AKADEMIA PROFESJONALNEGO COACHINGU
kurs specjalistyczny wraz certyfikacją VCC

Akademia profesjonalnego coacha – kurs coachingu

Czym jest coaching?

Jest to metoda osobistego i zawodowego doskonalenia, która opiera się na założeniu, że wszystko, czego potrzebujemy do osiągania życiowych celów, już mamy – trzeba tylko nauczyć się te zasoby wykorzystywać. Coaching to metoda pracy, która pozwala rozpoznać własny potencjał i skorzystać z niego. Podczas procesu coachingowego toruje się ścieżkę do własnych talentów, możliwości, umiejętności, o których być może nie miało się nawet pojęcia. Coaching jest procesem nauki i stwarzania nowych możliwości do ciągłego, świadomego rozwoju. Uwalnia ludzki potencjał maksymalizowania własnej efektywności.

Coaching – jak każda inna forma pracy nad zmianą i rozwojem, ma swoją metodologię, ogólną strategię oddziaływania i konkretne czynności, poprzez które coach pracuje z wartościami, motywacją, celami czy działaniami klienta. 

Cel szkolenia

Kurs przygotowuje do samodzielnego prowadzenia sesji coachingowych z wykorzystaniem narzędzi rozwojowych w procesach coachingowych. Osiągnięcie zakładanych efektów uczenia się pozwoli na prowadzenie procesów coachingowych zgodnie ze standardami kluczowych kompetencji coacha oraz systemem kształcenia Vocational Competence Certificate opartym na wartościach i zgodnie z kompetencjami International Coaching Federation (ICF). 

Kurs mentoringu

Adresaci szkolenia

 • osoby, które chcą zdobyć zawód trenera rozwoju osobistego/coacha, mentora, tutora (PKD 23.59.20)
 • menadżerowie, kadra zarządzająca
 • osoby pracujące na stanowiskach trenerów wewnętrznych
 • pracownicy działów HR 
 • psychologowie, psychoterapeuci, nauczyciele, mediatorzy
 • coachowie i trenerzy rozwoju osobistego, którzy chcą przygotować się do akredytacji ICF, VCC

Korzyści

 • nabycie praktycznych umiejętności w zakresie prowadzenia coachingu
 • nabycie umiejętności psychospołecznych
 • nauka metod radzenia sobie z trudnymi sytuacjami
 • poznanie efektywnych metod pracy z ludźmi zgodnie z wiedzę z zakresu komunikacji interpersonalnej 
 • poznanie narzędzi wywodzących się z koncepcji psychologicznych oraz różnych uję
 • coachingu jak i modeli pracy
 • doświadczenie zmiany coachingowej w coachingu
 • wypracowanie postawy profesjonalnego coacha

Podczas szkolenia

 • nauczysz się solidnych podstaw do wykonywania zawodu coacha
 • nauczysz się prowadzenia sesji coachigowych w modelu uniwersalnym GROW
 • poznasz inne modele pracy z zmianie 
 • zdobędziesz wiedzę na temat najbardziej skutecznych metod pomagania, motywowania, sztuki wyznaczania celów
 • pogłębisz świadomość i odpowiedzialności za profesjonalizm w relacji coachingowej
 • poznasz narzędzia wyznaczania celów, motywowania, refleksji, podejmowania decyzji do wprowadzania zmian
 • doświadczysz zmiany coachingowej
Kurs mediatora

Co otrzymasz po szkoleniu?

 • Zaświadczenie ukończenia Akademii Profesjonalnego Coacha
 • Certyfikat VCC w kwalifikacji Coaching wraz z suplementem
 • E-podręcznik Coaching
 • Pakiet narzędzi wspierania w rozwoju 

Program 40h / 60h

Wprowadzenie do coachingu. Metody pracy

 • Na czym polega coaching? 
 • Kim jest coach? Postawa i kompetencje coacha. Kodeks Etyczny wg ICF
 • Definicje i rodzaje coachingu
 • Siedem zasad coachingu
 • Coaching jako proces – etapy procesu
 • Coaching a inne dyscypliny – różnice między coachingiem a innymi dyscyplinami
 • Kształtowanie relacji coacha w zależności od typu osobowości klienta

Narzędzia i metody pracy coacha

 • Narzędzia badania potrzeb rozwojowych 
 • Narzędzia organizacji procesu: model GROW
 • Narzędzia tworzenia wizji i wyznaczania celów: metoda SMART
 • Narzędzia pracy z motywacją i wartościami
 • Narzędzia twórczego myślenia oraz refleksji: Walt Disney, Okno Johari, analiza pola sił Kurta Livina
 • Inne modele w coachingu
 • Metafory i symbole – sztuka zadawania pytań i ich moc

Czynniki wywołujące zmiany

 • Dialog wewnętrzny i samoocena 
 • Rola emocji i inteligencji emocjonalnej w funkcjonowaniu człowieka
 • Przekonania ograniczające i reguły postępowania z nimi
 • Wartości jako fundament dokonywania zmian
 • Psychologia wprowadzania zmian
 • Modele terapeutyczne w coachingu: terapia skoncentrowana na rozwiązaniach i metody poznawczo-behawioralne

Rozliczanie efektów coachingu

 • Udzielanie informacji zwrotnej rozwojowej i dyrektywnej
 • Model FUO 
 • Metody mierzenia efektywności coachingu: czterostopniowa skala Kirkpatrica
 • Arkusz post-sesji
 • Dziennik rejsu
 • Diagram przemiany Formularz przebiegu coachingu
 • Testy psychometryczne: PCT-A
 • Superwizja rozwojowa, problemowa i normatywna oraz mentoring kompetencji

Informacje organizacyjne

Kurs akredytowany VCC „Akademia profesjonalnego coacha” (40h/80 h) on-line prowadzony jest na platformie Zoom oraz e-learningu, pozwalając zdobyć wiedzę i umiejętności praktyczne przygotowujące do zawodu trenera rozwoju osobistego – coacha, a także do potwierdzenia kwalifikacji w systemie VCC oraz ścieżką indywidualną w akredytacji ACC ICF. 

Kurs na mediatora
Cena kursu (40h):
 • Program Akademia Profesjonalnego Mediatora ® jest realizowany w 100% zdalnie.
 • Nie ma znaczenia, gdzie mieszkasz i w jakich godzinach możesz realizować kurs.
 • Dostęp do platformy e-learningowej jest 24 godziny na dobę. Wystarczy, że masz dostęp do Internetu. Możesz korzystać z kursu za pośrednictwem komputera, tabletu oraz smartfona.
 • Na platformie znajdziesz materiały do przeczytania (70 stron), ćwiczenia do wykonania (30 stron), przykłady technik i nagrania wykładów. Zapoznajesz się z nimi w dogodnym dla siebie czasie i miejscu.
4600 zł brutto
Cena kursu (60h):
 • Szkolenie odbywa się na żywo, pozwalając na interakcję z trenerem z wykorzystaniem kamery, mikrofonu, czatu oraz na zadawanie pytań w czasie rzeczywistym.
 • Po zapisaniu się na szkolenie otrzymasz link z zaproszeniem na kurs na platformie Zoom i do innych form interaktywnych, materiały szkoleniowe, prezentacje, zeszyty ćwiczeń.
 • Nigdy wcześniej nie korzystałeś ze szkoleń on-line live? Nie martw się – zapewniamy pełne wsparcie techniczne. Zajęcia prowadzą certyfikowani trenerzy i mentorzy, eksperci mediacji, prawa i kompetencji społecznych.
6200 zł brutto
Cena egzaminu VCC: 1200 zł brutto

Organizator zastrzega, że cena może ulec zmianie.

Dofinansowanie do 80%

Kursy dla coachów po spełnieniu wymogów danych projektów dostępne są z dofinansowaniem poprzez Bazę Usług Rozwojowych: 

Szkolenia dla mediatorów

Zobacz jak oceniają nas inni:

Dlaczego Akademia Profesjonalnego Coacha z Akademią Bliżej?

Zapisz się na szkolenie

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Napisz lub zadzwoń:

kontakt@akademia-blizej.eu 

Tel.
530 697 250
531 775 033

Powiązane szkolenia

Akademia prawa dla mediatorów

Akademia prawa dla mediatorów Prawo dla nieprawników Akademia prawa dla mediatorów to szkolenie będące odpowiedzią na potrzeby osób, które w życiu zawodowym mają styczność z elementami prawa. Podczas szkolenia uczestnicy

Czytaj więcej »
badanie kompetencji

Mediacje transformatywne – model zmian

Mediacje transformatywne – model zmian Kurs podstawowy Akademia Profesjonalnego Mediatora® jest szkoleniem rozwojowym, które przygotowuje do pracy w zawodzie i roli mediatora sądowego oraz pozasądowego. Program kursu „Akademia Profesjonalnego Mediatora”

Czytaj więcej »