Coaching Master Class: poziom zaawansowany dla coachów i mentorów

Akademia profesjonalnego coacha – kurs coachingu

Kurs podstawowy

Akademia Profesjonalnego Mediatora® jest szkoleniem rozwojowym, które przygotowuje do pracy w zawodzie i roli mediatora sądowego oraz pozasądowego.

Program kursu „Akademia Profesjonalnego Mediatora” jest zgodny z najnowszymi wymaganiami wobec mediatorów, tj. kwalifikacją rynkową „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych, gospodarczych i rodzinnych włączonych Obwieszczeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 grudnia 2018 r. (Dz.U. 2018, poz. 1198); z dnia 23 czerwca 2020r. (DZ.U. 2020,poz.556) oraz Standardami Szkolenia Mediatorów uchwalonymi przez Społeczną Radę do Spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości w dniu 29 października 2007 r.

Ukończenie podstawowego szkolenia zapewnia kwalifikacje zawodowe (zawód: Mediator, kod PKD 69.10.Z).

Uczestnik może ubiegać się o wpis na listę Stałych Mediatorów Sądowych, która jest prowadzona przez Prezesów Sądów Okręgowych. Istnieje także możliwość wpisu na Listę Stałych Mediatorów Ośrodka Mediacji MIR Synergia po spełnieniu wymogów związanych z przyznawaniem rekomendacji Ośrodka Mediacji”

Cel szkolenia

Celem kursu jest poszerzenie warsztatu coacha/mentora o różne podejścia i style coachingu, wywodzące się od koncepcji ericksonowskich po poznawczo-behawioralne, oparte na dowodach. Metody te, oprócz obszaru pomocy psychologicznej, mogą być wykorzystywane w coachingu, biznesie, a także w dowolnej pracy w kompetentnym pomaganiu.

Kurs mentoringu

Adresaci szkolenia

 • prawnicy różnych specjalności: adwokaci, radcy prawni, komornicy i notariusze
 • osoby chcące zdobyć nowy zawód mediatora
 • prawnicy, adwokaci, radcy prawni
 • psychologowie i psychoterapeuci
 • kuratorzy sądowi, pracownicy socjalni
 • osoby świadczące nieodpłatną pomoc prawną
 • drobni usługodawcy, którzy chcą usprawnić procesy związane z dochodzeniem należności od osób fizycznych
 • nauczyciele i pedagodzy szkolni
 • menadżerowie, pracownicy działów HR
 • studenci na powiązanych kierunkach studiów, tj. prawo, psychologia, socjologia, pedagogika

Korzyści dla uczestników

 • poznanie zaawansowanych metod i narzędzi pracy w coachingu psychologicznym
 • poznanie metod pracy psychologii w praktyce 
 • utrwalenie technik i metod bazowych z coachingu
 • trening zaawansowanych metod pracy z nurtów skoncentrowanych na rozwiązaniach poznawczo-behawioralnych, humanistycznych, psychologii i psychoterapii pozytywnej

Podczas szkolenia nauczysz się

 • nabędziesz wiedzę i poznasz praktyczne narzędzia przydatne w poszerzeniu warsztatu coacha i mentora 
 • nauczysz się nowych stylów coachingu, przydatnych w coachingu życiowym oraz biznesowym

Co otrzymasz po szkoleniu?

 • Certyfikat Akademia Profesjonalnego Mediatora APM ® Mediacje sadowe i pozasądowe.
 • Rekomendację Ośrodka Mediacji Międzynarodowego Instytutu Rozwoju Synergia po zaliczeniu kursu podstawowego i specjalizacji wraz z egzaminem APM wskazaną przy dokonywaniu zgłoszenia jako mediator sądowy.
 • Możesz ubiegać się o Certyfikat Vocational Competence Certificate (VCC) potwierdzający kwalifikacje mediatorów w obszarze wiedzy, umiejętności i kompetencji.
 • Przygotowujemy Cię do walidacji i certyfikacji zgodnie z wymogami Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Instytucji Certyfikującej Fundacji VCC.
 • Otrzymasz e-podręcznik Mediacje sądowe i pozasądowe wraz z warsztatem zawodowego mediatora.

Program

 • Kompetentne pomaganie wg metody Egana 
 • Praca z przekonaniami i emocjami w modelu poznawczo-behawioralnym (Cognitive bahavioral coaching)
 • Coaching ericksonowski skoncentrowany na rozwiązaniach
 • Model Zmian w coachingu
 • Elementy kognitywno-behawioralne w coachingu: model REBIT wg Ellisa
 • Psychologia humanistyczna i pozytywna w coachingu
 • ABCD lepszego samopoczucia wg Alberta Ellisa
 • Techniki Terapeutycznej Samopomocy z RTZ
 • Autodestrukcyjne przekonania
 • Narzędzia Analizy Transakcyjnej
 • Panorama Społeczna
 • Podstawy psychobiologii
 • Mindfulness w coachingu
 • Testy psychologiczne – badanie kompetencji

Informacje organizacyjne

Kurs zaawansowany Coaching Master Class (40h) on-line prowadzony jest na platformie Zoom oraz e-learningu, pozwalając zdobyć wiedzę i umiejętności praktyczne o poziomie zaawansowanym i przygotowuje do akredytacji ACC ICF, PCC ICF.

Kurs na mediatora

Cena kursu (50h – w tym 10h superwizji i mentoringu):

 • Program Akademia Profesjonalnego Mediatora ® jest realizowany w 100% zdalnie.
 • Nie ma znaczenia, gdzie mieszkasz i w jakich godzinach możesz realizować kurs.
 • Dostęp do platformy e-learningowej jest 24 godziny na dobę. Wystarczy, że masz dostęp do Internetu. Możesz korzystać z kursu za pośrednictwem komputera, tabletu oraz smartfona.
 • Na platformie znajdziesz materiały do przeczytania (70 stron), ćwiczenia do wykonania (30 stron), przykłady technik i nagrania wykładów. Zapoznajesz się z nimi w dogodnym dla siebie czasie i miejscu.
CENA KURSU: 5600 zł brutto
KURS W FORMULE LIVE 40h NA PLATFORMIE ZOOM Z TRENEREM

Organizator zastrzega, że cena może ulec zmianie.

Teraz promocja! 

1200,00 zł brutto z wpłatą na 7 dni przed szkoleniem.
Cena regularna 1950,00 zł brutto przy wpłacie po terminie z promocją.
Cena walidacji i certyfikacji APM: wliczona w koszt kursu
Cena walidacji i certyfikacji VCC: 960,00 zł brutto
Cena rekomendacji Ośrodka Mediacji Instytutu Rozwoju Synergia: 100,00 zł

Organizator zastrzega, że cena może ulec zmianie.

Dofinansowanie do 80%

Kursy dla coachów po spełnieniu wymogów danych projektów dostępne są z dofinansowaniem poprzez Bazę Usług Rozwojowych

  

Szkolenia dla mediatorów

Opinie naszych klientów

Dlaczego Akademia Profesjonalnego Mediatora APM ® mediacje sądowe i pozasądowe z Akademią Bliżej?

Zapisz się na szkolenie

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Napisz lub zadzwoń:

kontakt@akademia-blizej.eu 

Tel.
530 697 250
531 775 033

Powiązane szkolenia

Akademia prawa dla mediatorów

Akademia prawa dla mediatorów Prawo dla nieprawników Akademia prawa dla mediatorów to szkolenie będące odpowiedzią na potrzeby osób, które w życiu zawodowym mają styczność z elementami prawa. Podczas szkolenia uczestnicy

Czytaj więcej »