Superwizja i mentoring dla coachów

Akademia profesjonalnego coacha – kurs coachingu

Kurs podstawowy

Jeśli starasz się o akredytację ACC, PCC ICF lub potrzebujesz rozwinąć swoje kompetencje coachingowe – skorzystaj z mentoringu, który jest wymagany miedzy innymi przy akredytacji ścieżką portfolio.

 • Superwizja to proces refleksyjnego uczenia się indywidualnego lub grupowego, dzięki któremu możliwe jest przyjrzenie się sobie samemu w roli coacha, relacji z klientem, a w efekcie końcowym – zobaczenia procesu coachingowego w szerszym kontekście. Jest to także doskonała okazja do rozwoju osobistego i zawodowego. 
 • Mentoring rozumiany jest jako superwizja normatywna i pracuje nad rozwojem kompetencji coachigowych w relacji Mistrz-Uczeń.

Cel udziału w sesjach coachingowo-mentoringowych

 • Lepiej zrozumiesz samego siebie jako coacha – swoją rolę i własne reakcje na to, co dzieje się w procesie coachingu. 
 • Lepiej zrozumiesz potrzeby, intencje, wartości, postawy podopiecznych i współpracowników.
 • Nabędziesz możliwość dzielenia się doświadczeniami z innymi coachami by rozwijać swój warsztat pracy.

Adresaci szkolenia

 • prawnicy różnych specjalności: adwokaci, radcy prawni, komornicy i notariusze
 • osoby chcące zdobyć nowy zawód mediatora
 • prawnicy, adwokaci, radcy prawni
 • psychologowie i psychoterapeuci
 • kuratorzy sądowi, pracownicy socjalni
 • osoby świadczące nieodpłatną pomoc prawną
 • drobni usługodawcy, którzy chcą usprawnić procesy związane z dochodzeniem należności od osób fizycznych
 • nauczyciele i pedagodzy szkolni
 • menadżerowie, pracownicy działów HR
 • studenci na powiązanych kierunkach studiów, tj. prawo, psychologia, socjologia, pedagogika

Korzyści

 • diagnoza poziomu wiedzy, umiejętności i postaw coachingowych
 • uzyskanie / uzupełnienie wiedzy na temat kompetencji coachingowych
 • praca nad rozwojem umiejętności prowadzenia sesji coachingowych
 • praca nad wzrostem motywacji 
 • lepsze rozumienie siebie w roli coacha – swojej roli i reakcji na to, co dzieje się w procesie coachingu
 • lepsze rozumienie potrzeb, intencji, wartości i postaw klientów
 • ocena kompetencji zgodnie ze standardami systemu kształcenia VCC oraz ICF
 • przygotowanie do zaliczenia testu CKA oraz VCC

Etapy procesu superwizyjno-mentoringowego

 • analiza wybranych sesji coachingowych pod kątem 8 kluczowych kompetencji ICF lub VCC i egzaminu
 • przekazanie informacji zwrotnych 
 • udzielenie wskazówek rozwojowych
 • pomoc we wdrażaniu rozwiązań za pomocą odpowiednich stylów, technik i umiejętności
 • ocena rezultatów uczenia się
Psychoterapeuta par

Co otrzymasz po szkoleniu?

 • Certyfikat Akademia Profesjonalnego Mediatora APM ® Mediacje sadowe i pozasądowe.
 • Rekomendację Ośrodka Mediacji Międzynarodowego Instytutu Rozwoju Synergia po zaliczeniu kursu podstawowego i specjalizacji wraz z egzaminem APM wskazaną przy dokonywaniu zgłoszenia jako mediator sądowy.
 • Możesz ubiegać się o Certyfikat Vocational Competence Certificate (VCC) potwierdzający kwalifikacje mediatorów w obszarze wiedzy, umiejętności i kompetencji.
 • Przygotowujemy Cię do walidacji i certyfikacji zgodnie z wymogami Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Instytucji Certyfikującej Fundacji VCC.
 • Otrzymasz e-podręcznik Mediacje sądowe i pozasądowe wraz z warsztatem zawodowego mediatora.

Program 40h

Wprowadzenie do mediacji
Modele mediacji w teorii i praktyce
Podstawowe zasady i etapy procesu mediacji

 • przygotowanie do mediacji w 5 krokach
 • przebieg postępowania mediacyjnego w mediacjach sądowych i pozasądowych
 • zasady mediacji (dobrowolność, bezstronność, neutralność, poufność)
 • czynniki wpływające na przebieg mediacji
 • etapy mediacji
 • cele na poszczególnych etapach mediacji
 • dochodzenie do potrzeb i interesów
 • trójkąt satysfakcji psychologicznej, proceduralnej i rzeczowej
 • rola mediatora – specyfika, prawa i obowiązki mediatora
 • zastosowanie mediacji – wskazania i przeciwwskazania
 • poufność w mediacji
 • zagadnienia etyki zawodowej mediatorów
 • standardy prowadzenia mediacji i postępowania mediatora

Podstawy wiedzy psychologicznej o mechanizmach powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów

 • fazy, źródła, etapy konfliktu
 • dynamika konfliktu: postawy, cykl konfliktu, eskalacja konfliktu
 • style radzenia sobie z konfliktem
 • zniekształcenia i mechanizmy psychologiczne odpowiadające za zjawisko eskalacji konfliktu
 • procedury rozwiązywania konfliktów (negocjacje, mediacje, arbitraż, sąd)
 • uświadamianie interesów i potrzeb stron – przykładowe modele
 • konflikty interpersonalne i intrapersonalne

Negocjacje

 • modele i style negocjacji
 • przygotowania do negocjacji
 • przebieg negocjacji
 • podstawowe techniki negocjacji, facylitacji i moderacji
 • przełamywanie impasu w negocjacjach i mediacjach
 • prawnik jako negocjator

Komunikacja interpersonalna jako istota działań mediacyjnych

 • podstawy konstruktywnego porozumiewania się
 • umiejętności komunikacyjne niezbędne mediatorowi
 • techniki budowania dobrej atmosfery wzajemnego zrozumienia 
 • sztuka zadawania pytań
 • dialog sokratejski
 • blokady komunikacyjne

Trening umiejętności praktycznych w zakresie mediacji

 • prowadzenie wstępnych spotkań ze stronami
 • prowadzenie sesji mediacyjnych zgodnie z zasadami i przy wykorzystaniu właściwych technik mediacyjnych
 • aktywne słuchanie, zadawanie pytań, umiejętność używania neutralnego języka
 • dokonanie analizy i diagnozy konfliktu objętego mediacją
 • umiejętne uruchamianie motywacji stron
 • wspierania stron w pracy nad rozwiązaniami
 • techniki i metody pracy w spotkaniach na osobności – coaching konfliktu

Wiedza o prawnych i organizacyjnych aspektach funkcjonowania procedur mediacyjnych

 • podstawy prawne zastosowania procedur mediacyjnych
 • zagadnienia praktyczne związane z organizacją postępowania mediacyjnego
 • zasady współpracy z organami wymiaru sprawiedliwości
 • prowadzenie dokumentacji
 • ugoda mediacyjna – elementy konieczne
 • zasady zatwierdzania ugód mediacyjnych
 • wzory dokumentów mediacyjnych
 • standardy postępowania mediacyjnego
 • egzamin wewnętrzny – teoretyczny i praktyczny

Informacje organizacyjne

Kurs podstawowy „Akademia Profesjonalnego Mediatora ® – Mediacje sądowe i pozasądowe” (40h) on-line prowadzony jest na platformie Zoom oraz e-learningu, pozwalając zdobyć wiedzę i umiejętności praktyczne przygotowujące do zawodu mediatora sądowego i pozasądowego.

Kurs na mediatora
Pakiet rozwojowy – 10h mentoringu wymaganego przy akredytacji ACC lub PCC ICF
 • Program Akademia Profesjonalnego Mediatora ® jest realizowany w 100% zdalnie.
 • Nie ma znaczenia, gdzie mieszkasz i w jakich godzinach możesz realizować kurs.
 • Dostęp do platformy e-learningowej jest 24 godziny na dobę. Wystarczy, że masz dostęp do Internetu. Możesz korzystać z kursu za pośrednictwem komputera, tabletu oraz smartfona.
 • Na platformie znajdziesz materiały do przeczytania (70 stron), ćwiczenia do wykonania (30 stron), przykłady technik i nagrania wykładów. Zapoznajesz się z nimi w dogodnym dla siebie czasie i miejscu.
CENA KURSU: 3000 zł brutto
Sesja superwizyjno-mentoringowa 1,5h
 • Szkolenie odbywa się na żywo, pozwalając na interakcję z trenerem z wykorzystaniem kamery, mikrofonu, czatu oraz na zadawanie pytań w czasie rzeczywistym.
 • Po zapisaniu się na szkolenie otrzymasz link z zaproszeniem na kurs na platformie Zoom i do innych form interaktywnych, materiały szkoleniowe, prezentacje, zeszyty ćwiczeń.
 • Nigdy wcześniej nie korzystałeś ze szkoleń on-line live? Nie martw się – zapewniamy pełne wsparcie techniczne. Zajęcia prowadzą certyfikowani trenerzy i mentorzy, eksperci mediacji, prawa i kompetencji społecznych.
CENA: 250 zł brutto

Organizator zastrzega, że cena może ulec zmianie.

Dofinansowanie do 80%

Kursy z mediacji wraz ze specjalizacjami oraz certyfikacją VCC i ZSK po spełnieniu wymogów określonych projektów dostępne są z dofinansowaniem poprzez Bazę Usług Rozwojowych

Szkolenia dla mediatorów

Opinie naszych klientów

Dlaczego Akademia Profesjonalnego Mediatora APM ® mediacje sądowe i pozasądowe z Akademią Bliżej?

Zapisz się na szkolenie

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Napisz lub zadzwoń:

kontakt@akademia-blizej.eu 

Tel.
530 697 250
531 775 033

Powiązane szkolenia

Kurs na mediatora

Superwizja i mentoring

Superwizja i mentoring w mediacjach Refleksyjne uczenie się w oparciu o Model 7 Perspektyw Superwizja rozumiana jako proces refleksyjnego uczenia się to okazja do spotkania indywidualnego lub grupowego, dzięki któremu

Czytaj więcej »
Kurs mentoringu

Studia podyplomowe

Studia podyplomowe Chcesz zdobyć dyplom głównych renomowanych uczelni w kraju? Skorzystaj z naszej oferty studiów podyplomowych w Akademii WSB Dąbrowa Górnicza oraz Uniwersytetu Humanistyczno-Społecznego we Wrocławiu, gdzie jesteśmy Partnerem Merytorycznym

Czytaj więcej »