Know-how

Uczenie dorosłych wymaga odpowiedzi na dwa kluczowe pytania

Dlaczego?

„Dlaczego warto się tego uczyć?”, „Do czego może się to przydać?”

Dlatego metody pracy Akademii Bliżej wykorzystują najlepsze, znane  modele nauczania kładąc nacisk na najważniejsze z punktu widzenia procesu uczenia się by odpowiadać na te pytania.
Opieramy się na doświadczeniach, refleksyjności i umiejętności wprowadzania zmian w modelach poznawczych, behawioralnych i interpersonalnych.

Skupiamy się w edukacji dając odpowiedz nie tylko na pytanie ’jak” ale także ‘dlaczego” ludzie zachowują się w określony sposób i czy te zachowania można modyfikować. Bierzemy pod uwagę psychologię wprowadzania zmian w życiu osobistym i organizacji w kontekście rozwoju kompetencji osobistych i zawodowych.

W naszym modelu rozwój kompetencji oznacza:

  • Wypracowanie nowych umiejętności
  • Modyfikacja lub lepsze wykorzystanie dotychczasowych ( tzw. praca na zasobach)
  • Sprawniejsze korzystanie ze swoich umiejętności podczas interakcji relacji z innymi -‘dostrajanie” własnego zachowania do sytuacji i partnera interakcji
  • Uzupełnianie repertuaru zachowań interpersonalnych
  • Zmiana nawyków nieskutecznych

Osiągnięcie zmian może wymagać odpowiednich oddziaływań na trzy aspekty kompetencji społecznych: poznawczy, motywacyjny, behawioralny lub tylko na niektóre z nich.

Aby skutecznie wspierać rozwój kompetencji metoda EduMentor Zmian opiera się na psychologicznym modelu zmian.

Wykorzystujemy trzy główne metody wspomagania rozwoju kompetencji:

  • edukacja, która służy dostarczeniu informacji i inspirowaniu do ich praktycznego wykorzystania
  • metoda treningowa, skoncentrowana na wypracowaniu nowych umiejętności
  • metoda coachingowa sprowadza się do doskonalenia zdolności korzystania z opanowanych i nowo nabytych umiejętności. Coaching wymaga refleksji nad własnym zachowaniem w sytuacjach realnych a nie nad doświadczeniami symulowanymi podczas treningu.

Tam, gdzie kończy się trening zaczyna się coaching.

W PROCESIE WSPOMAGANIA ROZWOJU KOMPETENCJI WSPIERAMY W PRZEPROWADZANIU ZMIAN W OBSZARACH DOTYCZĄCYCH:  
  • postrzegania samego siebie
  • strategii zmiany nawyków interpersonalnych, samoregulacji emocji

Ludzie dużo szybciej się uczą, gdy mogą się bawić. Ale, aby mogli się bawić, potrzebują sprzyjającej, bezpiecznej atmosfery. Taka zapewniamy w akademii bliżej

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Napisz lub zadzwoń:

kontakt@akademia-blizej.eu 

Tel.
530 697 250
531 775 033