Kurs terapia skoncentrowana na rozwiązaniach (TSR szkolenie)

Akademia profesjonalnego coacha – kurs coachingu

Kurs podstawowy

Kurs TSR podstawowy terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach

Generalnym założeniem Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach jest wspólne znalezienie optymalnego rozwiązania dla sytuacji, w jakiej znalazł się klient. Terapia TSR związana jest z technikami wspomagania procesu zmian i sposobami ich skutecznego zastosowania, zaś kierunek pracy nakreślają potrzeby i cele, jakie wyznaczył klient. Terapia polega na szukaniu i wzmacnianiu pozytywnych stron i zasobów klienta w kryzysie.

Cel szkolenia z terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach

Przygotowanie do samodzielnego prowadzenia terapii w modelu skoncentrowanym na rozwiązaniach w sytuacjach problemowych, kryzysowych oraz rozwijanie konstruktywnych sposobów radzenia sobie. Osiągnięcie zakładanych efektów uczenia się pozwoli na prowadzenie sesji terapeutycznych w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach PSR/TSR

Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach

Adresaci szkolenia z terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach

 • osoby, które na co dzień pracują z drugim człowiekiem
 • psycholodzy, terapeuci, coachowie
 • interwenci kryzysowi, nauczyciele 
 • pracownicy pomocowi
 • trenerzy, mentorzy

 

Szkolenie jest adresowane do osób, które w swojej pracy z klientem chcą:

 • skupić się na pozytywach i teraźniejszości
 • modelować przyszłość w pracy z klientem w kryzysie
 • pomóc klientowi spojrzeć na problem z wielu perspektyw
 • pomóc klientowi dostrzec, jak małe zmiany wywołują duże zmiany
 • pomagać klientowi w przejściu przez etapy kryzysu

Kurs jest przygotowaniem do zastosowania modelu skoncentrowanego na poszukiwaniu rozwiązań w sytuacjach kryzysowych, problemowych oraz rozwijaniu konstruktywnych sposobów radzenia sobie z problemem w kryzysie.

Korzyści

 • Dzięki szkoleniu uczestnicy zdobędą uniwersalną wiedzę i praktyczne umiejętności umożliwiające przygotowanie się do mediacji, konstruktywne jej przeprowadzenie i przygotowanie dokumentów mediacyjnych w przedmiocie mediacji.
 • Kurs prowadzony przez doświadczonych trenerów i mediatorów certyfikowanych VCC i APM z wieloletnią praktyką w zawodzie trenera i mediatora, łączących wiedzę psychologiczną, mediacyjną jak i prawną.
 • Dydaktyka pracy dostosowana do prowadzenia szkoleń metodami aktywnymi.
 • Kameralne grupy w atmosferze sprzyjającej inspiracji.
 • Indywidualna opieka i konsultacje przygotowujące do certyfikacji po ukończeniu szkolenia.
 • Program oparty na modelu harvardzkim negocjacji i mediacji oraz modelu transformatywnym.
 • Sesje mentoringowo-superwizyjne z akredytowanym coachem PCC ICF.
 • Badanie potencjału osobistego i zawodowego – Test PCT-A, style zachowania DISC Fundamental Adults wraz z raportem.

Podczas szkolenia z terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach

 • nauczysz się podstawowych założeń i narzędzi metody skoncentrowanej na rozwiązaniach 
 • nauczysz się posługiwania się modelem TSR w coachingu, terapii, pomocy psychologicznej, socjalnej, edukacji
 • nabędziesz umiejętność znalezienia rozwiązania w sytuacjach problemowych
 • rozwiniesz konstruktywne sposoby radzenia sobie z problemami
 • wzmocnisz obszary motywacji i budowania relacji z klientem
Kurs Terapia skoncentrowana na rozwiązaniacherapia skoncentrowana na rozwiązaniach

Co otrzymasz po szkoleniu z terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach?

 • Zaświadczenie ukończenia kursu Terapia TSR – konstruktywne pomaganie w teorii i praktyce – poziom I
 • Certyfikat w standardach szkolenia VCC lub MIR Synergia

 

Skorzystaj z nowych rozwiązań:

Szkolenia odbywają się z trenerem:

 • w formule LIVE z użyciem metod interaktywnych z pełnym wsparciem technicznym

 • w formule e-learningowej

Program kursu TSR terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach

 • Założenia, filozofia centralna Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach 
 • Model skoncentrowany na rozwiązaniach jako terapia krótkoterminowa w kryzysie
 • Rodzaje relacji terapeutycznych
 • Praca TSR – techniki TSR Umiejętności i kompetencje – postawa „niewiedzy”
 • Tworzenie kontekstu spotkania
 • Formowanie celu pracy terapeutycznej Rozmowy poza problemem
 • Komplementowanie – wydobywanie zasobów klienta
 • Technika EARS
 • Praca w oparciu o wyjątki
 • Skalowanie, określanie najbliższych kroków w kierunku osiągnięcia celu
 • Elementy Transteoretycznego Modelu Zmian
 • Praca z przekonaniami ograniczającymi
 • Umiejętność pracy z klientem w obszarze pracy nad potrzebami – elementy NVC
 • Praca z dziećmi i młodzieżą w TSR 
 • Praca z parą w konfliktach i budowaniu relacji
 • TSR w pracy w kryzysie
 • TRS w pracy z uzależnieniami
 • TSR w ‘psychologii zdrowia” w podejściu salutogenezy

Informacje organizacyjne dotyczące kursu

Kurs „Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach – TSR” on-line prowadzony jest na platformie Zoom oraz e-learningu, pozwalając zdobyć wiedzę i umiejętności praktyczne przygotowujące do prowadzenia sesji terapeutycznych w podejściu TSR.

Kurs na mediatora
Cena kursu – poziom I (50h):
 • Program Akademia Profesjonalnego Mediatora ® jest realizowany w 100% zdalnie.
 • Nie ma znaczenia, gdzie mieszkasz i w jakich godzinach możesz realizować kurs.
 • Dostęp do platformy e-learningowej jest 24 godziny na dobę. Wystarczy, że masz dostęp do Internetu. Możesz korzystać z kursu za pośrednictwem komputera, tabletu oraz smartfona.
 • Na platformie znajdziesz materiały do przeczytania (70 stron), ćwiczenia do wykonania (30 stron), przykłady technik i nagrania wykładów. Zapoznajesz się z nimi w dogodnym dla siebie czasie i miejscu.
3000 zł brutto
Cena kursu – II poziom (20h/80 h) :
 • Szkolenie odbywa się na żywo, pozwalając na interakcję z trenerem z wykorzystaniem kamery, mikrofonu, czatu oraz na zadawanie pytań w czasie rzeczywistym.
 • Po zapisaniu się na szkolenie otrzymasz link z zaproszeniem na kurs na platformie Zoom i do innych form interaktywnych, materiały szkoleniowe, prezentacje, zeszyty ćwiczeń.
 • Nigdy wcześniej nie korzystałeś ze szkoleń on-line live? Nie martw się – zapewniamy pełne wsparcie techniczne. Zajęcia prowadzą certyfikowani trenerzy i mentorzy, eksperci mediacji, prawa i kompetencji społecznych.

1200,00/4800 zł brutto

Cena certyfikacji VCC: 1200 zł brutto

Organizator zastrzega, że cena może ulec zmianie.

Dofinansowanie do 80%

Dofinansowanie kursu do 80%

Kursy dla po spełnieniu wymogów danych projektów dostępne są z dofinansowaniem poprzez Bazę Usług Rozwojowych.
Szkolenia dla mediatorów

Opinie naszych klientów

Dlaczego Akademia Profesjonalnego Mediatora APM ® mediacje sądowe i pozasądowe z Akademią Bliżej?

Zapisz się na szkolenie

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Napisz lub zadzwoń:

kontakt@akademia-blizej.eu 

Tel.
530 697 250
531 775 033

Powiązane szkolenia

Life coaching

Kurs podstawowy

Kursy dla mediatorów Akademia Profesjonalnego Mediatora® mediacje sądowe i pozasądowe Jak zostać mediatorem sądowym – podstawowy kurs mediatora Akademia Profesjonalnego Mediatora® jest szkoleniem rozwojowym, które przygotowuje do pracy w zawodzie i

Czytaj więcej »
Kurs na mediatora

Superwizja i mentoring

Superwizja i mentoring w mediacjach Refleksyjne uczenie się w oparciu o Model 7 Perspektyw Superwizja rozumiana jako proces refleksyjnego uczenia się to okazja do spotkania indywidualnego lub grupowego, dzięki któremu

Czytaj więcej »