AKADEMIA PROFESJONALNEGO COACHINGU Licencjonowany specjalistyczny kurs coachingu wraz certyfikacją VCC

Akademia profesjonalnego coacha – kurs coachingu

Czym jest coaching?

Jest to metoda osobistego i zawodowego doskonalenia, która opiera się na założeniu, że wszystko, czego potrzebujemy do osiągania życiowych celów, już mamy – trzeba tylko nauczyć się te zasoby wykorzystywać. Coaching to metoda pracy, która pozwala rozpoznać własny potencjał i skorzystać z niego. Podczas procesu coachingowego toruje się ścieżkę do własnych talentów, możliwości, umiejętności, o których być może nie miało się nawet pojęcia. Coaching jest procesem nauki i stwarzania nowych możliwości do ciągłego, świadomego rozwoju. Uwalnia ludzki potencjał maksymalizowania własnej efektywności.

Coaching – jak każda inna forma pracy nad zmianą i rozwojem, ma swoją metodologię, ogólną strategię oddziaływania i konkretne czynności, poprzez które coach pracuje z wartościami, motywacją, celami czy działaniami klienta.

Cel szkolenia z coachingu

Kurs przygotowuje do samodzielnego prowadzenia sesji coachingowych z wykorzystaniem narzędzi rozwojowych w procesach coachingowych. Osiągnięcie zakładanych efektów uczenia się pozwoli na prowadzenie procesów coachingowych zgodnie ze standardami kluczowych kompetencji coacha oraz systemem kształcenia Vocational Competence Certificate opartym na wartościach i zgodnie z kompetencjami International Coaching Federation (ICF).

Kurs coachingu

Adresaci kursu coachingu

 • osoby, które chcą zdobyć zawód trenera rozwoju osobistego/coacha, mentora, tutora (PKD 23.59.20) 
 • menadżerowie, kadra zarządzająca
 • osoby pracujące na stanowiskach trenerów wewnętrznych
 • pracownicy działów HR
 • psychologowie, psychoterapeuci, nauczyciele, mediatorzy
 • coachowie i trenerzy rozwoju osobistego, którzy chcą przygotować się do akredytacji ICF, VCC

Korzyści z kursu coachingu

 • nabycie praktycznych umiejętności w zakresie prowadzenia coachingu
 • nabycie umiejętności psychospołecznych 
 • nauka metod radzenia sobie z trudnymi sytuacjami
 • poznasz efektywne metody pracy z ludźmi zgodnie z wiedzę z zakresu komunikacji interpersonalnej,
 • poznasz narzędzia wywodzące się z koncepcji psychologicznych oraz różne ujęcia coachingu jak i modele pracy
 • doświadczysz zmiany coachingowej w coachingu
 • wypracujesz postawy profesjonalnego coacha

Podczas szkolenia z coachingu nauczysz się

 • solidnych podstawy do wykonywania zawodu coacha
 • prowadzenia sesji coachigowych w modelu uniwersalnym GROW
 • poznasz inne modele pracy z zmianie 
 • zdobędziesz wiedzę na temat najbardziej skutecznych metod pomagania, motywowania, sztuki wyznaczania celów
 • pogłębisz świadomość i odpowiedzialności za profesjonalizm w relacji coachingowej
 • poznasz narzędzia wyznaczania celów, motywowania, refleksji, podejmowania decyzji do wprowadzania zmian
 • doświadczysz zmiany coachingowej
Kurs na coacha

Kurs coachingu online z certyfikatem - co otrzymasz po szkoleniu?

 • Zaświadczenie ukończenia Akademii Profesjonalnego Coacha
 • Certyfikat VCC w kwalifikacji Coaching wraz z suplementem
 • E-podręcznik Coaching
 • Pakiet narzędzi wspierania w rozwoju 

Program kursu coachingu (60h)

Wprowadzenie do coachingu. Metody pracy

 • Na czym polega coaching? 
 • Kim jest coach? Postawa i kompetencje coacha. Kodeks Etyczny wg ICF
 • Definicje i rodzaje coachingu
 • Siedem zasad coachingu
 • Coaching jako proces – etapy procesu
 • Coaching a inne dyscypliny – różnice między coachingiem a innymi dyscyplinami
 • Kształtowanie relacji coacha w zależności od typu osobowości klienta

Narzędzia i metody pracy coacha

 • Narzędzia badania potrzeb rozwojowych 
 • Narzędzia organizacji procesu: model GROW
 • Narzędzia tworzenia wizji i wyznaczania celów: metoda SMART
 • Narzędzia pracy z motywacją i wartościami
 • Narzędzia twórczego myślenia oraz refleksji: Walt Disney, Okno Johari, analiza pola sił Kurta Livina
 • Inne modele w coachingu
 • Metafory i symbole – sztuka zadawania pytań i ich moc

Czynniki wywołujące zmiany

 • Dialog wewnętrzny i samoocena 
 • Rola emocji i inteligencji emocjonalnej w funkcjonowaniu człowieka
 • Przekonania ograniczające i reguły postępowania z nimi
 • Wartości jako fundament dokonywania zmian
 • Psychologia wprowadzania zmian
 • Modele terapeutyczne w coachingu: terapia skoncentrowana na rozwiązaniach i metody poznawczo-behawioralne

Rozliczanie efektów coachingu

 • Udzielanie informacji zwrotnej rozwojowej i dyrektywnej 
 • Model FUO
 • Metody mierzenia efektywności coachingu: czterostopniowa skala Kirkpatricka
 • Arkusz post-sesji
 • Dziennik rejsu
 • Diagram przemiany Formularz przebiegu coachingu
 • Testy psychometryczne: PCT-A
 • Superwizja rozwojowa, problemowa i normatywna oraz mentoring kompetencji

Informacje organizacyjne dotyczące kursu

Kurs akredytowany VCC „Akademia profesjonalnego coacha” (60h) 

on-line prowadzony jest na platformie Zoom oraz e-learningu, pozwalając zdobyć wiedzę i umiejętności praktyczne przygotowujące do zawodu trenera rozwoju osobistego – coacha, a także do potwierdzenia kwalifikacji w systemie VCC oraz ścieżką indywidualną w akredytacji ACC ICF.

Kurs na mediatora
Cena kursu e- learnigowego (50h)
 • Program Akademia Profesjonalnego Mediatora ® jest realizowany w 100% zdalnie.
 • Nie ma znaczenia, gdzie mieszkasz i w jakich godzinach możesz realizować kurs.
 • Dostęp do platformy e-learningowej jest 24 godziny na dobę. Wystarczy, że masz dostęp do Internetu. Możesz korzystać z kursu za pośrednictwem komputera, tabletu oraz smartfona.
 • Na platformie znajdziesz materiały do przeczytania (70 stron), ćwiczenia do wykonania (30 stron), przykłady technik i nagrania wykładów. Zapoznajesz się z nimi w dogodnym dla siebie czasie i miejscu.

4900 zł brutto

Cena kursu (60 h)
 • Szkolenie odbywa się na żywo, pozwalając na interakcję z trenerem z wykorzystaniem kamery, mikrofonu, czatu oraz na zadawanie pytań w czasie rzeczywistym.
 • Po zapisaniu się na szkolenie otrzymasz link z zaproszeniem na kurs na platformie Zoom i do innych form interaktywnych, materiały szkoleniowe, prezentacje, zeszyty ćwiczeń.
 • Nigdy wcześniej nie korzystałeś ze szkoleń on-line live? Nie martw się – zapewniamy pełne wsparcie techniczne. Zajęcia prowadzą certyfikowani trenerzy i mentorzy, eksperci mediacji, prawa i kompetencji społecznych.
5900 zł brutto
(zawiera Cenę egzaminu VCC: 1200 zł brutto)
 • Organizator zastrzega, że cena może ulec zmianie.
 • Istnieje możliwość wpłat ratalnych po uzgodnieniu z Organizatorem.

Dofinansowanie kursu do 80%

Kursy dla trenerów, coachów, mentorów po spełnieniu wymogów danych projektów dostępne są z dofinansowaniem poprzez Bazę Usług Rozwojowych

  

 

Szkolenia dla mediatorów

Opinie naszych klientów

Dlaczego Akademia Profesjonalnego Coacha z Akademią Bliżej?

Zapisz się na szkolenie

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Napisz lub zadzwoń:

kontakt@akademia-blizej.eu 

Tel.
530 697 250
531 775 033

Powiązane szkolenia

Mediacje gospodarcze

Mediacje gospodarcze Kurs podstawowy Akademia Profesjonalnego Mediatora® jest szkoleniem rozwojowym, które przygotowuje do pracy w zawodzie i roli mediatora sądowego oraz pozasądowego. Program kursu „Akademia Profesjonalnego Mediatora” jest zgodny z

Czytaj więcej »
badanie kompetencji

Mediacje transformatywne – model zmian

Mediacje transformatywne – model zmian Kurs podstawowy Akademia Profesjonalnego Mediatora® jest szkoleniem rozwojowym, które przygotowuje do pracy w zawodzie i roli mediatora sądowego oraz pozasądowego. Program kursu „Akademia Profesjonalnego Mediatora”

Czytaj więcej »

Psychologia dla mediatorów

Psychologia dla mediatorów Kurs podstawowy Psychologia dla mediatora ma być przewodnikiem, który będzie pomagał w zdobywaniu wiedzy psychologicznej oraz w korzystaniu z niej w konkretnych sytuacjach w pracy ze stronami

Czytaj więcej »