Menadżer

Akademia profesjonalnego mediatora
Synergia ośrodek mediacji instytut rozwoju

Słowo „menadżer” obejmuje swym znaczeniem wiele zagadnień związanych z procesem zarządzania. Na bycie dobrym menedżerem składa się wiele czynników i wiedza z różnych obszarów. Podstawą jest umiejętność skutecznej komunikacji interpersonalnej, która stanowi podwaliny kolejnych dyscyplin niezbędnych w zarządzaniu, jak wystąpień publicznych, negocjacji, czy psychologicznych aspektów pracy z ludźmi. 

Cel szkolenia

Przygotowanie do pełnienia roli menadżera w organizacji czy biznesie. Istotą kursu jest praktyczne podejście do tematyki menedżerskiej
Kurs na mediatora rodzinnego

Adresaci szkolenia

Kurs skierowany jest do managerów lub osób chcących awansować, pracowników dążących do samorozwoju i osób chcących poszerzyć swoją wiedzę w zakresie zarządzania i kierowania ludźmi. 

Korzyści

Kurs umożliwia poszerzenie swojej wiedzy w zakresie zarządzania i kierowania ludźmi oraz dążenie do samorozwoju.

Po ukończeniu kursu uczestnik będzie posiadał wysokie umiejętności interpersonalne i zarządcze, poparte obszerną wiedzą i warsztatem z obszaru zarządzania. 

Podczas szkolenia nauczysz się

 • skutecznie wykorzystywać środki komunikacji werbalnej i niewerbalnej
 • rozumieć sztukę autoprezentacji i wystąpień publicznych
 • umiejętnie słuchać 
 • opisywać cztery temperamenty
 • opisywać psychologiczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi
 • wyznaczać cele zgodnie z metodą SMART
 • zarządzać zespołem i rozwiązywać konflikty

Co otrzymasz po szkoleniu?

 • Zaświadczenie ukończenia szkolenia 
 • Certyfikat VCC, jeśli podejdziesz do potwierdzenia kwalifikacji w systemie certyfikacji VCC
 • E-podręcznik

 

Certyfikat VCC to systemem kształcenia zgodny z europejskimi i krajowymi ramami kwalifikacji potwierdzającymi kompetencje mentoringowe w obszarze wiedzy i umiejętności społecznych wyszczególnionych w suplemencie do Certyfikatu.

Program

 • Praca menedżera – wprowadzenie
 • Skuteczna komunikacja
 • Style interpersonalne 
 • Profil osobowości – temperamenty
 • Definicja ZZL
 • Psychologiczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi
 • Wyznaczanie celów zgodnie z metodą SMART
 • Planowanie i organizacja pracy menedżera zespołu
 • Sytuacyjny model przywództwa Hersey’a i Blanchard’a
 • Informacja zwrotna
 • Przywództwo i kierowanie zespołem
 • Budowanie zespołu
 • Współpraca w zespole
 • Etapy rozwoju zespołu
 • Role w zespole wg R. M. Belbina
 • Praca nad problemem
 • Charakterystyka faz rozwoju grupy
 • Rozwiązywanie konfliktów
 • Postępowanie w razie konfliktu
 • Przeszkody na drodze do porozumienia
 • Jak radzą sobie z konfliktami osoby o różnych typach osobowości
 • Negocjacje – fundamenty, rodzaje, fazy, style prowadzenia
 • Sztuka autoprezentacji
 • Wystąpienia publiczne
 • Trema i stres

Informacje organizacyjne

Szkolenia odbywają się z trenerem:

 • w formule LIVE z użyciem metod interaktywnych z pełnym wsparciem technicznym 
 • w formule e-learningowej
Kurs na mediatora
Cena kursu (50h):
 • Program Akademia Profesjonalnego Mediatora ® jest realizowany w 100% zdalnie.
 • Nie ma znaczenia, gdzie mieszkasz i w jakich godzinach możesz realizować kurs.
 • Dostęp do platformy e-learningowej jest 24 godziny na dobę. Wystarczy, że masz dostęp do Internetu. Możesz korzystać z kursu za pośrednictwem komputera, tabletu oraz smartfona.
 • Na platformie znajdziesz materiały do przeczytania (70 stron), ćwiczenia do wykonania (30 stron), przykłady technik i nagrania wykładów. Zapoznajesz się z nimi w dogodnym dla siebie czasie i miejscu.
5600,00 zł brutto
Cena certyfikacji VCC:
 • Szkolenie odbywa się na żywo, pozwalając na interakcję z trenerem z wykorzystaniem kamery, mikrofonu, czatu oraz na zadawanie pytań w czasie rzeczywistym.
 • Po zapisaniu się na szkolenie otrzymasz link z zaproszeniem na kurs na platformie Zoom i do innych form interaktywnych, materiały szkoleniowe, prezentacje, zeszyty ćwiczeń.
 • Nigdy wcześniej nie korzystałeś ze szkoleń on-line live? Nie martw się – zapewniamy pełne wsparcie techniczne. Zajęcia prowadzą certyfikowani trenerzy i mentorzy, eksperci mediacji, prawa i kompetencji społecznych.
1200,00 zł brutto

Organizator zastrzega, że cena może ulec zmianie.

Dofinansowanie do 80%

Kursy po spełnieniu wymogów danych projektów dostępne są z dofinansowaniem poprzez Bazę Usług Rozwojowych: 

Szkolenia dla mediatorów

Opinie naszych klientów

Dlaczego Akademia Profesjonalnego Mediatora APM ® mediacje sądowe i pozasądowe z Akademią Bliżej?

Zapisz się na szkolenie

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Napisz lub zadzwoń:

kontakt@akademia-blizej.eu 

Tel.
530 697 250
531 775 033

Powiązane szkolenia

Mediacje sądowe i pozasądowe

Mediacje sądowe i pozasądowe Kurs podstawowy Mediacje to konstruktywne zarządzanie konfliktami poprzez dialog, dający konkretne rozwiązania, bez konieczności walki w sądzie. Mediacja jest procesem dochodzenia do porozumienia w obecności mediatora,

Czytaj więcej »

Mediacje szkolne i rówieśnicze

Mediacje szkolne i rówieśnicze- Akademia Profesjonalnego Mediatora Cel szkolenia Celem kursu jest przygotowanie uczestnika szkolenia do pełnienia roli mediatora szkolnego poprzez zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu mediacji,

Czytaj więcej »

Akademia prawa dla mediatorów

Akademia prawa dla mediatorów Prawo dla nieprawników Akademia prawa dla mediatorów to szkolenie będące odpowiedzią na potrzeby osób, które w życiu zawodowym mają styczność z elementami prawa. Podczas szkolenia uczestnicy

Czytaj więcej »