Certyfikacja ZSK - symbol jakości w kraju i za granicą

Jeśli posiadasz odpowiednie umiejętności, ale brakuje Ci ich potwierdzenia, które zapewni Ci pozycję na rynku pracy – potwierdź nabyte kompetencje i podejdź do certyfikacji zgodnie z wymogami Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK).

Ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji określa wspólne zasady, wymogi i standardy dla wszystkich włączanych do ZSK kwalifikacji, w tym także dla mediacji.

Czym jest ZSK?

Innowacyjność Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji polega przede wszystkim na tym, że możemy formalnie potwierdzić swoje umiejętności bez konieczności uczęszczania na dodatkowe kursy. Zdobywając doświadczenie zawodowe czy samodzielnie uzupełniając wiedzę, poszerzamy zakres swoich kompetencji, które po potwierdzeniu w ramach ZSK nazwane są kwalifikacją rynkową.

Kwalifikacje „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych cywilnych, gospodarczych, rodzinnych, zarządzanie konfliktami”, które zostały włączone do systemu, zostały dokładnie opisane – wskazane jest, co należy wiedzieć i umieć oraz jaki zasób kompetencji społecznych posiadać, żeby uzyskać formalne potwierdzenie i otrzymać certyfikat.

Kwalifikacja to określony zestaw efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych nabytych w edukacji formalnej, pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne, zgodnych z ustalonymi dla danej kwalifikacji wymaganiami, których osiągnięcie zostało sprawdzone w walidacji oraz formalnie potwierdzone przez uprawniony podmiot certyfikujący.

Walidacja (certyfikacja) to proces sprawdzania, czy osoba ubiegająca się o kwalifikację posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne (czyli „efekty uczenia się”) wymagane dla tej kwalifikacji, niezależnie od sposobu ich zdobycia. Tylko pozytywny wynik walidacji prowadzi do przyznania certyfikatu potwierdzającego zdobycie kwalifikacji w ramach ZSK.

Certyfikat ZSK z poziomem Polskiej Ramy Kwalifikacji (PKR) to symbol jakości w Polsce  i za granicą – wiarygodne potwierdzenie kompetencji mediatora sądowego i pozasądowego uznawane przez pracodawców.
Jedynie Instytucja certyfikująca (IC) ma uprawnienia nadane przez Ministra Sprawiedliwości do walidacji potwierdzenia kwalifikacji z zakresu mediacji włączonych do ZSK.

 

Opis kwalifikacji ZSK Prowadzenie mediacji cywilnych
Opis kwalifikacji ZSK Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych gospodarczych

Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych rodzinnych

Opis kwalifikacji ZSK Zarządzanie konfliktami w organizacji

Opis wymogów egzaminacyjnych w certyfikacji ZSK (VCC):

Certyfikat VCC
Centrum szkoleniowe Akademia Bliżej firma szkoleniowa

Akademia Bliżej współpracuje jako Partner Egzaminacyjny
z pierwszą Instytucją Certyfikującą Fundacją VCC w zakresie kwalifikacji
„Prowadzenie mediacji cywilnych i gospodarczych sądowych i pozasądowych”


Doświadczenie w walidacji i certyfikacji ZSK
Nasi eksperci – trenerzy i superwizorzy przygotowali do walidacji i certyfikacji w kursie 120-godzinnym Akademia Profesjonalnego Mediatora Cywilnego między innymi w projekcie pt.” Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalne gospodarki w ramach poddziałania 3.2.2” pierwszych 20-stu mediatorów cywilnych w 2020 roku.

Walidacje i certyfikacja była przeprowadzona przez Fundację VCC.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Napisz lub zadzwoń:

kontakt@akademia-blizej.eu 

Tel.
530 697 250
531 775 033

Powiązane szkolenia

Mediacje sądowe i pozasądowe

Mediacje sądowe i pozasądowe Kurs podstawowy Mediacje to konstruktywne zarządzanie konfliktami poprzez dialog, dający konkretne rozwiązania, bez konieczności walki w sądzie. Mediacja jest procesem dochodzenia do porozumienia w obecności mediatora,

Czytaj więcej »

Mediacje rodzinne

Kurs mediacje rodzinne Kurs podstawowy Akademia Profesjonalnego Mediatora® jest szkoleniem rozwojowym, które przygotowuje do pracy w zawodzie i roli mediatora sądowego oraz pozasądowego. Program kursu „Akademia Profesjonalnego Mediatora” jest zgodny

Czytaj więcej »

Psychologia dla mediatorów

Psychologia dla mediatorów Kurs podstawowy Psychologia dla mediatora ma być przewodnikiem, który będzie pomagał w zdobywaniu wiedzy psychologicznej oraz w korzystaniu z niej w konkretnych sytuacjach w pracy ze stronami

Czytaj więcej »