Mediacje transformatywne – model zmian

Akademia profesjonalnego mediatora

Kurs podstawowy

Akademia Profesjonalnego Mediatora® jest szkoleniem rozwojowym, które przygotowuje do pracy w zawodzie i roli mediatora sądowego oraz pozasądowego.

Program kursu „Akademia Profesjonalnego Mediatora” jest zgodny z najnowszymi wymaganiami wobec mediatorów, tj. kwalifikacją rynkową „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych, gospodarczych i rodzinnych włączonych Obwieszczeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 grudnia 2018 r. (Dz.U. 2018, poz. 1198); z dnia 23 czerwca 2020r. (DZ.U. 2020,poz.556) oraz Standardami Szkolenia Mediatorów uchwalonymi przez Społeczną Radę do Spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości w dniu 29 października 2007 r.

Ukończenie podstawowego szkolenia zapewnia kwalifikacje zawodowe (zawód: Mediator, kod PKD 69.10.Z).

Uczestnik może ubiegać się o wpis na listę Stałych Mediatorów Sądowych, która jest prowadzona przez Prezesów Sądów Okręgowych. Istnieje także możliwość wpisu na Listę Stałych Mediatorów Ośrodka Mediacji MIR Synergia po spełnieniu wymogów związanych z przyznawaniem rekomendacji Ośrodka Mediacji”

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przygotowanie Uczestników do samodzielnego prowadzenia mediacji szczególnie rodzinnych i pracowniczych w organizacji w modelu transformatywnym, a – co za tym idzie – zmiana charakteru relacji wynikających z konfliktu, a nie, jak w mediacji opartej na interesach, rozwiązanie konkretnego sporu.

W mediacjach transformatywnych konflikt postrzegany jest jako kryzys w relacji. Działania coacha czy mediatora mogą pomóc stronom w zmianie sposobu radzenia sobie z konfliktem. Drogą ku temu jest przemiana, która zachodzi w uczestnikach mediacji i ich wzajemnym postrzeganiu tego co się dzieje w konflikcie.

Mediacja transformatywna jest stworzeniem przestrzeni do wzrostu i rozwoju osobistego.

Adresaci szkolenia

 • prawnicy różnych specjalności: adwokaci, radcy prawni, komornicy i notariusze
 • osoby chcące zdobyć nowy zawód mediatora
 • prawnicy, adwokaci, radcy prawni
 • psychologowie i psychoterapeuci
 • kuratorzy sądowi, pracownicy socjalni
 • osoby świadczące nieodpłatną pomoc prawną
 • drobni usługodawcy, którzy chcą usprawnić procesy związane z dochodzeniem należności od osób fizycznych
 • nauczyciele i pedagodzy szkolni
 • menadżerowie, pracownicy działów HR
 • studenci na powiązanych kierunkach studiów, tj. prawo, psychologia, socjologia, pedagogika

Korzyści

 • Poznasz model mediacji transformatywnej w praktyce.
 • Poznasz techniki wzmocnienia samoświadomości i budowania zrozumienia.
 • Poznasz elementy psychologii relacji i psychologii kryzysu.
 • Zapoznasz się z Podejściem Skoncentrowanym na Rozwiązaniach (TSR) i technikami pracy z wyjątkami, skalowaniem, pracy z zasobami i wyjątkami.
 • Będziesz potrafił pracować w premediacji z Coachingiem konfliktu.
 • Poznasz model pracy z przekonaniami w nurcie Racjonalnej Terapii Zachowań (RTZ) i Porozumienia Bez Przemocy.
 • Rozwiniesz swoje kompetencje związane z rozwiązywaniem konfliktów (nauczenie się wzajemnego słuchania, zrozumienie potrzeb, oczekiwań drugiej strony, analiza blokad komunikacyjnych).
 • Poznasz techniki „wzmocnienia stron” i budowania poczucia własnej wartości w sytuacjach konfliktowych.

Podczas szkolenia nauczysz się

 • rozszerzać perspektywy spojrzenia na konflikt
 • rozumieć swoje zachowania i sytuacje, w jakich się znajdujesz
 • analizować konflikt z wielu perspektyw, co daje większe szanse na wspólne rozwiązanie problemu
 • zmieniać sposób myślenia w konfliktach na użyteczny, wzmacniający i taki, po którym strony są pełne zasobów, by dać sobie radę i zawrzeć porozumienie w innych sprawach w przyszłości

Co otrzymasz po szkoleniu?

 • Certyfikat ukończenia szkolenia Mediacje transformatywne – model zmiany.
 • Możesz ubiegać się o akredytację Mediatora Transformatywnego Zmiany po spełnieniu wymogów certyfikacji.
 • Otrzymasz bogaty materiał szkoleniowy wraz z narzędziami pracy mediatora transformatywnego w praktyce.

Program 40h

 • Elementy psychologii relacji i psychologii kryzysu
 • Model mediacji rozwojowo-transformatywnej w teorii i praktyce
 • Budowanie wzajemnego zrozumienia w modelu mediacji transformatywnej
 • Techniki wzmocnienia i budowania samoświadomości stron w konflikcie
 • Umiejętność pracy w trójkącie PCM: cele – potrzeby – możliwości
 • Narzędzia pracy w kreatywnym myśleniu i pomocy w podejmowania decyzji
 • Spojrzenie z 5 perspektyw na konflikt
 • Podstawy mediacji w nurcie NVC (Porozumienia Bez Przemocy) i TSR (Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach)
 • Praca nad przekonaniami w podejściu RTZ
 • Wartości i deprywacja potrzeb w konflikcie
 • Pozytywna Psychoterapia Par
 • Psychologiczny Model Zmian – wspieranie w zmianie klienta
 • Radzenie sobie z emocjami i budowanie siły wewnętrznej mediatora

Informacje organizacyjne

Kurs „Mediacje transformatywne – model zmian” (30h) on-line prowadzony jest na platformie Zoom oraz e-learningu, pozwalając zdobyć wiedzę i umiejętności praktyczne przygotowujące do prowadzenia mediacji w modelu rozwojowo-transformatywnym.

 

Kurs na mediatora
Cena kursu: 1550,00 zł brutto
Organizator zastrzega, że cena może ulec zmianie.

Dofinansowanie do 80%

Kursy z mediacji wraz ze specjalizacjami oraz certyfikacją VCC i ZSK po spełnieniu wymogów określonych projektów dostępne są z dofinansowaniem poprzez Bazę Usług Rozwojowych

Szkolenia dla mediatorów

Opinie naszych klientów

Zapisz się na szkolenie

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Napisz lub zadzwoń:

kontakt@akademia-blizej.eu 

Tel.
530 697 250
531 775 033

Powiązane szkolenia

Mediacje szkolne i rówieśnicze

Mediacje szkolne i rówieśnicze- Akademia Profesjonalnego Mediatora Cel szkolenia Celem kursu jest przygotowanie uczestnika szkolenia do pełnienia roli mediatora szkolnego poprzez zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu mediacji,

Czytaj więcej »
Kurs na mediatora

Superwizja i mentoring

Superwizja i mentoring w mediacjach Refleksyjne uczenie się w oparciu o Model 7 Perspektyw Superwizja rozumiana jako proces refleksyjnego uczenia się to okazja do spotkania indywidualnego lub grupowego, dzięki któremu

Czytaj więcej »

Mediacje sądowe i pozasądowe

Mediacje sądowe i pozasądowe Kurs podstawowy Mediacje to konstruktywne zarządzanie konfliktami poprzez dialog, dający konkretne rozwiązania, bez konieczności walki w sądzie. Mediacja jest procesem dochodzenia do porozumienia w obecności mediatora,

Czytaj więcej »