Psychologia dla mediatorów

Akademia profesjonalnego mediatora

Kurs podstawowy

Psychologia dla mediatora ma być przewodnikiem, który będzie pomagał w zdobywaniu wiedzy psychologicznej oraz w korzystaniu z niej w konkretnych sytuacjach w pracy ze stronami mediacji. Kurs przedstawia koncepcje i osiągnięcia psychologii stosowanej, która najczęściej jest związana z prowadzeniem psychoterapii i poradnictwa psychologicznego.

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?

Podejścia i metody wypracowane podczas szkolenia znajdą swoje zastosowanie w pracy mediatora, coacha lub osoby wspierającej rozwój podopiecznych.

Kursy dla mediatorów

Adresaci szkolenia

 • prawnicy różnych specjalności: adwokaci, radcy prawni, komornicy i notariusze
 • osoby chcące zdobyć nowy zawód mediatora
 • prawnicy, adwokaci, radcy prawni
 • psychologowie i psychoterapeuci
 • kuratorzy sądowi, pracownicy socjalni
 • osoby świadczące nieodpłatną pomoc prawną
 • drobni usługodawcy, którzy chcą usprawnić procesy związane z dochodzeniem należności od osób fizycznych
 • nauczyciele i pedagodzy szkolni
 • menadżerowie, pracownicy działów HR
 • studenci na powiązanych kierunkach studiów, tj. prawo, psychologia, socjologia, pedagogika

Charakterystyka szkolenia

Mając na uwadze różnice pomiędzy psychoterapią a mediacją, istnieje możliwość poruszania się na pograniczu tych dziedzin, aby w efekcie poszerzyć rozumienie podopiecznych – ich ograniczeń i trudności. Szkolenie umożliwia adaptację nowych technik do warsztatu pracy własnej w roli mediatora lub coacha.

Za pomocą tego kursu nauczysz się:

 • podstaw szkoły psychologicznej
 • najważniejszych narzędzi i technik opracowanych przez wybitnych psychologów i terapeutów, służących do rozwiązywania problemów
Kurs mediatora

Co otrzymasz po szkoleniu?

 • Certyfikat Akademia Profesjonalnego Mediatora APM ® Mediacje sadowe i pozasądowe.
 • Rekomendację Ośrodka Mediacji Międzynarodowego Instytutu Rozwoju Synergia po zaliczeniu kursu podstawowego i specjalizacji wraz z egzaminem APM wskazaną przy dokonywaniu zgłoszenia jako mediator sądowy.
 • Możesz ubiegać się o Certyfikat Vocational Competence Certificate (VCC) potwierdzający kwalifikacje mediatorów w obszarze wiedzy, umiejętności i kompetencji.
 • Przygotowujemy Cię do walidacji i certyfikacji zgodnie z wymogami Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Instytucji Certyfikującej Fundacji VCC.
 • Otrzymasz e-podręcznik Mediacje sądowe i pozasądowe wraz z warsztatem zawodowego mediatora.

Program

 • Przyczyny konfliktów
 • Źródła i analiza konfliktów
 • Dynamika konfliktów
 • Automatyczne wzorce konfliktów
 • Strategiczne wzorce konfliktów
 • Percepcyjne i kognitywne zmiany w konflikcie
 • Umiejętności do prowadzenia mediacji
 • Konflikty intra i interpersonalne
 • Konstruktywna informacja zwrotna
 • Emocjonalne płaszczyzny odbioru informacji zwrotnej
 • Wyznaczanie celów
 • Sztuka zadawania pytań
 • Znaczenie semantyki w mediacjach
 • Poziomy słuchania
 • Słuchanie empatyczne
 • Mediacje transformacyjne
 • Mediacje terapeutyczne
 • Mediacje strukturalne
 • Techniki metodologiczne
 • Umiejętne przywracanie sił w mediacji
 • Emocjonalne aspekty mediacji
 • Strategie radzenia z emocjami i przekonaniami
 • Strategie pracy mediatora: coaching konfliktu i budowanie porozumienia
 • Budowanie motywacji wewnętrznej i zewnętrznej
 • Rozwój mediatora – budowanie samoświadomości mediatora
 • Inteligencja emocjonalna kluczowym zasobem mediatora
 • Przeramowania i praca z metaforą
 • Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach
 • Racjonalna Terapia Zachowań
 • Porozumienie Bez Przemocy
 • Coaching konfliktu
 • Psychoterapia Pozytywna
 • Psychologiczny Model Zmiany
 • Psychologia interwencji kryzysowej

Informacje organizacyjne

Kurs na mediatora
Szkolenia specjalistyczne (20h)
Cena: 750,00 zł brutto
Kurs Psychologia w praktyce – wspieranie w zmianie (60h)
Cena: 3000,00 zł brutto

Organizator zastrzega, że cena może ulec zmianie.

Dofinansowanie do 80%

Kursy z mediacji wraz ze specjalizacjami oraz certyfikacją VCC i ZSK po spełnieniu wymogów określonych projektów dostępne są z dofinansowaniem poprzez Bazę Usług Rozwojowych

Szkolenia dla mediatorów

Opinie naszych klientów

Dlaczego Akademia Profesjonalnego Mediatora APM ® mediacje sądowe i pozasądowe z Akademią Bliżej?

Zapisz się na szkolenie

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Napisz lub zadzwoń:

kontakt@akademia-blizej.eu 

Tel.
530 697 250
531 775 033

Powiązane szkolenia

Mediacje rodzinne

Kurs mediacje rodzinne Kurs podstawowy Akademia Profesjonalnego Mediatora® jest szkoleniem rozwojowym, które przygotowuje do pracy w zawodzie i roli mediatora sądowego oraz pozasądowego. Program kursu „Akademia Profesjonalnego Mediatora” jest zgodny

Czytaj więcej »

Akademia prawa dla mediatorów

Akademia prawa dla mediatorów Prawo dla nieprawników Akademia prawa dla mediatorów to szkolenie będące odpowiedzią na potrzeby osób, które w życiu zawodowym mają styczność z elementami prawa. Podczas szkolenia uczestnicy

Czytaj więcej »