O nas

Profesjonalizm, jakość i możliwość uzyskania nowego zawodu

Kim jesteśmy?

Centrum Szkoleń i Certyfikacji Akademia Bliżej prowadzi kursy i szkolenia rozwijające potencjał i kompetencje mediatorów, coachów, trenerów, menadżerów oraz w skuteczny sposób przygotowuje Uczestnika do potwierdzenia kwalifikacji  włączonych do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji.

Wysoką jakość naszych szkoleń potwierdza standardami kształcenia i certyfikacji Vocational Competence Certificate. Jest on gwarancją wysokiej jakości usług dzięki przeprowadzanemu audytowi w 6 obszarach działania instytucji szkolącej.

Akademia Bliżej przeszła w 2021 roku pozytywny audyt szkoleń unijnych PARP, co potwierdza wysoki poziom realizacji naszych szkoleń dofinansowanych ze środków unijnych.

 

Edukacja Kursantów opiera się o system kształcenia VCC (ang. Vocational Competence Certificate) oraz APM (Akademii Profesjonalnego Mediatora®)

Systemem walidacji  efektów kształcenia zgodnie z ZSK oraz certyfikacji przeprowadzany jest przez uprawnioną Instytucję Certyfikującą  z zachowaniem rozdzielności w procesie edukacji i walidacji.

Dzięki 10-letniemu doświadczenia w szkoleniu mediatorów powstała koncepcja kształcenia  mediatorów, w którym stawiamy na mistrzostwo osobiste, otwierające mediatorów na samorozwój i uczenie się przez całe życie.

Na bazie niepowtarzalnego know-how i najwyższej jakości naszych szkoleń powstały modele rozwojowe skuteczne w pracy mediatora, coacha łączące wiedzę psychologiczną i metody coachingowe Coaching konfliktu-budowanie porozumienia, Model Kompetencji Mediatora Transformatywnego, EduMentor Zmiany oraz autorski moduł szkoleniowy w systemie VCC wraz z podręcznikiem Mediacje sądowe i pozasądowe.

Efektem jakości naszych usług jest wieloletnia współpraca jako Partner Merytoryczny z Uczelniami m.in. z Uniwersytetem Humanistyczno-Społecznym SWPS we Wrocławiu, Akademią WSB w Dąbrowie Górniczej, Collegium Da Vinci w Poznaniu w studiach podyplomowych:

Metody pracy Akademii Bliżej w każdym obszarze opierają się na nauce poprzez dialog konstruktywny i współpracę. Nasze szkolenia uaktywniają i uświadamiają uczestnikom zdolność do wprowadzania zmian na lepsze poprzez umiejętność wykorzystywania wiedzy w praktyce, ale także kształtowania właściwych postaw wspierających rozwój.

nasze mocne strony

Akademia Bliżej w liczbach

efektywnych szkoleń, procesów rozwojowych.
0 tysięcy godzin
pomagamy podnieść kompenetncje osobiste i zawodowe naszym klientom, dzięki wykorzystaniu nowoczesnych metod w edukacji.
Od ponad 0 lat
Centrum szkoleniowe Akademia Bliżej firma szkoleniowa
mocne strony

Wysoka średnia ocen w bazie usług rozwojowych

Wartość merytoryczna naszych rozwiązań pozytywnie weryfikowana i oceniona przez uczestników naszych szkoleń 4,9 w skali 1-5. To wyznacznik naszych dalszych działań.

Centrum szkoleniowe Akademia Bliżej firma szkoleniowa
Mocne strony

Certyfikacja

5 LAT DOŚWIADCZENIA w potwierdzaniu kwalifikacji i certyfikacji Vocational Competence Certificate w zawodzie mediatora, trenera, coacha oraz modułach kompetencje społeczne, negocjacje, trener, mentoring.

Nasze marki

W czym się specjalizujemy

SZKOLENIA ZAWODOWE

Akademia Profesjonalnego Mediatora ® – mediacje sądowe i pozasądowe

Akademia Profesjonalnego Coacha ® – poziom podstawowy i Master Class

Akademia Profesjonalnego Trenera ®

WALIDACJA I CERTYFIKACJA

BADANIE  KOMPETENCJI

SZKOLENIA ROZWOJOWE