesjonalnego Mediatora® jest szkoleniem rozwojowym, które przygotowuje do pracy w zawodzie i

Czytaj więcej »