Mentoring

Akademia profesjonalnego mentora – kurs mentora

Mentoring jest szczególną formą dzielenia się wiedzą przez ekspertów z wybranych dziedzin poprzez inspirowanie i nauczanie celem wyzwalania potencjału pracownika/klienta w procesie mentoringowym.

Jeśli odnosisz sukcesy, mierzyłeś się z trudnościami i porażkami, masz doświadczenie, realizujesz się z powodzeniem w swojej dziedzinie i chciałbyś pomóc innym w realizacji ich wyzwań, kurs Akademia Mentoringu jest dla Ciebie. 

Cel szkolenia

Kurs przygotowuje do samodzielnego prowadzenia sesji mentoringowych z wykorzystaniem narzędzi rozwojowych w procesach mentoringowych.

Osiągnięcie zakładanych efektów uczenia się pozwoli na prowadzenie procesów mentoringowych zgodnie ze standardami kluczowych kompetencji mentora w systemie kształcenia Vocational Competence Certificate opartym na wartościach International Coaching Federation (ICF) oraz European Mentoring and Coaching Council (EMCC).

Kurs obejmuje najważniejsze aspekty prowadzenia mentoringu, metody i techniki pracy oraz jest ukierunkowany na praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w organizowaniu i wdrażaniu mentoringu w organizacji i relacjach indywidualnych. 

Kurs trenera

Adresaci szkolenia

 • osoby, które chcą zdobyć zawód trenera rozwoju osobistego – mentora (PKD 23.59.20)
 • menedżerowie obejmujący rolę mentora
 • trenerzy, coachowie, planujących rozwijać kompetencje mentoringowe
 • HR Business Partner, odpowiedzialnych za zarządzanie procesami mentoringowymi w organizacjach i uczenie innych
 • liderów zespołów, pracowników i wszystkie osoby, które podejmują się sztuki dzielenia się własną wiedzą i doświadczeniem z innymi
 • doradcy zawodowi, pedagodzy, wykładowcy
 • eksperci / praktycy z różnych dziedzin 

Korzyści

 • Dzięki szkoleniu uczestnicy zdobędą uniwersalną wiedzę i praktyczne umiejętności umożliwiające przygotowanie się do mediacji, konstruktywne jej przeprowadzenie i przygotowanie dokumentów mediacyjnych w przedmiocie mediacji.
 • Kurs prowadzony przez doświadczonych trenerów i mediatorów certyfikowanych VCC i APM z wieloletnią praktyką w zawodzie trenera i mediatora, łączących wiedzę psychologiczną, mediacyjną jak i prawną.
 • Dydaktyka pracy dostosowana do prowadzenia szkoleń metodami aktywnymi.
 • Kameralne grupy w atmosferze sprzyjającej inspiracji.
 • Indywidualna opieka i konsultacje przygotowujące do certyfikacji po ukończeniu szkolenia.
 • Program oparty na modelu harvardzkim negocjacji i mediacji oraz modelu transformatywnym.
 • Sesje mentoringowo-superwizyjne z akredytowanym coachem PCC ICF.
 • Badanie potencjału osobistego i zawodowego – Test PCT-A, style zachowania DISC Fundamental Adults wraz z raportem.

Podczas szkolenia

 • nauczysz się roli mentora i poznasz sposoby budowania zaufania oraz autorytetu w procesie mentoringowym 
 • nauczysz się procesu diagnozy i planowania potrzeb rozwojowych/mentoringowych
 • nauczysz się formułowania celów procesu mentoringowego
 • poznasz skuteczną metodę edukacji dorosłych
 • rozwiniesz samoświadomość własnej roli jako mentora
 • nauczysz się profesjonalnego prowadzenia i ewaluacji procesu mentoringu
 • rozwiniesz umiejętności stosowania metodologii i technik edukacyjnych w procesie mentoringu
 • poznasz kluczowe modele i metody wdrażania programów mentoringowych w organizacji
 • wzmocnisz świadomość typologii postaw osób uczących się i poznasz sposoby dostosowania procesu uczenia do indywidualnych predyspozycji uczącego się
 • poznasz skuteczne narzędzia menadżerskie, motywujące i rozwojowe w pracy mentora
 • wzmocnisz „markę osobistą” jako ekspert/mentor
Certyfikacja VCC

Co otrzymasz po szkoleniu?

 • Zaświadczenie ukończenia Akademii Mentoringu
 • Certyfikat VCC w kwalifikacji Mentoring wraz z suplementem
 • E-podręcznik Mentoring 
 • Pakiet narzędzi wspierania w rozwoju kompetencji menadżerskich, motywujących, rozwoju osobistego
 • Pakiet narzędzi coachigowych

 

Kurs obejmuje najważniejsze aspekty prowadzenia mentoringu, metody i techniki pracy oraz jest ukierunkowany na praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w organizowaniu i wdrażaniu mentoringu w organizacji i relacjach indywidualnych.

Program

 • Mentor i jego rola
 • Model kompetencji mentora 
 • Etapy proces mentoringu
 • Precyzyjna i skuteczna komunikacja, umiejętność słuchania i rozpoznawania potrzeb
 • Tworzenie relacji „mentor i podopieczny”
 • Ograniczenia i bariery w procesie mentoringu
 • Dialog wewnętrzny i strefa komfortu
 • Narzędzia i modele pracy mentora
 • Przekazywanie informacji zwrotnych
 • Asertywność w pracy mentora
 • Coaching oraz narzędzia coachingowe w pracy mentora
 • Modele prowadzenia sesji mentorigowych: GROW, SCORES, EI COACH
 • Narzędzia motywacyjne – rola mentora w motywowaniu
 • Narzędzia menedżerskie – mentor jako lider
 • Narzędzia rozwojowe w mentoringu
 • Psychologia zmiany
 • Mapowanie i wizualizacja w procesie mentoringu
 • Cykl PDCA i GOLD jako element weryfikacji postępów
 • Analiza kosztów i korzyści z procesów mentoringowych w organizacji
 • Programy mentorskie- wdrażanie programów
 • Odpowiedzialność i etyka mentora
 • Rozwój osobisty mentora
 • Pogłębianie samopoznania
 • Budowanie marki osobistej
 • Coach – mentor – trener – doradca – różnorodne role
 • Trening sesji mentorskich
 • Egzamin teoretyczny i praktyczny VCC

Informacje organizacyjne

Kurs akredytowany VCC Akademia Mentoringu (30h lub 50h) on-line prowadzony jest na platformie Zoom oraz e-learningu, pozwalając zdobyć wiedzę i umiejętności praktyczne przygotowujące do zawodu mentora w biznesie i rozwoju osobistym 

Cena kursu (30h):
 • sdc
3000 zł brutto
Cena kursu (50h):
 • Szkolenie odbywa się na żywo, pozwalając na interakcję z trenerem z wykorzystaniem kamery, mikrofonu, czatu oraz na zadawanie pytań w czasie rzeczywistym.
 • Po zapisaniu się na szkolenie otrzymasz link z zaproszeniem na kurs na platformie Zoom i do innych form interaktywnych, materiały szkoleniowe, prezentacje, zeszyty ćwiczeń.
 • Nigdy wcześniej nie korzystałeś ze szkoleń on-line live? Nie martw się – zapewniamy pełne wsparcie techniczne. Zajęcia prowadzą certyfikowani trenerzy i mentorzy, eksperci mediacji, prawa i kompetencji społecznych.
5600 zł brutto
Cena certyfikacji VCC: 1200 zł brutto

Organizator zastrzega, że cena może ulec zmianie. 

Dofinansowanie do 80%

Kursy dla coachów i mentorów po spełnieniu wymogów danych projektów dostępne są z dofinansowaniem poprzez Bazę Usług Rozwojowych: 

Szkolenia dla mediatorów

Opinie naszych klientów

Dlaczego Akademia Mentoringu z Akademią Bliżej?

Zapisz się na szkolenie

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Napisz lub zadzwoń:

kontakt@akademia-blizej.eu 

Tel.
530 697 250
531 775 033

Powiązane szkolenia

Akademia prawa dla mediatorów

Akademia prawa dla mediatorów Prawo dla nieprawników Akademia prawa dla mediatorów to szkolenie będące odpowiedzią na potrzeby osób, które w życiu zawodowym mają styczność z elementami prawa. Podczas szkolenia uczestnicy

Czytaj więcej »

Mediacje gospodarcze

Mediacje gospodarcze Kurs podstawowy Akademia Profesjonalnego Mediatora® jest szkoleniem rozwojowym, które przygotowuje do pracy w zawodzie i roli mediatora sądowego oraz pozasądowego. Program kursu „Akademia Profesjonalnego Mediatora” jest zgodny z

Czytaj więcej »