Mentoring

Akademia profesjonalnego mentora – kurs mentora

Mentoring jest szczególną formą dzielenia się wiedzą przez ekspertów z wybranych dziedzin poprzez inspirowanie i nauczanie celem wyzwalania potencjału pracownika/klienta w procesie mentoringowym.

Jeśli odnosisz sukcesy, mierzyłeś się z trudnościami i porażkami, masz doświadczenie, realizujesz się z powodzeniem w swojej dziedzinie i chciałbyś pomóc innym w realizacji ich wyzwań, kurs Akademia Mentoringu jest dla Ciebie. 

Cel szkolenia

Kurs przygotowuje do samodzielnego prowadzenia sesji mentoringowych z wykorzystaniem narzędzi rozwojowych w procesach mentoringowych.

Osiągnięcie zakładanych efektów uczenia się pozwoli na prowadzenie procesów mentoringowych zgodnie ze standardami kluczowych kompetencji mentora w systemie kształcenia Vocational Competence Certificate opartym na wartościach International Coaching Federation (ICF) oraz European Mentoring and Coaching Council (EMCC).

Kurs obejmuje najważniejsze aspekty prowadzenia mentoringu, metody i techniki pracy oraz jest ukierunkowany na praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w organizowaniu i wdrażaniu mentoringu w organizacji i relacjach indywidualnych. 

Kurs trenera

Adresaci szkolenia

 • osoby, które chcą zdobyć zawód trenera rozwoju osobistego – mentora (PKD 23.59.20)
 • menedżerowie obejmujący rolę mentora
 • trenerzy, coachowie, planujących rozwijać kompetencje mentoringowe
 • HR Business Partner, odpowiedzialnych za zarządzanie procesami mentoringowymi w organizacjach i uczenie innych
 • liderów zespołów, pracowników i wszystkie osoby, które podejmują się sztuki dzielenia się własną wiedzą i doświadczeniem z innymi
 • doradcy zawodowi, pedagodzy, wykładowcy
 • eksperci / praktycy z różnych dziedzin 

Korzyści

 • Dzięki szkoleniu uczestnicy zdobędą uniwersalną wiedzę i praktyczne umiejętności umożliwiające przygotowanie się do mediacji, konstruktywne jej przeprowadzenie i przygotowanie dokumentów mediacyjnych w przedmiocie mediacji.
 • Kurs prowadzony przez doświadczonych trenerów i mediatorów certyfikowanych VCC i APM z wieloletnią praktyką w zawodzie trenera i mediatora, łączących wiedzę psychologiczną, mediacyjną jak i prawną.
 • Dydaktyka pracy dostosowana do prowadzenia szkoleń metodami aktywnymi.
 • Kameralne grupy w atmosferze sprzyjającej inspiracji.
 • Indywidualna opieka i konsultacje przygotowujące do certyfikacji po ukończeniu szkolenia.
 • Program oparty na modelu harvardzkim negocjacji i mediacji oraz modelu transformatywnym.
 • Sesje mentoringowo-superwizyjne z akredytowanym coachem PCC ICF.
 • Badanie potencjału osobistego i zawodowego – Test PCT-A, style zachowania DISC Fundamental Adults wraz z raportem.

Podczas szkolenia

 • nauczysz się roli mentora i poznasz sposoby budowania zaufania oraz autorytetu w procesie mentoringowym 
 • nauczysz się procesu diagnozy i planowania potrzeb rozwojowych/mentoringowych
 • nauczysz się formułowania celów procesu mentoringowego
 • poznasz skuteczną metodę edukacji dorosłych
 • rozwiniesz samoświadomość własnej roli jako mentora
 • nauczysz się profesjonalnego prowadzenia i ewaluacji procesu mentoringu
 • rozwiniesz umiejętności stosowania metodologii i technik edukacyjnych w procesie mentoringu
 • poznasz kluczowe modele i metody wdrażania programów mentoringowych w organizacji
 • wzmocnisz świadomość typologii postaw osób uczących się i poznasz sposoby dostosowania procesu uczenia do indywidualnych predyspozycji uczącego się
 • poznasz skuteczne narzędzia menadżerskie, motywujące i rozwojowe w pracy mentora
 • wzmocnisz „markę osobistą” jako ekspert/mentor
Certyfikacja VCC

Co otrzymasz po szkoleniu?

 • Zaświadczenie ukończenia Akademii Mentoringu
 • Certyfikat VCC w kwalifikacji Mentoring wraz z suplementem
 • E-podręcznik Mentoring 
 • Pakiet narzędzi wspierania w rozwoju kompetencji menadżerskich, motywujących, rozwoju osobistego
 • Pakiet narzędzi coachigowych

 

Kurs obejmuje najważniejsze aspekty prowadzenia mentoringu, metody i techniki pracy oraz jest ukierunkowany na praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w organizowaniu i wdrażaniu mentoringu w organizacji i relacjach indywidualnych.

Program

 • Mentor i jego rola
 • Model kompetencji mentora 
 • Etapy proces mentoringu
 • Precyzyjna i skuteczna komunikacja, umiejętność słuchania i rozpoznawania potrzeb
 • Tworzenie relacji „mentor i podopieczny”
 • Ograniczenia i bariery w procesie mentoringu
 • Dialog wewnętrzny i strefa komfortu
 • Narzędzia i modele pracy mentora
 • Przekazywanie informacji zwrotnych
 • Asertywność w pracy mentora
 • Coaching oraz narzędzia coachingowe w pracy mentora
 • Modele prowadzenia sesji mentorigowych: GROW, SCORES, EI COACH
 • Narzędzia motywacyjne – rola mentora w motywowaniu
 • Narzędzia menedżerskie – mentor jako lider
 • Narzędzia rozwojowe w mentoringu
 • Psychologia zmiany
 • Mapowanie i wizualizacja w procesie mentoringu
 • Cykl PDCA i GOLD jako element weryfikacji postępów
 • Analiza kosztów i korzyści z procesów mentoringowych w organizacji
 • Programy mentorskie- wdrażanie programów
 • Odpowiedzialność i etyka mentora
 • Rozwój osobisty mentora
 • Pogłębianie samopoznania
 • Budowanie marki osobistej
 • Coach – mentor – trener – doradca – różnorodne role
 • Trening sesji mentorskich
 • Egzamin teoretyczny i praktyczny VCC

Informacje organizacyjne

Kurs akredytowany VCC Akademia Mentoringu (30h lub 50h) on-line prowadzony jest na platformie Zoom oraz e-learningu, pozwalając zdobyć wiedzę i umiejętności praktyczne przygotowujące do zawodu mentora w biznesie i rozwoju osobistym 

Cena kursu (30h):
 • sdc
3000 zł brutto
Cena kursu (50h):
 • Szkolenie odbywa się na żywo, pozwalając na interakcję z trenerem z wykorzystaniem kamery, mikrofonu, czatu oraz na zadawanie pytań w czasie rzeczywistym.
 • Po zapisaniu się na szkolenie otrzymasz link z zaproszeniem na kurs na platformie Zoom i do innych form interaktywnych, materiały szkoleniowe, prezentacje, zeszyty ćwiczeń.
 • Nigdy wcześniej nie korzystałeś ze szkoleń on-line live? Nie martw się – zapewniamy pełne wsparcie techniczne. Zajęcia prowadzą certyfikowani trenerzy i mentorzy, eksperci mediacji, prawa i kompetencji społecznych.
5600 zł brutto
Cena certyfikacji VCC: 1200 zł brutto

Organizator zastrzega, że cena może ulec zmianie. 

Dofinansowanie do 80%

Kursy dla coachów i mentorów po spełnieniu wymogów danych projektów dostępne są z dofinansowaniem poprzez Bazę Usług Rozwojowych: 

Szkolenia dla mediatorów

Opinie naszych klientów

Dlaczego Akademia Mentoringu z Akademią Bliżej?

Zapisz się na szkolenie

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Napisz lub zadzwoń:

kontakt@akademia-blizej.eu 

Tel.
530 697 250
531 775 033

Powiązane szkolenia

Mediacje cywilne

Mediacje cywilne Kurs podstawowy Akademia Profesjonalnego Mediatora® jest szkoleniem rozwojowym, które przygotowuje do pracy w zawodzie i roli mediatora sądowego oraz pozasądowego. Program kursu „Akademia Profesjonalnego Mediatora” jest zgodny z

Czytaj więcej »
badanie kompetencji

Mediacje transformatywne – model zmian

Mediacje transformatywne – model zmian Kurs podstawowy Akademia Profesjonalnego Mediatora® jest szkoleniem rozwojowym, które przygotowuje do pracy w zawodzie i roli mediatora sądowego oraz pozasądowego. Program kursu „Akademia Profesjonalnego Mediatora”

Czytaj więcej »