Mediacje cywilne

Akademia profesjonalnego mediatora
Synergia ośrodek mediacji instytut rozwoju

Kurs podstawowy

Akademia Profesjonalnego Mediatora® jest szkoleniem rozwojowym, które przygotowuje do pracy w zawodzie i roli mediatora sądowego oraz pozasądowego.

Program kursu „Akademia Profesjonalnego Mediatora” jest zgodny z najnowszymi wymaganiami wobec mediatorów, tj. kwalifikacją rynkową „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych, gospodarczych i rodzinnych włączonych Obwieszczeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 grudnia 2018 r. (Dz.U. 2018, poz. 1198); z dnia 23 czerwca 2020r. (DZ.U. 2020,poz.556) oraz Standardami Szkolenia Mediatorów uchwalonymi przez Społeczną Radę do Spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości w dniu 29 października 2007 r.

Ukończenie podstawowego szkolenia zapewnia kwalifikacje zawodowe (zawód: Mediator, kod PKD 69.10.Z).

Uczestnik może ubiegać się o wpis na listę Stałych Mediatorów Sądowych, która jest prowadzona przez Prezesów Sądów Okręgowych. Istnieje także możliwość wpisu na Listę Stałych Mediatorów Ośrodka Mediacji MIR Synergia po spełnieniu wymogów związanych z przyznawaniem rekomendacji Ośrodka Mediacji”

Cel szkolenia

Szkolenie przygotowuje do prowadzenia mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych. Celem mediacji cywilnych jest umożliwienie rozwiązania sporu zanim strony skierują postępowanie na drogę sądową.

Mediacje cywilne dotyczą szeregu spraw, m.in. spraw spadkowych i podziału majątku wspólnego, sporów sąsiedzkich, kwestii odszkodowań i naprawienia szkody czy zadośćuczynienia, wykonania umowy i kwestii zapłaty, praw autorskich, a także ochrony dóbr osobistych.

Adresaci szkolenia

 • praktykujący mediatorzy
 • prawnicy: adwokaci, radcy prawni, komornicy, notariusze
 • aplikanci adwokaccy i radcowscy
 • psychologowie i psychoterapeuci
 • asystenci sędziów
 • sędziowie w stanie spoczynku
 • menadżerowie, konsultanci
 • pracownicy administracji publicznej
 • osoby świadczące nieodpłatną pomoc prawną w ramach punktów nieodpłatnych porad prawnych i obywatelskich
 • inne osoby zainteresowane zawodem mediatora

Korzyści

 • Uczestnik po zaliczeniu kursu podstawowego i specjalistycznego z zakresu mediacji jest przygotowany do samodzielnego planowania i przeprowadzania pełnego procesu mediacji w sprawach cywilnych – zarówno w postępowaniach sądowych, jak i pozasądowych.
 • Potrafi dokonać analizy konfliktu, rozpoznaje przedmiot sporu oraz stanowiska i oczekiwania stron. Na podstawie analizy ocenia, czy nie ma przeciwwskazań do zastosowania mediacji.
 • Jest przygotowany do motywowania i wspierania stron w poszukiwaniu rozwiązań sprzyjających rozwiązywaniu konfliktów.
 • Potrafi sporządzić dokumenty niezbędne w procesie mediacji.

Podczas szkolenia nauczysz się

 • zagadnień z zakresu mediacji cywilnych
 • procedur prowadzenia mediacji w sprawach cywilnych
 • specyfiki mediacji cywilnych
 • specyfiki pracy mediatora w mediacjach cywilnych
 • obszarów możliwych zastosowań mediacji w sprawach cywilnych
 • zasad uczestnictwa pełnomocników w mediacji, współpracy mediatora i pełnomocnika
 • specyfiki prowadzenia mediacji bez udziału stron – tylko z pełnomocnikami
 • włączania do mediacji ekspertów zewnętrznych
 • prawnych aspektów w mediacjach dotyczących spraw cywilnych
 • konstruowania ugód mediacyjnych z obszarów cywilnych
 •  

Co otrzymasz po szkoleniu?

 • Certyfikat Akademia Profesjonalnego Mediatora APM ® Mediacje cywilne.

 • Możesz ubiegać się o Certyfikat Vocational Competence Certificate (VCC) potwierdzający kwalifikacje mediacje sądowe i pozasądowe.

 • Otrzymasz rekomendację Ośrodka Mediacji Międzynarodowego Instytutu Rozwoju Synergia po zaliczeniu egzaminu teoretycznego i praktycznego APM lub VCC ze specjalizacją Mediator Cywilny.

 • Przygotujemy Cię do walidacji i certyfikacji zgodnie z wymogami Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w kwalifikacji Prowadzenie mediacji cywilnych.

 •  

Program 10h

 • ugoda jako umowa nazwana kodeksu cywilnego – zagadnienia materialnoprawne

 • ugoda w mediacji, dualny charakter

 • elementy ugody mediacyjnej

 • ugoda mediacyjna jako tytuł egzekucyjny

 • zasada poufności

 • zatwierdzenie ugody mediacyjnej

 • sposoby wzruszenia ugody

 • koszty procesu i koszty sądowe

 • pojęcie kosztów procesu i kosztów sądowych

 • zasady rozliczania kosztów w postępowaniu procesowym oraz nieprocesowym

 • zwolnienie z kosztów sądowych

 • koszty mediacji

 • RODO

 • warsztat konstruowania ugód mediacyjnych

Informacje organizacyjne

Kurs specjalistyczny Mediacje cywilne (10 h) on-line prowadzony jest na platformie Zoom oraz e-learningu, pozwalając zdobyć wiedzę i umiejętności praktyczne przygotowujące do zawodu mediatora sądowego i pozasądowego cywilnego

Kurs na mediatora
10h w trybie mieszanym: e-learning + zajęcia w czasie rzeczywistym 6h
Teraz promocja! 
CENA KURSU: 590 zł brutto

przy wpłacie na 7 dni przed szkoleniem
(10h w trybie mieszanym: e-learning + zajęcia w czasie rzeczywistym 6h)

CENA regularna: 790 zł brutto (10h)
Cena kursu rozszerzonego: 1800,00 zł brutto (20h)
Wolisz skorzystać z oferty kursu na platformie e-learningowej?
Skorzystaj ze specjalnej oferty w cenie 790,00 zł brutto ( 20 h)

Organizator zastrzega, że cena może ulec zmianie.

Moduł prawny prowadzi trener mediacji/prawnik

Dofinansowanie do 80%

Kursy z mediacji wraz ze specjalizacjami oraz certyfikacją VCC i ZSK po spełnieniu wymogów określonych projektów dostępne są z dofinansowaniem poprzez Bazę Usług Rozwojowych

Szkolenia dla mediatorów

Opinie naszych klientów

Dlaczego Akademia Profesjonalnego Mediatora ® Mediacje cywilne z Akademią Bliżej?

Zapisz się na szkolenie

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Napisz lub zadzwoń:

kontakt@akademia-blizej.eu 

Tel.
530 697 250
531 775 033

Powiązane szkolenia

Akademia prawa dla mediatorów

Akademia prawa dla mediatorów Prawo dla nieprawników Akademia prawa dla mediatorów to szkolenie będące odpowiedzią na potrzeby osób, które w życiu zawodowym mają styczność z elementami prawa. Podczas szkolenia uczestnicy

Czytaj więcej »