Czym jest LIFE COACHING?

Life Coaching

Coaching skierowany jest dla osób, które poszukują bardziej indywidualnej formy rozwoju od szkoleń, a ich obecne cele związane z pracą nad sobą nie wymagają podjęcia psychoterapii.

Każdy, kto potrzebuje wsparcia w procesie rozwoju osobistego, ustaleniu celów, wytyczeniu ścieżki do ich osiągnięcia oraz pomocy w podjęciu pierwszych działań, może wybrać coaching i mentoring.

Coaching jest procesem, którego głównym celem jest wzmocnienie klienta oraz wspieranie go w samodzielnym dokonywaniu zamierzonej zmiany w oparciu o własne odkrycia, wnioski i zasoby.
Coaching pomoże ustalić bardziej konkretne cele, zoptymalizować swoje działania, podjąć lepsze decyzje,
korzystając w pełni ze swoich naturalnych umiejętności.

Profesjonalny coaching to rozmowa z wykorzystaniem różnych technik i narzędzi pracy wywodzących się z praktyki biznesowej, terapeutycznej, edukacyjnej a nawet filozofii. Coaching został stworzony na podstawie wiedzy psychologicznej, socjologicznej, zarządczej, odwołującej się do rozwoju duchowego człowieka.

Istotą coachingu są przede wszystkim rożnego rodzaju ćwiczenia, zadania, które mają pomóc Klientowi w praktyczny sposób wprowadzić pozytywne zmiany w jego życiu i pracy.

Coaching pomaga rozpoznawać własne umiejętności i talenty oraz pełniej wykorzystać potencjał. Dzięki niemu łatwiej przekraczać bariery, rozszerzać strefę komfortu, poznać lepiej samego siebie, podnieść poczucie własnej wartości, znaleźć równowagę pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym.

W coachingu nie pracuje się nad przeszłością, jest on zorientowany wyłącznie na teraźniejszość i przyszłość.

Psychoterapeuta par

Korzyści, które Klient uzyskuje w trakcie współpracy z life coachem:

 • pogłębienie samoświadomości
 • wzrost pewności siebie
 • wzrost motywacji
 • określenie zasobów i mocnych stron klienta
 • zmiana modelu myślenia
 • praca z nawykami
 • budowanie poczucia harmonii, równowagi i wewnętrznego spokoju
 • wzmocnienie twórczego myślenia i kreatywności
 • poprawa nastroju i radzenia sobie ze stresem

Korzyści life coachingu

 • Dzięki szkoleniu uczestnicy zdobędą uniwersalną wiedzę i praktyczne umiejętności umożliwiające przygotowanie się do mediacji, konstruktywne jej przeprowadzenie i przygotowanie dokumentów mediacyjnych w przedmiocie mediacji.
 • Kurs prowadzony przez doświadczonych trenerów i mediatorów certyfikowanych VCC i APM z wieloletnią praktyką w zawodzie trenera i mediatora, łączących wiedzę psychologiczną, mediacyjną jak i prawną.
 • Dydaktyka pracy dostosowana do prowadzenia szkoleń metodami aktywnymi.
 • Kameralne grupy w atmosferze sprzyjającej inspiracji.
 • Indywidualna opieka i konsultacje przygotowujące do certyfikacji po ukończeniu szkolenia.
 • Program oparty na modelu harvardzkim negocjacji i mediacji oraz modelu transformatywnym.
 • Sesje mentoringowo-superwizyjne z akredytowanym coachem PCC ICF.
 • Badanie potencjału osobistego i zawodowego – Test PCT-A, style zachowania DISC Fundamental Adults wraz z raportem.

Rola Life Coacha w procesie:

Zadaniem coacha jest inspirowanie i motywowania klienta do osiągania celów, które sobie sam wyznaczył, lub pomoc w wyznaczeniu celów i wypracowanie wspólnie z klientem narzędzi użytecznych  w drodze ich realizacji.

Jako partner, coach pomaga zidentyfikować problemy, wyzwania, ustalić cele, zachęcić do podjęcia działań oraz uaktywnić wewnętrzny potencjał, niezbędny do osiągnięcia lepszych rezultatów. Coach pomaga także uwolnić się od starych wzorców myślenia, przekonań, które często stanowią przeszkodę do osiągania celów osobistych i zawodowych.

Life coaching
KORZYŚCI Z COACHINGU

Pricewaterhouse Coopers przeprowadziło w 2008 roku badanie na zlecenie International Coach Federation (ICF). Udział w nim wzięło 2165 osób z 64 krajów. Wyniki badań wykazały poprawę u klientów coachingu w m.in. następujących obszarach:

 • pewność siebie (80%)
 • związki (73%)
 • kompetencje komunikacyjne (72%) i interpersonalne (71%)
 • wydajność pracy (70%)
 • równowaga pomiędzy życiem zawodowym a osobistym (67%)
 • zarządzanie firmą (61%)
 • zarządzanie czasem (57%)
 • efektywność zespołów (51%)
DLA KOGO JEST COACHING?
 • Dla osób, które chcą wprowadzić zmiany w swoim życiu, wybrać świadomie, ważny i istotny kierunek.

 • Skuteczny coaching odkrywa nowe perspektywy i wyraźnie poszerza samoświadomość Klienta.

Life Coaching – Cennik

Sesja coachingu/mentoringu: 

 • 250 zł – 300 zł / 60 min
 • 350 zł – 400 zł / 90 min
Kurs na mediatora
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Napisz lub zadzwoń:

kontakt@akademia-blizej.eu 

Tel.
530 697 250
531 775 033

Powiązane szkolenia

Akademia prawa dla mediatorów

Akademia prawa dla mediatorów Prawo dla nieprawników Akademia prawa dla mediatorów to szkolenie będące odpowiedzią na potrzeby osób, które w życiu zawodowym mają styczność z elementami prawa. Podczas szkolenia uczestnicy

Czytaj więcej »

Psychologia dla mediatorów

Psychologia dla mediatorów Kurs podstawowy Psychologia dla mediatora ma być przewodnikiem, który będzie pomagał w zdobywaniu wiedzy psychologicznej oraz w korzystaniu z niej w konkretnych sytuacjach w pracy ze stronami

Czytaj więcej »