Kursy VCC

Kurs VCC ułatwia przygotowanie do egzaminów o międzynarodowej standaryzacji. Dzięki temu jako Centrum Szkoleń i Certyfikacji Akademia Bliżej umożliwimy wykonywanie nowego zawodu, a także uzupełnienie, podwyższenie oraz zaktualizowania posiadanych kwalifikacji zawodowych. Tym samym możliwe jest jeszcze skuteczniejsze przystosowanie do zmian na rynku pracy.
Kurs mentora

Coaching

AKADEMIA PROFESJONALNEGO COACHINGU kurs specjalistyczny wraz certyfikacją VCC Czym jest coaching? Jest to metoda osobistego

Zobacz więcej »

Mentoring

Mentoring Mentoring jest szczególną formą dzielenia się wiedzą przez ekspertów z wybranych dziedzin poprzez inspirowanie

Zobacz więcej »

Menadżer

Menadżer Słowo „menadżer” obejmuje swym znaczeniem wiele zagadnień związanych z procesem zarządzania. Na bycie dobrym

Zobacz więcej »

Czym są szkolenia VCC?

Vocational Competence Certificate (VCC) to jednolity system kształcenia i certyfikacji kwalifikacji zawodowych. Ta idea narodziła się w 2007 roku. Powstała z myślą o dzieleniu się oraz integracji wiedzy i umiejętności zawodowych, a wszystko to z uwzględnieniem potrzeb przedsiębiorstw na międzynarodowym rynku pracy. Ten egzamin stanowi jasny wyraz kompetencji i umiejętności, dlatego niezbędne jest przygotowujące szkolenie VCC, aby zdobyć wiedzę, niezbędną do zdania egzaminu końcowego.

Dlaczego warto wybrać kursy VCC?

Potwierdzenie kwalifikacji zawodowych

Na podstawie certyfikatu i suplementu każda zainteresowana osoba otrzyma wyraźne potwierdzenie nowo nabytych lub aktualnych kompetencji. Tym samym kurs certyfikowany VCC to dobry wstęp do jeszcze skuteczniejszego podkreślenia własnych umiejętności, co stanowi spory argument na rynku pracy. Pozwala również na uzyskanie wyraźnej przewagi nad konkurencją, starającą się o to samo miejsce pracy. Warto zaznaczyć, jak dużą przewagę zapewniają szkolenia VCC połączone ze zdanym egzaminem. W końcu daje to wręcz nieograniczone możliwości, ponieważ certyfikat stanowi doskonałe potwierdzenie wiedzy i otrzymanych umiejętności, uznawanych w różnych krajach. Dzięki temu kursanci z powodzeniem mogą rozpocząć kariery w międzynarodowych korporacjach, rozwinąć swój własny biznes z nastawieniem na eksport bądź zdecydować się na pracę w zupełnie innym kraju. Jednocześnie nie wymaga to kolejnych kursów, szkół czy certyfikatów, bo w wystarczający sposób osobiste kompetencje potwierdza egzamin VCC.

Dostęp do aktualnych informacji

Akademia Bliżej organizuje szkolenie VCC oparte na aktualnych informacjach, a przede wszystkim zgodnych z wytycznymi fundacji VCC. Dzięki temu każdy uczestnik zyskuje dostęp do świeżych danych, kluczowych informacji oraz umiejętności zgodnych z obowiązującym prawem czy wymaganiami międzynarodowego rynku. W ten sposób kursanci są przygotowani do realnych oczekiwań, jakie są przed nimi stawiane przez aktualne tendencje wśród klientów, pracowników czy kadry zarządzające.

Solidne przygotowanie do egzaminu

Jedynie akredytowane Akademie Edukacyjne mogą prowadzić proces szkoleniowy, przygotowujący do odpowiedniego egzaminu. Akademia Bliżej zapewnia kursy certyfikowane VCC, a obszar nauki obejmuje nie tylko teorię, ale również praktyczne zagadnienia. Jednocześnie omawiane obszary ułatwiają zdanie testu, a w konsekwencji zdobycie upragnionego certyfikatu. Przede wszystkim dostarczają przydatnych i naprawdę praktycznych informacji, co w znaczący sposób podnosi kompetencje.

Certyfikaty potwierdzające umiejętności

Szkolenie certyfikowane VCC kończy się zewnętrznym egzaminem. Jego zdanie zapewnia certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę i umożliwiający ewentualną zmianę zawodu. Jako Akademia Bliżej w rzetelny sposób przygotowujemy do tego testu, co w znaczącym stopniu ułatwia osiągnięcie upragnionego celu. Warto dodać, że certyfikat VCC jest wydawany w języku angielskim z logiem Europass, co stanowi potwierdzenie równych szans zawodowych na międzynarodowym rynku pracy. Poza tym dokument zawiera imię i nazwisko, nazwę zawodu, numer identyfikujący wydany certyfikat oraz datę jego wydania.

Oprócz certyfikatu każda osoba, która zdała egzamin, otrzymuje suplement. To właśnie w nim są zawarte wszystkie szczegółowe informacje dotyczące profilu umiejętności i kompetencji, skali ocen, wykazu efektów uczenia się oraz podstawy, jaka posłużyła wydaniu certyfikatu.

Międzynarodowy system VCC

Aż 17 krajów na świecie respektuje system VCC, co w znaczący sposób zwiększa obszar, gdzie kursanci mogą pracować, a przede wszystkim mają dokument potwierdzający zdobyte umiejętności. Akademia Bliżej organizująca, szkolenie certyfikowane VCC zapewnia też dostęp do wiedzy i standardów respektowanych przez 17 państw na świecie. Liczba tych krajów pokazuje również, jak uniwersalny charakter mają te informacje, a przede wszystkim, jak wiele możliwości zapewniają tego typu kursy, a ostatecznie pozytywnie zdany egzamin wraz ze zdobytym certyfikatem.

Jakie szkolenia certyfikowane VCC są dostępne?

Jako Centrum Szkoleń i Certyfikacji Akademia Bliżej zapewniamy kursy VCC z różnych obszarów kształcenia – już od 2016 roku mamy status Akademii Edukacyjnej VCC oraz Partnera Egzaminacyjnego VCC. Dodatkowo co roku przeprowadzany jest audyt, który dodatkowo potwierdza nasze kompetencje w tym zakresie. Dzięki temu jesteśmy w stanie zaoferować uczestnikom wysoką jakość szkoleń zgodnych z odgórnymi wytycznymi. Oferowane kursy dotyczą różnych obszarów, a wśród nich znalazły się m.in. negocjacje z elementami NLP, mediacje sądowe i pozasądowe, coaching, mentoring, doradztwo zawodowe, komunikacja interpersonalna, HR oraz HRBP, a także kurs VCC przygotowujący do pełnienia funkcji managera.

Poszczególne szkolenia obejmują praktyczne podejście do tematów, a nawet poprawę umiejętności interpersonalnych i zarządczych. Co więcej, nowe umiejętności są poparte zdobytą wiedzą oraz warsztatem zgodnym z obszarem kształcenia.

Akademia Bliżej udostępnia szczegółowe programy wszystkich szkoleń, więc każda chętna osoba może zapoznać się z dokładnym obszarem kształcenia.

Co zapewnia kurs certyfikowany VCC?

Przede wszystkim autoryzowane szkolenie VCC prowadzone przez Akademię Bliżej daje dostęp do bogatej wiedzy z poszczególnych obszarów, tak przydatnych dla osób, które chcą rozwinąć swoje umiejętności. Oprócz tego uczestnicy otrzymują zaświadczenie ukończenia szkolenia, a także e-podręcznik, gdzie dostępne są wszystkie informacje zgodne z programem nauczania. Jednak najważniejsze jest to, że kurs pozwala podejść do egzaminu VCC, którego pozytywne zdanie umożliwia zdobycie certyfikatu VCC.

Dla kogo są szkolenia certyfikowane VCC?

Dopasowane, merytoryczne i prowadzone przez specjalistów kursy certyfikowane VCC to dobre przygotowanie do zewnętrznych egzaminów. Dlatego ta forma nauki jest idealnym rozwiązaniem dla managerów pracujących w międzynarodowych firmach. Dzięki przedstawionym informacjom nie tylko zdobędą nowe umiejętności lub uzupełnią te, które już mają, ale przede wszystkim umożliwią dopasowanie poszczególnych procesów do międzynarodowych wymagań.

Jako Centrum Szkoleń i Certyfikacji Akademia Bliżej przygotowujemy również kursy VCC dla osób, pragnących rozpoczęcie nowej ścieżki zawodowej, czyli podchodzących do nieco innego egzaminu VCC. Oprócz tego szkolenia są odpowiednie dla każdego, kto chce awansować, poszerzyć swoją wiedzę, a przede wszystkim dąży do samorozwoju. Warto zaznaczyć, że poszczególne obszary kształcenia przydadzą się także przedsiębiorcom – szczególnie tym, którym zależy na maksymalnym poznaniu pewnych obszarów, rozpoczęciu współpracy z zagranicznymi kontrahentami bądź po prostu tym, którzy samodzielnie zajmują się realizacją poszczególnych zadań.

Kurs na mediatora rodzinnego