Trenerzy

Natalia Kurzawa

Ekspertka z zakresu mediacji i negocjacji, trener, certyfikowany coach, doradca zawodowy.

Współzałożyciel i Prezes Ośrodka Mediacji Instytutu Rozwoju Synergia oraz dyrektor zarządzający Centrum Szkoleń i Certyfikacji Akademia Bliżej. Autorka kompleksowego projektu rozwojowego dla mediatorów Akademia Profesjonalnego Mediatora®, wykładowca akademicki, mediator sądowy, certyfikowany trener i egzaminator VCC w modułach: Mediacje sądowe i pozasądowe, Trener, Coaching, Negocjacje i NLP, Kompetencje społeczne. Twórca modułu certyfikowanego Mediacje sądowe i pozasądowe w jednolitym systemie kwalifikacji Vocational Competence Certificate. 

Jako praktyk mediacji prowadzi wykłady z zakresu negocjacji i mediacji w Dolnośląskiej Szkole Wyższej na kierunku HR&Coaching. Jest Kierownikiem Studiów Podyplomowych Akademia Profesjonalnego Mediatora® – mediacje sądowe i pozasądowe w Akademii WSB. Absolwentka Filozofii na Uniwersytecie Opolskim, ukończyła również Pedagogikę pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji, w której prowadzi wykłady na studiach podyplomowych Negocjacje i mediacje oraz Coaching. Pracuje jako doradca zawodowy w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu. W pracy doradczej wykorzystuje narzędzia coachingowe, wspierając rozwój, wykorzystanie potencjału, efektywne zarządzanie karierą i realizację celów. Posiada wieloletnie doświadczenie jako manager sprzedaży.
Prowadzi kursy i szkolenia rozwijające potencjał i kompetencje mediatorów, trenerów, coachów, mentorów w organizacji, menadżerów. Jako egzaminator VCC w skuteczny sposób przygotowuje uczestnika do potwierdzenia kwalifikacji zatwierdzonych i włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz do certyfikacji w systemie kształcenia VCC. Współautorka podręcznika „Mediacje sądowe i pozasądowe”.

W swojej praktyce mediacyjnej wykorzystuje elementy podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach, Racjonalnej Terapii Zachowań, nurtu Porozumienia bez Przemocy oraz Coachingu konfliktu – budowania porozumienia®. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w szkoleniu mediatorów, łącząc wiedzę z zakresu transformacji konfliktu i coachingu, stosuje koncepcję kształcenia mediatorów, w której stawia na mistrzostwo osobiste, otwierające mediatorów na samorozwój i uczenie się przez całe życie. Na bazie bogatego know-how stworzyła wraz z zespołem modele rozwojowe skuteczne w pracy mediatora łączące wiedzę psychologiczną, metody coachingowe w ujęciu procesu zmian.

Główne obszary edukacyjne to skuteczna komunikacja interpersonalna, coaching jako efektywne narzędzie rozwoju osobistego, sztuka rozwiązywania konfliktów poprzez dialog i nastawienie na współpracę. W projektach szkoleniowo-rozwojowych daje odpowiedź nie tylko na pytanie „jak”, ale także „dlaczego” ludzie zachowują się w określony sposób w konflikcie i czy te zachowania mogą być modyfikowane. W swoich szkoleniach stwarza możliwości w sprzyjającym klimacie do dokonywania zmian i głębszego zrozumienia siebie w dynamice konfliktu.
Jako Międzynarodowy Akredytowany Konsultant PCT bada potencjał osobisty i zawodowy wykorzystując kompleksowe narzędzia psychologiczne i diagnostyczne – testy PTC oraz badania Odporności psychicznej MTQ48.
Jako ekspert uczestniczyła w opisie kompetencji mediatora cywilnego w przygotowaniu kwalifikacji Zintegrowanego systemu Kwalifikacji „Prowadzenie mediacji cywilnych”.

Tematyka szkoleń:

  • Mediacje sądowe i pozasądowe
  • Negocjacje oparte na współpracy
  • Komunikacja w konflikcie i skuteczna komunikacja interpersonalna
  • Dialog jako efektywny sposób rozwiązywania konfliktów
  • Coaching i rozwój osobisty
  • Coaching kariery i efektywne zarządzanie karierą
  • Narzędzia rozwojowe w pracy doradcy zawodowego
  • Aktywna sprzedaż
  • Profesjonalna obsługa klienta

Cezary Radomski

Trener, coach, mediator /negocjator gospodarczy Trener VCC, egzaminator VCC: moduł mediacje sądowe i pozasądowe

Socjolog i psycholog specjalizujący się w psychologii biznesu i sztuce rozwiazywania konfliktów w organizacji i biznesie, kierownik projektów rozwoju kadr od roku 2002. Absolwent psychologii  Szkoły Trenerów Biznesu i Szkoły Coachingu „Moderator”. Wykładowca i kierownik studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS m. in. Negocjacje i mediacje w organizacji i biznesie.

Od roku 2013 współpracuje jako doradca i trener/ekspert rozwiązywania konfliktów z Akademią Bliżej oraz Ośrodkiem Mediacji Międzynarodowego Instytutu Rozwoju Synergia we Wrocławiu.

Wieloletni współpracownik firm szkoleniowo-doradczych, do których należą m.in. TAW Polska oraz „Moderator” gdzie był m.in. współprowadzącym kilkunastu edycji Szkoły Trenerów Biznesu Moderator oraz projektów doradczo-szkoleniwoych związanych z rozwiazywaniem konfliktów w organizacji i biznesie. Kierował projektami rozwojowymi dla menedżerów, sprzedawców i wybranych grup specjalistów. Prowadzi szkolenia oraz coaching i doradztwo w obszarach zarządzania i motywowania pracowników, budowania zespołu, rozwiązywania konfliktów, negocjacji, marketingu, sprzedaży i obsługi klienta, podnoszenia efektywności osobistej oraz działania zespołu, podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów.

Przeprowadził ponad 500 szkoleń m.in. w firmach finansowych, firmach branży IT, sieciach handlowych i usługowych, branży automotive, centrach badawczo rozwojowych, przedsiębiorstwach grupy KGHM oraz innych firmach produkcyjnych z różnych branż. Jest specjalistą w badaniu potencjału kadr metodą ośrodków oceny i rozwoju oraz badania potrzeb szkoleniowych i oceny ich efektywności z wykorzystaniem wywiadu epizodycznego, kwestionariuszy badania postaw, procedury „tajemniczego klienta”.

Prowadzi m.in. autorskie zajęcia w Szkole AC/DC (Assessment Centre oraz Development Centre) ,Szkole mediacji i negocjacji.

Dr Alina Matlakiewicz

Psycholog biznesu, doświadczony wykładowca i trener biznesu, andragog, auditor wewnętrzny i Inspektor Danych Osobowych w dużej placówce medycznej.

Posiada bogate doświadczenie biznesowe i z zakresu ZZL. Udziałowiec i prokurent spółki Hiacynt Sp. z o.o. zajmującej się importem produktów z USA, Niemiec, Chin i Korei Płd., ich sprzedażą na rynku polskim i europejskim. Uczestniczyła – jako wystawca i doradca produktowy – w największych międzynarodowych targach handlowych – GuangZhou (Chiny), Bolonia (Włochy), Birmingham (Wielka Brytania).

Doświadczenie zdobywała studiując i prowadząc badania w Wielkiej Brytanii, na University of London, University of Leeds, Warwick University w Coventry i University of Surrey w Guildford. Przez kilka lat współpracowała z National Consortium  of Colleges NCC w Wielkiej Brytanii – głównym gremium zrzeszającym kolegia brytyjskie – współpracujące  z pracodawcami w zakresie kształcenia dorosłych w miejscu pracy.

Swoje referaty prezentowała na wielu konferencjach zagranicznych (m.in. Finlandia, Estonia, W. Brytania, Niemcy). Posiada certyfikat Racjonalnej Terapii Zachowania i społecznej odpowiedzialności biznesu CSR, akredytowanego coacha VCC.

Roman Cieśla

Obszar specjalizacji: coaching, mentoring, sprzedaż, kompetencje managerskie, negocjacje, komunikacja w biznesie, budowanie odporności psychicznej, praca z nawykami. Manager z 20 letnim doświadczeniem zdobytym w korporacjach i prowadzeniu własnej firmy.

Pracował jako manager ds. szkoleń i trener wewnętrzny w międzynarodowych korporacjach oraz mediator w organizacji.

W latach 2011-2019 – prowadził projekty doradcze, szkolenia i coaching dla firm sektora MISP i szkolenia dla firm sektora korporacyjnego jako freelancer firm szkoleniowych.

 

Prowadził wykłady na studiach podyplomowych na kierunku Psychologia w Biznesie, Akademia Profesjonalnego Mediatora

Prowadzi szkolenia oraz coaching w obszarach zarządzania, rozwiązywania konfliktów,  budowania zespołu, komunikacji interpersonalnej, rozwiązywania konfliktów, mediacji, negocjacji, sprzedaży i obsługi klienta, podnoszenia efektywności osobistej, inteligencji emocjonalnej 

Specjalizuje się w coachingu managerskim i zespołowym.

Przeprowadził ponad 350 dni szkoleniowych m.in.: PZ Cusson, Diament Doradcy, Skandia SA, Deutsche Bank, Centrum Usług Finansowych, Wrigley Poland, Warta SA, Open Finance, Home Broker, Hager Polo, Tauron, ING Bank

Absolwent Akademii Ekonomicznej i Studiów Podyplomowych na kierunku Trener Grupowy na SWPS, Absolwent kursów  „Train the Trainer”  w Monachium i Poznaniu .

Ukończył kursy Praktyk i Mistrz NLP, Szkoła asesora AC/DC, Akademię Profesjonalnego Mediatora.

Posiada certyfikat : Practitioner Coach Diploma Noble Manhattan Coaching,Badania Odporności  Psychicznej testem MTQ48.

Mariola Kujańska

Obszar specjalizacji:Doradztwo zawodowe, mediacje, coaching, poradnictwo w psychologii zdrowia

Psycholog, terapeuta, edukator MEN, Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Członek Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej. Od trzydziestu lat związana z poradnictwem psychologicznym, wykładowca Akademicki. 

Ukończyła studia magisterskie z psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim. Przez 14 lat pełniła funkcję zastępcy dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Przeprowadziła wiele szkoleń z zakresu umiejętności pracy z grupą, psychologii zarządzania, asertywności, komunikacji, motywacji, negocjacji, określania preferencji zawodowych. 

Współautorka projektu „Zdrowie bez granic” – projekt z funduszy strukturalnych INTERREG IIIA. Wypracowywała metody aktywizacji społeczności lokalnych w celu tworzenia inicjatyw na rzecz samozatrudnienia: angażujących z jednej strony grupy znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji, a z drugiej – instytucje lokalne i organizacje pozarządowe w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, projekt „Odziedzicz pracę”. 

Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu mediacji i rozwiązywaniu konfliktów Zajmuje się doradztwem zawodowym, mediacjami i coachingiem  a także poradnictwem indywidualnym i grupowym w obszarze psychologii zdrowia.

dr Anna Koropczuk

Mediator/Adwokat/Doktor prawa.

Mediator z kilkuletnim doświadczeniem w mediacjach pozasądowych. Wpisana na listę stałych mediatorów sądowych prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego we Wrocławiu i w Świdnicy.

Jako praktykujący Adwokat, dostrzegając niemały potencjał związany z alternatywnymi metodami rozwiązywania konfliktów, odbyła szkolenie z zakresu mediacji (Akademia Mediatora), uzyskując certyfikat Vocational Competence Certificate. Kontynuowała obraną ścieżkę kończąc również kurs trenera i egzaminatora VCC. Ukończyła także liczne szkolenia z zakresu mediacji gospodarczych, rodzinnych czy pracowniczych. Jest też szkoleniowcem z zakresu ram prawnych mediacji i mediacji gospodarczych. Mediator rekomendowany przez Międzynarodowy Instytut Rozwoju „Synergia”, członek Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

 

Doktor nauk prawnych, ze specjalnością teoria prawa. Autorka licznych artykułów naukowych, uczestnik wielu konferencji. Prowadziła liczne wykłady z zakresu prawoznawstwa i techniki prawodawczej.Zainteresowania naukowe skupia wokół praw jednostki, w tym w kontekście zróżnicowania kulturowego współczesnego świata. Zawodowo również Adwokat, prowadzący indywidualną kancelarię we Wrocławiu.

Piotr Gomola

Sędzia

Od 2002 asesor sądowy, a następnie sędzia Sądu Rejonowego w Rybniku. Orzekał w Wydziałach karnym i rodzinnym,  aktualnie orzeka w Wydziale cywilnym.
Sprawowane funkcje: kierownik sekcji wykonawczej, przewodniczący wydziału, wiceprezes sądu. Posiada doświadczenie edukacyjne i szkoleniowe w związku z prowadzonymi licznymi szkoleniami i wykładami.

 

Tematyka przeprowadzonych szkoleń o charakterze autorskim: prawo pracy i BHP, mediacje, prawo cywilne, gospodarcze, pracownicze, administracyjne, bhp w górnictwie, aspekty prawne odpowiedzialności nauczycieli i dyrektorów, zasady współpracy instytucji publicznych z sądem rodzinnym, opieka prawna praktyczne warsztaty dla urzędników i opiekunów prawnych.

Ukończone szkolenia: mediacje, zwalczanie przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu, prawno-karne aspekty zwalczania korupcji w prawie wspólnotowym, finanse i ekonomia, angielski specjalistyczny dla prawników, prawo UE w dziedzinie niepełnosprawności i wiele innych.

Justyna Burek-Wawrzyniak

Radca prawny, trener, mediator

Magister prawa – Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Zakład Prawa Wspólnot Europejskich. Od 2007 roku radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie. Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie gospodarczym, cywilnym oraz rodzinnym. Posiada uprawnienia mediatora sądowego z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i gospodarczego. Ukończyła kurs trenerski. Posiada 10 letnie bogate doświadczenie zawodowe jako radca oraz dyrektor wydziału sądowego w Kancelariach w Warszawie, Lublinie i Wrocławiu. Prowadziła szkolenia z zakresu podstaw prawa dla negocjatorów i prawników w Kancelariach Prawnych. Posiada bogate doświadczenie w sporach sądowych na każdym szczeblu z zakresu prawa pracy, cywilnego, gospodarczego, rodzinnego, karnego, nieuczciwej konkurencji, spraw upadłościowych, reprezentowała banki w postępowaniach windykacyjnych oraz prowadziła sprawy sądowe przeciwko deweloperom oraz z zakresu ubezpieczeń społecznych, komentowała w latach 2009-2011 orzecznictwo Sądu Najwyższego na łamach „Gazety Prawnej”.

W swojej praktyce zawodowej posiada doświadczenie w obsłudze banków, firm windykacyjnych, obsłudze spółek prawa handlowego z kapitałem zagranicznym, firm farmaceutycznych, jednostek samorządowych, zamówień publicznych, jednostek wojskowych, regulowania stanów prawnych nieruchomości oraz reprezentacji interesów klientach w skomplikowanych sporach sądowych z zakresu prawa budowlanego i podwykonawstwa.  Współpracowała również z Kancelarią Doradztwa Podatkowego gdzie reprezentowała klientów Kancelarii w sporach sądowych z Izbami Celnymi i Urzędami Skarbowymi Aktualnie pracuje nad rozprawą doktorską w zakresie konstytucyjnego prawa do sądu. 

Włada językiem angielskim, francuskim, hiszpańskim i włoskim.

Anna Kaczalska

Coach PCC ICF, Metorcoach, Mediator, Trener biznesu i rozwoju osobistego
BIZNES Coaching
Od ponad 15 lat związana z rynkiem nieruchomości – branżą, dzięki której kontakt z człowiekiem stał się dla niej wartościowym połączeniem relacji biznesowych i potrzeb osobistych moich klientów.
Doświadczenie menadżerskie i sprzedażowe oraz współpraca ze środowiskiem biznesowym umożliwia  obecnie satysfakcjonującą pracę coachingową, mediacyjną, mentorską i szkoleniową

Specjalizuje się w coachingu relacji w rodzinie i związku. Doświadczenie w pracy z klientami indywidualnymi zaowocowało wypracowaniem autorskiego programu: Coachingowy trening relacji – Zostańmy Razem”, który ma na celu pomóc partnerom poprawić jakość wzajemnych relacji oraz wesprzeć w wypracowaniu nowego, dojrzałego sposobu funkcjonowania w związku, umożliwiającym przedstawienie swoich racji i potrzeb przy jednoczesnym szanowaniu potrzeb partnera.