Certyfikat VCC

Certyfikacja VCC

Jeśli posiadasz odpowiednie umiejętności ale brakuje ci ich potwierdzenia, które zapewni ci pozycję na rynku pracy-potwierdż nabyte kompetencje i podejdż do certyfikacji w systemie kształcenia VCC

Znak Europas:
Certyfikaty są opatrzone znakiem Europass, który jest rozpoznawalny na terenie całej Europy poprzez sektor edukacji rynku pracy

Walidacja i certyfikacja:
Nasi eksperci i asesorzy przygotują cię do potwierdzenia kwalifikacji.

Czym są kwalifikacje VCC?

W zakresie certyfikacji standard VCC umożliwia przygotowanie do wykonywania nowego zawodu – New Competences, jak również uzupełnienie, podwyższenie i zaktualizowanie posiadanych kwalifikacji zawodowych do potrzeb zmieniającego się rynku pracy – Select Competences.

Innowacyjność VCC przejawia się w uwzględnieniu w procesie certyfikacji nie tylko wiedzy teoretycznej, ale również praktycznych umiejętności zawodowych, branżowego języka obcego, kompetencji informatycznych, personalnych i społecznych.

Certyfikat VCC

Moduły, w jakich Akademia Bliżej posiada uprawnienia do certyfikacji jako Partner Egzaminacyjny oraz do prowadzenia kursów:

 • Mediacje sądowe i pozasądowe
 • Negocjacje i NLP
 • Coaching
 • Trener
 • Mentoring
 • Menedżer
 • Pracownik HR
 • Kompetencje społeczne
 • Doradztwo zawodowe
 • Inspektor danych osobowych
 • Skuteczna rozwojowa komunikacja
 • Autoprezentacja i wystąpienia publiczne
 • Techniki sprzedaży

Certyfikacja VCC to systemem kształcenia i certyfikacji zgodny z europejskimi i krajowymi ramami kwalifikacji potwierdzającymi kompetencje zawodowe w obszarze wiedzy i umiejętności społecznych wyszczególnionych w suplemencie do Certyfikatu.
Wybierz moduł a nasi trenerzy i doradcy walidacyjni przygotują Cię skutecznie do walidacji i certyfikacji w kursach:

Certyfikacja VCC
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Napisz lub zadzwoń:

kontakt@akademia-blizej.eu 

Tel.
530 697 250
531 775 033

Powiązane szkolenia

Akademia prawa dla mediatorów

Akademia prawa dla mediatorów Prawo dla nieprawników Akademia prawa dla mediatorów to szkolenie będące odpowiedzią na potrzeby osób, które w życiu zawodowym mają styczność z elementami prawa. Podczas szkolenia uczestnicy

Czytaj więcej »
Life coaching

Kurs podstawowy

Kursy dla mediatorów Akademia Profesjonalnego Mediatora® mediacje sądowe i pozasądowe Podstawowy kurs mediatora Akademia Profesjonalnego Mediatora® jest szkoleniem rozwojowym, które przygotowuje do pracy w zawodzie i roli mediatora sądowego oraz pozasądowego.

Czytaj więcej »

Mediacje szkolne i rówieśnicze

Mediacje szkolne i rówieśnicze- Akademia Profesjonalnego Mediatora Cel szkolenia Celem kursu jest przygotowanie uczestnika szkolenia do pełnienia roli mediatora szkolnego poprzez zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu mediacji,

Czytaj więcej »