Mediacje transformatywne – model zmian

Akademia profesjonalnego mediatora

Kurs podstawowy

Akademia Profesjonalnego Mediatora® jest szkoleniem rozwojowym, które przygotowuje do pracy w zawodzie i roli mediatora sądowego oraz pozasądowego.

Program kursu „Akademia Profesjonalnego Mediatora” jest zgodny z najnowszymi wymaganiami wobec mediatorów, tj. kwalifikacją rynkową „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych, gospodarczych i rodzinnych włączonych Obwieszczeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 grudnia 2018 r. (Dz.U. 2018, poz. 1198); z dnia 23 czerwca 2020r. (DZ.U. 2020,poz.556) oraz Standardami Szkolenia Mediatorów uchwalonymi przez Społeczną Radę do Spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości w dniu 29 października 2007 r.

Ukończenie podstawowego szkolenia zapewnia kwalifikacje zawodowe (zawód: Mediator, kod PKD 69.10.Z).

Uczestnik może ubiegać się o wpis na listę Stałych Mediatorów Sądowych, która jest prowadzona przez Prezesów Sądów Okręgowych. Istnieje także możliwość wpisu na Listę Stałych Mediatorów Ośrodka Mediacji MIR Synergia po spełnieniu wymogów związanych z przyznawaniem rekomendacji Ośrodka Mediacji”

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przygotowanie Uczestników do samodzielnego prowadzenia mediacji szczególnie rodzinnych i pracowniczych w organizacji w modelu transformatywnym, a – co za tym idzie – zmiana charakteru relacji wynikających z konfliktu, a nie, jak w mediacji opartej na interesach, rozwiązanie konkretnego sporu.

W mediacjach transformatywnych konflikt postrzegany jest jako kryzys w relacji. Działania coacha czy mediatora mogą pomóc stronom w zmianie sposobu radzenia sobie z konfliktem. Drogą ku temu jest przemiana, która zachodzi w uczestnikach mediacji i ich wzajemnym postrzeganiu tego co się dzieje w konflikcie.

Mediacja transformatywna jest stworzeniem przestrzeni do wzrostu i rozwoju osobistego.

Adresaci szkolenia

 • prawnicy różnych specjalności: adwokaci, radcy prawni, komornicy i notariusze
 • osoby chcące zdobyć nowy zawód mediatora
 • prawnicy, adwokaci, radcy prawni
 • psychologowie i psychoterapeuci
 • kuratorzy sądowi, pracownicy socjalni
 • osoby świadczące nieodpłatną pomoc prawną
 • drobni usługodawcy, którzy chcą usprawnić procesy związane z dochodzeniem należności od osób fizycznych
 • nauczyciele i pedagodzy szkolni
 • menadżerowie, pracownicy działów HR
 • studenci na powiązanych kierunkach studiów, tj. prawo, psychologia, socjologia, pedagogika

Korzyści

 • Poznasz model mediacji transformatywnej w praktyce.
 • Poznasz techniki wzmocnienia samoświadomości i budowania zrozumienia.
 • Poznasz elementy psychologii relacji i psychologii kryzysu.
 • Zapoznasz się z Podejściem Skoncentrowanym na Rozwiązaniach (TSR) i technikami pracy z wyjątkami, skalowaniem, pracy z zasobami i wyjątkami.
 • Będziesz potrafił pracować w premediacji z Coachingiem konfliktu.
 • Poznasz model pracy z przekonaniami w nurcie Racjonalnej Terapii Zachowań (RTZ) i Porozumienia Bez Przemocy.
 • Rozwiniesz swoje kompetencje związane z rozwiązywaniem konfliktów (nauczenie się wzajemnego słuchania, zrozumienie potrzeb, oczekiwań drugiej strony, analiza blokad komunikacyjnych).
 • Poznasz techniki „wzmocnienia stron” i budowania poczucia własnej wartości w sytuacjach konfliktowych.

Podczas szkolenia nauczysz się

 • rozszerzać perspektywy spojrzenia na konflikt
 • rozumieć swoje zachowania i sytuacje, w jakich się znajdujesz
 • analizować konflikt z wielu perspektyw, co daje większe szanse na wspólne rozwiązanie problemu
 • zmieniać sposób myślenia w konfliktach na użyteczny, wzmacniający i taki, po którym strony są pełne zasobów, by dać sobie radę i zawrzeć porozumienie w innych sprawach w przyszłości

Co otrzymasz po szkoleniu?

 • Certyfikat ukończenia szkolenia Mediacje transformatywne – model zmiany.
 • Możesz ubiegać się o akredytację Mediatora Transformatywnego Zmiany po spełnieniu wymogów certyfikacji.
 • Otrzymasz bogaty materiał szkoleniowy wraz z narzędziami pracy mediatora transformatywnego w praktyce.

Program 40h

 • Elementy psychologii relacji i psychologii kryzysu
 • Model mediacji rozwojowo-transformatywnej w teorii i praktyce
 • Budowanie wzajemnego zrozumienia w modelu mediacji transformatywnej
 • Techniki wzmocnienia i budowania samoświadomości stron w konflikcie
 • Umiejętność pracy w trójkącie PCM: cele – potrzeby – możliwości
 • Narzędzia pracy w kreatywnym myśleniu i pomocy w podejmowania decyzji
 • Spojrzenie z 5 perspektyw na konflikt
 • Podstawy mediacji w nurcie NVC (Porozumienia Bez Przemocy) i TSR (Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach)
 • Praca nad przekonaniami w podejściu RTZ
 • Wartości i deprywacja potrzeb w konflikcie
 • Pozytywna Psychoterapia Par
 • Psychologiczny Model Zmian – wspieranie w zmianie klienta
 • Radzenie sobie z emocjami i budowanie siły wewnętrznej mediatora

Informacje organizacyjne

Kurs „Mediacje transformatywne – model zmian” (30h) on-line prowadzony jest na platformie Zoom oraz e-learningu, pozwalając zdobyć wiedzę i umiejętności praktyczne przygotowujące do prowadzenia mediacji w modelu rozwojowo-transformatywnym.

Kurs na mediatora
Cena kursu: 1550,00 zł brutto
Organizator zastrzega, że cena może ulec zmianie.

Dofinansowanie do 80%

Kursy z mediacji wraz ze specjalizacjami oraz certyfikacją VCC i ZSK po spełnieniu wymogów określonych projektów dostępne są z dofinansowaniem poprzez Bazę Usług Rozwojowych

Szkolenia dla mediatorów

Opinie naszych klientów

Zapisz się na szkolenie

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Napisz lub zadzwoń:

kontakt@akademia-blizej.eu 

Tel.
530 697 250
531 775 033

Powiązane szkolenia

Akademia prawa dla mediatorów

Akademia prawa dla mediatorów Prawo dla nieprawników Akademia prawa dla mediatorów to szkolenie będące odpowiedzią na potrzeby osób, które w życiu zawodowym mają styczność z elementami prawa. Podczas szkolenia uczestnicy

Czytaj więcej »
badanie kompetencji

Mediacje transformatywne – model zmian

Mediacje transformatywne – model zmian Kurs podstawowy Akademia Profesjonalnego Mediatora® jest szkoleniem rozwojowym, które przygotowuje do pracy w zawodzie i roli mediatora sądowego oraz pozasądowego. Program kursu „Akademia Profesjonalnego Mediatora”

Czytaj więcej »
Kurs mentoringu

Studia podyplomowe

Studia podyplomowe Chcesz zdobyć dyplom głównych renomowanych uczelni w kraju? Skorzystaj z naszej oferty studiów podyplomowych w Akademii WSB Dąbrowa Górnicza oraz Uniwersytetu Humanistyczno-Społecznego we Wrocławiu, gdzie jesteśmy Partnerem Merytorycznym

Czytaj więcej »