Mediacje cywilne

Akademia profesjonalnego mediatora
Synergia ośrodek mediacji instytut rozwoju

Kurs podstawowy

Akademia Profesjonalnego Mediatora® jest szkoleniem rozwojowym, które przygotowuje do pracy w zawodzie i roli mediatora sądowego oraz pozasądowego.

Program kursu „Akademia Profesjonalnego Mediatora” jest zgodny z najnowszymi wymaganiami wobec mediatorów, tj. kwalifikacją rynkową „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych, gospodarczych i rodzinnych włączonych Obwieszczeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 grudnia 2018 r. (Dz.U. 2018, poz. 1198); z dnia 23 czerwca 2020r. (DZ.U. 2020,poz.556) oraz Standardami Szkolenia Mediatorów uchwalonymi przez Społeczną Radę do Spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości w dniu 29 października 2007 r.

Ukończenie podstawowego szkolenia zapewnia kwalifikacje zawodowe (zawód: Mediator, kod PKD 69.10.Z).

Uczestnik może ubiegać się o wpis na listę Stałych Mediatorów Sądowych, która jest prowadzona przez Prezesów Sądów Okręgowych. Istnieje także możliwość wpisu na Listę Stałych Mediatorów Ośrodka Mediacji MIR Synergia po spełnieniu wymogów związanych z przyznawaniem rekomendacji Ośrodka Mediacji”

Cel szkolenia

Szkolenie przygotowuje do prowadzenia mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych. Celem mediacji cywilnych jest umożliwienie rozwiązania sporu zanim strony skierują postępowanie na drogę sądową.

Mediacje cywilne dotyczą szeregu spraw, m.in. spraw spadkowych i podziału majątku wspólnego, sporów sąsiedzkich, kwestii odszkodowań i naprawienia szkody czy zadośćuczynienia, wykonania umowy i kwestii zapłaty, praw autorskich, a także ochrony dóbr osobistych.

Adresaci szkolenia

 • praktykujący mediatorzy
 • prawnicy: adwokaci, radcy prawni, komornicy, notariusze
 • aplikanci adwokaccy i radcowscy
 • psychologowie i psychoterapeuci
 • asystenci sędziów
 • sędziowie w stanie spoczynku
 • menadżerowie, konsultanci
 • pracownicy administracji publicznej
 • osoby świadczące nieodpłatną pomoc prawną w ramach punktów nieodpłatnych porad prawnych i obywatelskich
 • inne osoby zainteresowane zawodem mediatora

Korzyści

 • Uczestnik po zaliczeniu kursu podstawowego i specjalistycznego z zakresu mediacji jest przygotowany do samodzielnego planowania i przeprowadzania pełnego procesu mediacji w sprawach cywilnych – zarówno w postępowaniach sądowych, jak i pozasądowych.
 • Potrafi dokonać analizy konfliktu, rozpoznaje przedmiot sporu oraz stanowiska i oczekiwania stron. Na podstawie analizy ocenia, czy nie ma przeciwwskazań do zastosowania mediacji.
 • Jest przygotowany do motywowania i wspierania stron w poszukiwaniu rozwiązań sprzyjających rozwiązywaniu konfliktów.
 • Potrafi sporządzić dokumenty niezbędne w procesie mediacji.

Podczas szkolenia nauczysz się

 • zagadnień z zakresu mediacji cywilnych
 • procedur prowadzenia mediacji w sprawach cywilnych
 • specyfiki mediacji cywilnych
 • specyfiki pracy mediatora w mediacjach cywilnych
 • obszarów możliwych zastosowań mediacji w sprawach cywilnych
 • zasad uczestnictwa pełnomocników w mediacji, współpracy mediatora i pełnomocnika
 • specyfiki prowadzenia mediacji bez udziału stron – tylko z pełnomocnikami
 • włączania do mediacji ekspertów zewnętrznych
 • prawnych aspektów w mediacjach dotyczących spraw cywilnych
 • konstruowania ugód mediacyjnych z obszarów cywilnych
 •  

Co otrzymasz po szkoleniu?

 • Certyfikat Akademia Profesjonalnego Mediatora APM ® Mediacje cywilne.

 • Możesz ubiegać się o Certyfikat Vocational Competence Certificate (VCC) potwierdzający kwalifikacje mediacje sądowe i pozasądowe.

 • Otrzymasz rekomendację Ośrodka Mediacji Międzynarodowego Instytutu Rozwoju Synergia po zaliczeniu egzaminu teoretycznego i praktycznego APM lub VCC ze specjalizacją Mediator Cywilny.

 • Przygotujemy Cię do walidacji i certyfikacji zgodnie z wymogami Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w kwalifikacji Prowadzenie mediacji cywilnych.

 •  

Program 10h

 • ugoda jako umowa nazwana kodeksu cywilnego – zagadnienia materialnoprawne

 • ugoda w mediacji, dualny charakter

 • elementy ugody mediacyjnej

 • ugoda mediacyjna jako tytuł egzekucyjny

 • zasada poufności

 • zatwierdzenie ugody mediacyjnej

 • sposoby wzruszenia ugody

 • koszty procesu i koszty sądowe

 • pojęcie kosztów procesu i kosztów sądowych

 • zasady rozliczania kosztów w postępowaniu procesowym oraz nieprocesowym

 • zwolnienie z kosztów sądowych

 • koszty mediacji

 • RODO

 • warsztat konstruowania ugód mediacyjnych

Informacje organizacyjne

Kurs specjalistyczny Mediacje cywilne (10 h) on-line prowadzony jest na platformie Zoom oraz e-learningu, pozwalając zdobyć wiedzę i umiejętności praktyczne przygotowujące do zawodu mediatora sądowego i pozasądowego cywilnego

Kurs na mediatora
10h w trybie mieszanym: e-learning + zajęcia w czasie rzeczywistym 6h
Teraz promocja! 
CENA KURSU: 590 zł brutto

przy wpłacie na 7 dni przed szkoleniem
(10h w trybie mieszanym: e-learning + zajęcia w czasie rzeczywistym 6h)

CENA regularna: 790 zł brutto (10h)
Cena kursu rozszerzonego: 1800,00 zł brutto (20h)
Wolisz skorzystać z oferty kursu na platformie e-learningowej?
Skorzystaj ze specjalnej oferty w cenie 790,00 zł brutto ( 20 h)

Organizator zastrzega, że cena może ulec zmianie.

Moduł prawny prowadzi trener mediacji/prawnik

Dofinansowanie do 80%

Kursy z mediacji wraz ze specjalizacjami oraz certyfikacją VCC i ZSK po spełnieniu wymogów określonych projektów dostępne są z dofinansowaniem poprzez Bazę Usług Rozwojowych

Szkolenia dla mediatorów

Opinie naszych klientów

Dlaczego Akademia Profesjonalnego Mediatora ® Mediacje cywilne z Akademią Bliżej?

Zapisz się na szkolenie

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Napisz lub zadzwoń:

kontakt@akademia-blizej.eu 

Tel.
530 697 250
531 775 033

Powiązane szkolenia

Kurs mentoringu

Studia podyplomowe

Studia podyplomowe Chcesz zdobyć dyplom głównych renomowanych uczelni w kraju? Skorzystaj z naszej oferty studiów podyplomowych w Akademii WSB Dąbrowa Górnicza oraz Uniwersytetu Humanistyczno-Społecznego we Wrocławiu, gdzie jesteśmy Partnerem Merytorycznym

Czytaj więcej »

Mediacje rodzinne

Kurs mediacje rodzinne Kurs podstawowy Akademia Profesjonalnego Mediatora® jest szkoleniem rozwojowym, które przygotowuje do pracy w zawodzie i roli mediatora sądowego oraz pozasądowego. Program kursu „Akademia Profesjonalnego Mediatora” jest zgodny

Czytaj więcej »