Coaching i mentoring w organizacji

Czym jest coaching?

Coaching to nie tylko technika, którą można zastosować w przypadku wystąpienia określonych okoliczności. Jest to sposób zarządzania, odnoszenia się do ludzi, myślenia, sposób bycia, rozwoju kompetencji społecznych i efektywności.

We współczesnych organizacjach, w których zmiana jest stanem permanentnym, przed pracownikiem i jego menedżerem stoją zupełnie nowe zadania. Ciągła praca nad dostrzeganiem mocnych stron, budowaniem relacji z innymi ludźmi, a także pogłębianie samoświadomości, staje się bazą skuteczności biznesowej. Sesje coachigowo-mentoringowe naszych coachów uczą umiejętności elastycznego odnalezienia się pracownika i lidera w rozmaitych rolach. 

Cel szkolenia

Uczestnik nabędzie wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności z zakresu mediacji a w szczególności z konstruktywnej komunikacji interpersonalnej, psychologii konfliktu, radzenia sobie z emocjami, asertywności, negocjacji i metod skoncentrowanych na rozwiązywaniu problemów.

Kompetencje nabyte podczas szkolenia będą także przydatne menadżerom, pracownikom HR i HR Business Partner w zarządzaniu konfliktami w organizacji oraz tworzeniu kultury organizacyjnej opartej na konstruktywnym dialogu.

Proponowane rozwiązania

Tam, gdzie kończy się szkolenie służące do wypracowania nowych zachowań i umiejętności, coaching dale możliwość dalszego doskonalenia umiejętności i kształtowania/utrwalenia efektywności, ugruntowania nowych umiejętności, wzrostu skuteczności interpersonalnej w kierunku realizacji wyznaczonych celów rozwojowych.

Dlaczego coaching i mentoring z Akademią Bliżej?

Nasi coachowie i mentorzy mają doświadczenie zawodowe w biznesie, a także uczą w Akademii Profesjoalnego Coachingu i Mentoringu. Przede wszystkim współpracujemy z akredytowanymi coachami (poziom mentorski), którzy łączą wiedzę i doświadczenie biznesowe z metodologią coachingu i mentoringu. 

Coaching i mentoring opieramy o zasady rozwoju kompetencji społecznych zgodnie z modelem zmian.

Korzyści

Kodeks edyki ICF

Fundamentem naszej pracy jest kodeks etyczny i kodeks wartości największej organizacji międznarodowej zrzeszającej coachów – Internatial Coach Federation.

Zespół coachów i mentorów:

Akredytacja PCC ICF, VCC – Mariola Król
Akredytacja PCC ICF – Anna Kaczalska
Akredytacja coacha i mentora VCC – Natalia Kurzawa
Akredytacja coacha i mentora VCC – Roman Cieśla
Akredytacja coacha i mentora VCC – Cezary Radomski 

Podczas szkolenia nauczysz się

 • konstruktywnie rozwiązywać konflikty w życiu zawodowym i osobistym
 • prowadzić proces mediacji
 • radzić sobie z blokadami komunikacyjnymi
 • wyrazisz swoje potrzeby biorąc pod uwagę potrzeby drugiej strony
 • nie ulegać nadmiernie emocjom w czasie konfliktu
 • zrozumiesz siebie i drugą stronę konfliktu
 • poprawisz relacje ze sobą i innymi
 • lepiej rozwiązywać każdy konflikt – zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym,
 • dowiesz się, jakie błędy popełniasz w komunikacji z innymi stosując stare nawyki i schematy myślenia
 • mówić o swoich potrzebach, uczuciach i oczekiwaniach
 • oddzielać fakty od ich interpretacji 
 • rozwiniesz inteligencję emocjonalną wczuwając się w punkt widzenia innych ludzi.

Co otrzymasz po szkoleniu?

 • Certyfikat Akademia Profesjonalnego Mediatora APM ® Mediacje sadowe i pozasądowe.
 • Rekomendację Ośrodka Mediacji Międzynarodowego Instytutu Rozwoju Synergia po zaliczeniu kursu podstawowego i specjalizacji wraz z egzaminem APM wskazaną przy dokonywaniu zgłoszenia jako mediator sądowy.
 • Możesz ubiegać się o Certyfikat Vocational Competence Certificate (VCC) potwierdzający kwalifikacje mediatorów w obszarze wiedzy, umiejętności i kompetencji.
 • Przygotowujemy Cię do walidacji i certyfikacji zgodnie z wymogami Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Instytucji Certyfikującej Fundacji VCC.
 • Otrzymasz e-podręcznik Mediacje sądowe i pozasądowe wraz z warsztatem zawodowego mediatora.

Program 40h

Wspieramy menadżerów wyższego szczebla w sytuacjach trudnych, wymagających spojrzenia z innej, nowej perspektywy, planowaniu, ocenie i realizacji nowych celów. 

Pomagamy osiągać cele biznesowe menadżerom i pracownikom. Pracujemy nad poprawą efektywności, wspieramy zmianę przekonań i postaw. 

Pomagamy w planowaniu nowych etapów zmian zawodowych. 

Badamy potencjał, mocne strony i diagnozujemy obszary do rozwoju, wykorzystując testy psychometryczne CAREER TEST, DISC FUNDAMENTAL ADULTS.

Pomagamy projektować ścieżki kariery. 

Informacje organizacyjne

Kurs podstawowy „Akademia Profesjonalnego Mediatora ® – Mediacje sądowe i pozasądowe” (40h) on-line prowadzony jest na platformie Zoom oraz e-learningu, pozwalając zdobyć wiedzę i umiejętności praktyczne przygotowujące do zawodu mediatora sądowego i pozasądowego.

KURS W TRYBIE MIESZANYM:
LEARNING I DWIE SESJE INDYWIDUALNE Z TRENEREM 
 • Program Akademia Profesjonalnego Mediatora ® jest realizowany w 100% zdalnie.
 • Nie ma znaczenia, gdzie mieszkasz i w jakich godzinach możesz realizować kurs.
 • Dostęp do platformy e-learningowej jest 24 godziny na dobę. Wystarczy, że masz dostęp do Internetu. Możesz korzystać z kursu za pośrednictwem komputera, tabletu oraz smartfona.
 • Na platformie znajdziesz materiały do przeczytania (70 stron), ćwiczenia do wykonania (30 stron), przykłady technik i nagrania wykładów. Zapoznajesz się z nimi w dogodnym dla siebie czasie i miejscu.
CENA KURSU: 990 zł brutto
KURS W FORMULE LIVE 40h NA PLATFORMIE ZOOM Z TRENEREM
 • Szkolenie odbywa się na żywo, pozwalając na interakcję z trenerem z wykorzystaniem kamery, mikrofonu, czatu oraz na zadawanie pytań w czasie rzeczywistym.
 • Po zapisaniu się na szkolenie otrzymasz link z zaproszeniem na kurs na platformie Zoom i do innych form interaktywnych, materiały szkoleniowe, prezentacje, zeszyty ćwiczeń.
 • Nigdy wcześniej nie korzystałeś ze szkoleń on-line live? Nie martw się – zapewniamy pełne wsparcie techniczne. Zajęcia prowadzą certyfikowani trenerzy i mentorzy, eksperci mediacji, prawa i kompetencji społecznych.
Teraz promocja! 

1200,00 zł brutto z wpłatą na 7 dni przed szkoleniem.
Cena regularna 1950,00 zł brutto przy wpłacie po terminie z promocją.
Cena walidacji i certyfikacji APM: wliczona w koszt kursu
Cena walidacji i certyfikacji VCC: 960,00 zł brutto
Cena rekomendacji Ośrodka Mediacji Instytutu Rozwoju Synergia: 100,00 zł

Organizator zastrzega, że cena może ulec zmianie.

Dofinansowanie do 80%

Kursy z mediacji wraz ze specjalizacjami oraz certyfikacją VCC i ZSK po spełnieniu wymogów określonych projektów dostępne są z dofinansowaniem poprzez Bazę Usług Rozwojowych

Opinie naszych klientów

Dlaczego Akademia Profesjonalnego Mediatora APM ® mediacje sądowe i pozasądowe z Akademią Bliżej?

Zapisz się

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Napisz lub zadzwoń:

kontakt@akademia-blizej.eu 

Tel.
530 697 250
531 775 033

Powiązane szkolenia

Kurs podstawowy

Kursy dla mediatorów Akademia Profesjonalnego Mediatora® mediacje sądowe i pozasądowe Kurs podstawowy Akademia Profesjonalnego Mediatora® jest szkoleniem rozwojowym, które przygotowuje do pracy w zawodzie i roli mediatora sądowego oraz pozasądowego.

Czytaj więcej »

Superwizja i mentoring

Superwizja i mentoring w mediacjach Refleksyjne uczenie się w oparciu o Model 7 Perspektyw Superwizja rozumiana jako proces refleksyjnego uczenia się to okazja do spotkania indywidualnego lub grupowego, dzięki któremu

Czytaj więcej »