Coaching Master Class: poziom zaawansowany dla coachów i mentorów

Akademia profesjonalnego coacha – kurs coachingu

Kurs podstawowy

Akademia Profesjonalnego Mediatora® jest szkoleniem rozwojowym, które przygotowuje do pracy w zawodzie i roli mediatora sądowego oraz pozasądowego.

Program kursu „Akademia Profesjonalnego Mediatora” jest zgodny z najnowszymi wymaganiami wobec mediatorów, tj. kwalifikacją rynkową „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych, gospodarczych i rodzinnych włączonych Obwieszczeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 grudnia 2018 r. (Dz.U. 2018, poz. 1198); z dnia 23 czerwca 2020r. (DZ.U. 2020,poz.556) oraz Standardami Szkolenia Mediatorów uchwalonymi przez Społeczną Radę do Spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości w dniu 29 października 2007 r.

Ukończenie podstawowego szkolenia zapewnia kwalifikacje zawodowe (zawód: Mediator, kod PKD 69.10.Z).

Uczestnik może ubiegać się o wpis na listę Stałych Mediatorów Sądowych, która jest prowadzona przez Prezesów Sądów Okręgowych. Istnieje także możliwość wpisu na Listę Stałych Mediatorów Ośrodka Mediacji MIR Synergia po spełnieniu wymogów związanych z przyznawaniem rekomendacji Ośrodka Mediacji”

Cel szkolenia

Celem kursu jest poszerzenie warsztatu coacha/mentora o różne podejścia i style coachingu, wywodzące się od koncepcji ericksonowskich po poznawczo-behawioralne, oparte na dowodach. Metody te, oprócz obszaru pomocy psychologicznej, mogą być wykorzystywane w coachingu, biznesie, a także w dowolnej pracy w kompetentnym pomaganiu.

Kurs mentoringu

Adresaci szkolenia

 • prawnicy różnych specjalności: adwokaci, radcy prawni, komornicy i notariusze
 • osoby chcące zdobyć nowy zawód mediatora
 • prawnicy, adwokaci, radcy prawni
 • psychologowie i psychoterapeuci
 • kuratorzy sądowi, pracownicy socjalni
 • osoby świadczące nieodpłatną pomoc prawną
 • drobni usługodawcy, którzy chcą usprawnić procesy związane z dochodzeniem należności od osób fizycznych
 • nauczyciele i pedagodzy szkolni
 • menadżerowie, pracownicy działów HR
 • studenci na powiązanych kierunkach studiów, tj. prawo, psychologia, socjologia, pedagogika

Korzyści dla uczestników

 • poznanie zaawansowanych metod i narzędzi pracy w coachingu psychologicznym
 • poznanie metod pracy psychologii w praktyce 
 • utrwalenie technik i metod bazowych z coachingu
 • trening zaawansowanych metod pracy z nurtów skoncentrowanych na rozwiązaniach poznawczo-behawioralnych, humanistycznych, psychologii i psychoterapii pozytywnej

Podczas szkolenia nauczysz się

 • nabędziesz wiedzę i poznasz praktyczne narzędzia przydatne w poszerzeniu warsztatu coacha i mentora 
 • nauczysz się nowych stylów coachingu, przydatnych w coachingu życiowym oraz biznesowym

Co otrzymasz po szkoleniu?

 • Certyfikat Akademia Profesjonalnego Mediatora APM ® Mediacje sadowe i pozasądowe.
 • Rekomendację Ośrodka Mediacji Międzynarodowego Instytutu Rozwoju Synergia po zaliczeniu kursu podstawowego i specjalizacji wraz z egzaminem APM wskazaną przy dokonywaniu zgłoszenia jako mediator sądowy.
 • Możesz ubiegać się o Certyfikat Vocational Competence Certificate (VCC) potwierdzający kwalifikacje mediatorów w obszarze wiedzy, umiejętności i kompetencji.
 • Przygotowujemy Cię do walidacji i certyfikacji zgodnie z wymogami Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Instytucji Certyfikującej Fundacji VCC.
 • Otrzymasz e-podręcznik Mediacje sądowe i pozasądowe wraz z warsztatem zawodowego mediatora.

Program

 • Kompetentne pomaganie wg metody Egana 
 • Praca z przekonaniami i emocjami w modelu poznawczo-behawioralnym (Cognitive bahavioral coaching)
 • Coaching ericksonowski skoncentrowany na rozwiązaniach
 • Model Zmian w coachingu
 • Elementy kognitywno-behawioralne w coachingu: model REBIT wg Ellisa
 • Psychologia humanistyczna i pozytywna w coachingu
 • ABCD lepszego samopoczucia wg Alberta Ellisa
 • Techniki Terapeutycznej Samopomocy z RTZ
 • Autodestrukcyjne przekonania
 • Narzędzia Analizy Transakcyjnej
 • Panorama Społeczna
 • Podstawy psychobiologii
 • Mindfulness w coachingu
 • Testy psychologiczne – badanie kompetencji

Informacje organizacyjne

Kurs zaawansowany Coaching Master Class (40h) on-line prowadzony jest na platformie Zoom oraz e-learningu, pozwalając zdobyć wiedzę i umiejętności praktyczne o poziomie zaawansowanym i przygotowuje do akredytacji ACC ICF, PCC ICF.

Kurs na mediatora

Cena kursu (50h – w tym 10h superwizji i mentoringu):

 • Program Akademia Profesjonalnego Mediatora ® jest realizowany w 100% zdalnie.
 • Nie ma znaczenia, gdzie mieszkasz i w jakich godzinach możesz realizować kurs.
 • Dostęp do platformy e-learningowej jest 24 godziny na dobę. Wystarczy, że masz dostęp do Internetu. Możesz korzystać z kursu za pośrednictwem komputera, tabletu oraz smartfona.
 • Na platformie znajdziesz materiały do przeczytania (70 stron), ćwiczenia do wykonania (30 stron), przykłady technik i nagrania wykładów. Zapoznajesz się z nimi w dogodnym dla siebie czasie i miejscu.
CENA KURSU: 5600 zł brutto
KURS W FORMULE LIVE 40h NA PLATFORMIE ZOOM Z TRENEREM

Organizator zastrzega, że cena może ulec zmianie.

Teraz promocja! 

1200,00 zł brutto z wpłatą na 7 dni przed szkoleniem.
Cena regularna 1950,00 zł brutto przy wpłacie po terminie z promocją.
Cena walidacji i certyfikacji APM: wliczona w koszt kursu
Cena walidacji i certyfikacji VCC: 960,00 zł brutto
Cena rekomendacji Ośrodka Mediacji Instytutu Rozwoju Synergia: 100,00 zł

Organizator zastrzega, że cena może ulec zmianie.

Dofinansowanie do 80%

Kursy dla coachów po spełnieniu wymogów danych projektów dostępne są z dofinansowaniem poprzez Bazę Usług Rozwojowych

  

Szkolenia dla mediatorów

Opinie naszych klientów

Dlaczego Akademia Profesjonalnego Mediatora APM ® mediacje sądowe i pozasądowe z Akademią Bliżej?

Zapisz się na szkolenie

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Napisz lub zadzwoń:

kontakt@akademia-blizej.eu 

Tel.
530 697 250
531 775 033

Powiązane szkolenia

Kurs na mediatora

Superwizja i mentoring

Superwizja i mentoring w mediacjach Refleksyjne uczenie się w oparciu o Model 7 Perspektyw Superwizja rozumiana jako proces refleksyjnego uczenia się to okazja do spotkania indywidualnego lub grupowego, dzięki któremu

Czytaj więcej »

Psychologia dla mediatorów

Psychologia dla mediatorów Kurs podstawowy Psychologia dla mediatora ma być przewodnikiem, który będzie pomagał w zdobywaniu wiedzy psychologicznej oraz w korzystaniu z niej w konkretnych sytuacjach w pracy ze stronami

Czytaj więcej »