Superwizja i mentoring w mediacjach

Akademia profesjonalnego mediatora

Refleksyjne uczenie się w oparciu o Model 7 Perspektyw

Superwizja rozumiana jako proces refleksyjnego uczenia się to okazja do spotkania indywidualnego lub grupowego, dzięki któremu możliwe jest przyjrzenie się sobie samemu w roli mediatora, relacji z klientem, a w efekcie końcowym – zobaczenia procesu mediacyjnego w szerszym kontekście. Superwizja stanowi przestrzeń do refleksyjnego uczenia się. Jest także doskonałą okazją do rozwoju osobistego i zawodowego.

Dlaczego warto wziąć udział w superwizji i mentoringu

 • wzrost zdolności do przyjmowania różnych perspektyw
 • rozwinięcie empatii i samoświadomości
 • uruchomienie spirali rozwoju
 • zwiększenie poziomu zawodowej wiarygodności
 • motywacja do rozwijania własnego potencjału
 • dbałość o etykę zawodową
Kurs trenera

Etapy procesu superwizyjno-mentoringowego

 • Analiza wybranych sesji mediacyjnych pod kątem kluczowych kompetencji zgodnie z kwalifikacjami Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
 • Przekazanie informacji zwrotnych
 • Udzielenie wskazówek rozwojowych
 • Pomoc we wdrażaniu rozwiązań za pomocą odpowiednich stylów, technik i umiejętności
 • Ocena rezultatów procesu uczenia się

Korzyści

 • Lepiej rozumiesz samego siebie jako mediatora – swoją rolę i własne reakcje na to, co dzieje się w procesie mediacji.
 • Lepiej rozumiesz potrzeby, intencje, wartości, postawy stron.
 • Zdobywasz możliwość dzielenia się doświadczeniami z innymi mediatorami i rozwijać warsztat pracy.

Podczas szkolenia nauczysz się

 • konstruktywnie rozwiązywać konflikty w życiu zawodowym i osobistym
 • prowadzić proces mediacji
 • radzić sobie z blokadami komunikacyjnymi
 • wyrazisz swoje potrzeby biorąc pod uwagę potrzeby drugiej strony
 • nie ulegać nadmiernie emocjom w czasie konfliktu
 • zrozumiesz siebie i drugą stronę konfliktu
 • poprawisz relacje ze sobą i innymi
 • lepiej rozwiązywać każdy konflikt – zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym,
 • dowiesz się, jakie błędy popełniasz w komunikacji z innymi stosując stare nawyki i schematy myślenia
 • mówić o swoich potrzebach, uczuciach i oczekiwaniach
 • oddzielać fakty od ich interpretacji 
 • rozwiniesz inteligencję emocjonalną wczuwając się w punkt widzenia innych ludzi.
Kurs mediatora

Co otrzymasz po szkoleniu?

 • Certyfikat Akademia Profesjonalnego Mediatora APM ® Mediacje sadowe i pozasądowe.
 • Rekomendację Ośrodka Mediacji Międzynarodowego Instytutu Rozwoju Synergia po zaliczeniu kursu podstawowego i specjalizacji wraz z egzaminem APM wskazaną przy dokonywaniu zgłoszenia jako mediator sądowy.
 • Możesz ubiegać się o Certyfikat Vocational Competence Certificate (VCC) potwierdzający kwalifikacje mediatorów w obszarze wiedzy, umiejętności i kompetencji.
 • Przygotowujemy Cię do walidacji i certyfikacji zgodnie z wymogami Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Instytucji Certyfikującej Fundacji VCC.
 • Otrzymasz e-podręcznik Mediacje sądowe i pozasądowe wraz z warsztatem zawodowego mediatora.

Program szkoleniowo-mentoringowy

 • Inteligencja emocjonalna i motywacyjna w budowaniu siły mediatora
 • Modele sesji superwizyjnej – demo, własne studia przypadków
 • Modele kompetencji mediatora
 • Praca z emocjami i radzenie sobie ze stresem
 • Sytuacje trudne w pracy mediatora
 • Narzędzia pracy mediatora w kluczowych modelach mediacji
 • Budowanie marki osobistej mediatora

Informacje organizacyjne

Kurs na mediatora

Dofinansowanie do 80%

Kursy z mediacji wraz ze specjalizacjami oraz certyfikacją VCC i ZSK po spełnieniu wymogów określonych projektów dostępne są z dofinansowaniem poprzez Bazę Usług Rozwojowych

Szkolenia dla mediatorów
Sesja superwizyjno-mentoringowa: indywidualna (1-1,5h)
Cena: 250,00 zł brutto
Warsztaty superwizyjno-mentoringowe: grupowe (6h)
Cena: 350,00 zł brutto

Organizator zastrzega, że cena może ulec zmianie.

Opinie naszych klientów

Dlaczego Akademia Profesjonalnego Mediatora APM ® mediacje sądowe i pozasądowe z Akademią Bliżej?

Zapisz się na szkolenie

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Napisz lub zadzwoń:

kontakt@akademia-blizej.eu 

Tel.
530 697 250
531 775 033

Powiązane szkolenia

Mediacje cywilne

Mediacje cywilne Kurs podstawowy Akademia Profesjonalnego Mediatora® jest szkoleniem rozwojowym, które przygotowuje do pracy w zawodzie i roli mediatora sądowego oraz pozasądowego. Program kursu „Akademia Profesjonalnego Mediatora” jest zgodny z

Czytaj więcej »

Akademia prawa dla mediatorów

Akademia prawa dla mediatorów Prawo dla nieprawników Akademia prawa dla mediatorów to szkolenie będące odpowiedzią na potrzeby osób, które w życiu zawodowym mają styczność z elementami prawa. Podczas szkolenia uczestnicy

Czytaj więcej »
Kurs na mediatora

Superwizja i mentoring

Superwizja i mentoring w mediacjach Refleksyjne uczenie się w oparciu o Model 7 Perspektyw Superwizja rozumiana jako proces refleksyjnego uczenia się to okazja do spotkania indywidualnego lub grupowego, dzięki któremu

Czytaj więcej »