Coaching konfliktu – budowanie porozumienia ®

Akademia profesjonalnego mediatora

Kurs podstawowy

Akademia Profesjonalnego Mediatora® jest szkoleniem rozwojowym, które przygotowuje do pracy w zawodzie i roli mediatora sądowego oraz pozasądowego.

Program kursu „Akademia Profesjonalnego Mediatora” jest zgodny z najnowszymi wymaganiami wobec mediatorów, tj. kwalifikacją rynkową „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych, gospodarczych i rodzinnych włączonych Obwieszczeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 grudnia 2018 r. (Dz.U. 2018, poz. 1198); z dnia 23 czerwca 2020r. (DZ.U. 2020,poz.556) oraz Standardami Szkolenia Mediatorów uchwalonymi przez Społeczną Radę do Spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości w dniu 29 października 2007 r.

Ukończenie podstawowego szkolenia zapewnia kwalifikacje zawodowe (zawód: Mediator, kod PKD 69.10.Z).

Uczestnik może ubiegać się o wpis na listę Stałych Mediatorów Sądowych, która jest prowadzona przez Prezesów Sądów Okręgowych. Istnieje także możliwość wpisu na Listę Stałych Mediatorów Ośrodka Mediacji MIR Synergia po spełnieniu wymogów związanych z przyznawaniem rekomendacji Ośrodka Mediacji”

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestnika do wspieraniu osób zaangażowanych w konflikt z wykorzystaniem interwencji i modeli pracy coacha, mediatora, konsultanta ds. mediacji w konfliktach.

Coaching konfliktu nie tylko stara się zapobiegać stratom wynikającym z konfliktu, ale również pomaga zoptymalizować możliwości, które pojawiły się w wyniku powstałego konfliktu.

Celem tej formy coachingu jest przeobrażenie konfliktu w nowe spojrzenie poprzez budowanie samoświadomości w postawach osób biorących udział w mediacjach – zarówno w konfliktach prywatnych, jak i zawodowych.

Adresaci szkolenia

 • coachowie, mediatorzy, trenerzy, specjaliści HR, liderzy
 • psycholodzy, pracownicy socjalni, wykładowcy
 • studenci studiów zarządzania konfliktami
 • przedstawiciele prawa i związków zawodowych
 • organizacje, które chcą wdrożyć program coachingu zarządzania konfliktami

Korzyści

 • Poszerzysz metody pracy mediatora i coacha o zaawansowane narzędzia pracy w konfliktach.
 • Poznasz modele rozwojowe skuteczne w pracy mediatora i coacha, łączące wiedzę psychologiczną i metody coachingowe, takie jak Coaching konfliktu – budowanie porozumienia, Model Kompetencji Mediatora Transformatywnego Zmiany
 • Otrzymasz narzędzia do pracy w obszarze budowania świadomości w konfliktach, pracy z emocjami, przekonaniami, wartościami,
 • Poznasz modele skoncentrowane na cele i rozwiązania.

Podczas szkolenia nauczysz się

 • skutecznych modeli interwencji mediatorów i coachów
 • budowania dialogu sprzyjającego rozwiązaniom
 • elementów mediacji rozwojowo-transformacyjnych w praktyce
 • przygotowania klienta do rozmowy lub sytuacji spornej
 • technik pracy w kryzysie i konflikcie w spotkaniach premediacyjnych i pracy na osobności

Co otrzymasz po szkoleniu?

 • Certyfikat ukończenia szkolenia Coaching konfliktu – budowanie porozumienia

 • Dostęp do testu psychologicznego kompetencji osobistych i zawodowych PCT-A wraz z raportem

 • Możliwość akredytacji po spełnieniu wymogów jako coach/mentor konfliktu

 • E-book i gotowe ćwiczenia do wykorzystania

 •  

Program 20h

Podstawy coachingu
 • Zasady coachingu
 • Proces coachingu
 • Podstawowy model GROW w coachingu
 • Techniki i metody pracy
 • Sztuka zadawania pytań
 • Kompetencje coacha
Psychologia konfliktu – modele i narzędzia
 • Wstęp do teorii konfliktu
 • Ja w konflikcie
 • Style reagowania na konflikt
 • Mechanizmy psychologiczne powstawania konfliktu, eskalacji i rozwiazywania
 • Pułapki myślenia
 • Najważniejsze zasady
 • Techniki i narzędzia mediacyjne
 • Negocjacje i mediacje
Coaching konfliktu – budowanie porozumienia
 • Model Coachingu konfliktu – budowanie porozumienia w konfliktach
 • Etapy coachingu konfliktu
 • Model Zmiany
 • Zastosowania coachingu konfliktu
 • Znajomość techniki Procesu Obrazu Wroga
 • Praca z emocjami i przekonaniami
 • Technika Czterostopniowego Komunikatu wg Modelu PTB
 • Umiejętność budowania motywacji wewnętrznej i zewnętrznej
 • Motywacja błyskawiczna
 • Model pracy w konfliktach intrapersonalnych

Informacje organizacyjne

Kurs „Coaching konfliktu – budowanie porozumienia” (20h) on-line prowadzony jest na platformie Zoom oraz e-learningu, pozwalając zdobyć wiedzę i umiejętności praktyczne w pracy w obszarze budowania rozwiązań i radzenia sobie z konfliktami w konstruktywny sposób.

Kurs na mediatora
Cena kursu (20h): 1500 zł brutto

Organizator zastrzega, że cena może ulec zmianie.

Dofinansowanie do 80%

Kursy z mediacji wraz ze specjalizacjami oraz certyfikacją VCC i ZSK po spełnieniu wymogów określonych projektów dostępne są z dofinansowaniem poprzez Bazę Usług Rozwojowych

Szkolenia dla mediatorów

Opinie naszych klientów

Zapisz się na szkolenie

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Napisz lub zadzwoń:

kontakt@akademia-blizej.eu 

Tel.
530 697 250
531 775 033

Powiązane szkolenia

Coworkers learning at seminar

Coaching konfliktu

Coaching konfliktu – budowanie porozumienia ® Kurs podstawowy Akademia Profesjonalnego Mediatora® jest szkoleniem rozwojowym, które przygotowuje do pracy w zawodzie i roli mediatora sądowego oraz pozasądowego. Program kursu „Akademia Profesjonalnego

Czytaj więcej »
Kurs na mediatora

Superwizja i mentoring

Superwizja i mentoring w mediacjach Refleksyjne uczenie się w oparciu o Model 7 Perspektyw Superwizja rozumiana jako proces refleksyjnego uczenia się to okazja do spotkania indywidualnego lub grupowego, dzięki któremu

Czytaj więcej »