Szkolenia i rozwój

Akademia profesjonalnego mediatora
Synergia ośrodek mediacji instytut rozwoju

Szkolenia rozwojowe tworzone przez trenerów z pasją

Dzięki wieloletnim doświadczeniom i niepowtarzalnemu know-how naszego zespołu trenerów projekty szkoleniowe realizowane są efektywnie i spójnie ze zdiagnozowanymi potrzebami szkoleniowymi. Wartość merytoryczna i praktyczna naszych rozwiązań jest weryfikowana i pozytywnie oceniana przez uczestników naszych szkoleń, co stanowi wyznacznik naszych dalszych działań. Metody pracy Akademii Bliżej w każdym obszarze opierają się na nauce poprzez dialog konstruktywny i współpracę. Nasze szkolenia uaktywniają i uświadamiają uczestnikom zdolność do wprowadzania zmian na lepsze poprzez umiejętność wykorzystywania wiedzy w praktyce, a także kształtowania właściwych postaw wspierających rozwój. 

Etapy naszej pracy

Analiza potrzeb
 • Badania ankietowe online
 • Wywiady bezpośrednie
 • Analiza procedur
Diagnoza potencjału
 • Assessment Center
 • Development Center
 • Diagnoza psychometryczna PCT-A, DISC
 • Diagnoza Odporności Psychicznej MTQ Plus
Wsparcie wdrożenia
 •     Coaching i mentoring
 •     Konsultacje
 •     E-learning 
Certyfikacja VCC

Adresaci szkolenia

Wdrożenia

 • Ustalanie celów
 • Szkolenia
 • Warsztaty
 • Treningi
 • Action Learning
 • Coaching zespołowy

Analiza efektywności

 • Badania ankietowe
 • Testy wiedzy 
 • Superwizja pracy

Ewaluacja

 • Raport poszkoleniowy
 • Wskazówki rozwojowe

Dla kogo rozwój kompetencji menedżerskich:

 • dla przedsiębiorców
 • dla menedżerów
 • dla liderów zespołów, mediatorów wewnętrznych
 • dla osób, które rozwijają działalność gospodarczą 

Zaufaj Firmie, która już od 10 lat jest obecna na rynku szkoleniowym i edukacyjnym oraz zrealizowała ponad 20 tysięcy godzin szkoleniowych.

 • konstruktywnie rozwiązywać konflikty w życiu zawodowym i osobistym
 • prowadzić proces mediacji
 • radzić sobie z blokadami komunikacyjnymi
 • wyrazisz swoje potrzeby biorąc pod uwagę potrzeby drugiej strony
 • nie ulegać nadmiernie emocjom w czasie konfliktu
 • zrozumiesz siebie i drugą stronę konfliktu
 • poprawisz relacje ze sobą i innymi
 • lepiej rozwiązywać każdy konflikt – zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym,
 • dowiesz się, jakie błędy popełniasz w komunikacji z innymi stosując stare nawyki i schematy myślenia
 • mówić o swoich potrzebach, uczuciach i oczekiwaniach
 • oddzielać fakty od ich interpretacji 
 • rozwiniesz inteligencję emocjonalną wczuwając się w punkt widzenia innych ludzi.

Co otrzymasz po szkoleniu?

 • Certyfikat Akademia Profesjonalnego Mediatora APM ® Mediacje sadowe i pozasądowe.
 • Rekomendację Ośrodka Mediacji Międzynarodowego Instytutu Rozwoju Synergia po zaliczeniu kursu podstawowego i specjalizacji wraz z egzaminem APM wskazaną przy dokonywaniu zgłoszenia jako mediator sądowy.
 • Możesz ubiegać się o Certyfikat Vocational Competence Certificate (VCC) potwierdzający kwalifikacje mediatorów w obszarze wiedzy, umiejętności i kompetencji.
 • Przygotowujemy Cię do walidacji i certyfikacji zgodnie z wymogami Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Instytucji Certyfikującej Fundacji VCC.
 • Otrzymasz e-podręcznik Mediacje sądowe i pozasądowe wraz z warsztatem zawodowego mediatora.

Moduły

 • Prowadzenie działalności gospodarczej
 • Zarządzanie zmianą 
 • Zarządzanie wiedzą
 • Zarządzanie relacjami z klientem – skuteczna obsługa klienta
 • Rozwiązywanie konfliktów 
 • Podejmowanie decyzji i rozwiązywanie problemów
 • Radzenie sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym
 • Budowanie odporności psychicznej
 • Efektywność osobista i biznesowa
 • Budowanie relacji z pracownikami i umiejętność motywowania
 • Kształtowanie kultury organizacji
 • Wywieranie wpływu
 • Skuteczne wyznaczanie celów
 • Rekrutacja i pozyskiwanie pracowników
 • Ocena pracowników 
 • Metoda Assessment / Development Center
 • Motywowanie i delegowanie zadań
 • Efektywna komunikacja w zespole
 • Negocjacje i mediacje w organizacji 
 • Coaching zespołowy
 • Wystąpienia publiczne i autoprezentacja
 • Facylitacja i moderacja w organizacji

Szkolenia menedżerskie są dostępne także z dofinansowaniem do 80%

Kursy z mediacji wraz ze specjalizacjami oraz certyfikacją VCC i ZSK po spełnieniu wymogów określonych projektów dostępne są z dofinansowaniem poprzez Bazę Usług Rozwojowych

Szkolenia dla mediatorów

Informacje organizacyjne

Kurs podstawowy „Akademia Profesjonalnego Mediatora ® – Mediacje sądowe i pozasądowe” (40h) on-line prowadzony jest na platformie Zoom oraz e-learningu, pozwalając zdobyć wiedzę i umiejętności praktyczne przygotowujące do zawodu mediatora sądowego i pozasądowego.

Kurs na mediatora
Szczegóły dofinansowania w projekcie PARP Akademia Menadżera:
CENA KURSU: 990 zł brutto
Szczegóły dofinansowania dla MŚP z obszaru rozwoju osobistego i zawodowego:
Teraz promocja! 

1200,00 zł brutto z wpłatą na 7 dni przed szkoleniem.
Cena regularna 1950,00 zł brutto przy wpłacie po terminie z promocją.
Cena walidacji i certyfikacji APM: wliczona w koszt kursu
Cena walidacji i certyfikacji VCC: 960,00 zł brutto
Cena rekomendacji Ośrodka Mediacji Instytutu Rozwoju Synergia: 100,00 zł

Organizator zastrzega, że cena może ulec zmianie.

Opinie naszych klientów

Dlaczego Akademia Profesjonalnego Mediatora APM ® mediacje sądowe i pozasądowe z Akademią Bliżej?

Zapisz się na szkolenie

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Napisz lub zadzwoń:

kontakt@akademia-blizej.eu 

Tel.
530 697 250
531 775 033

Powiązane szkolenia

Mediacje rodzinne

Kurs mediacje rodzinne Kurs podstawowy Akademia Profesjonalnego Mediatora® jest szkoleniem rozwojowym, które przygotowuje do pracy w zawodzie i roli mediatora sądowego oraz pozasądowego. Program kursu „Akademia Profesjonalnego Mediatora” jest zgodny

Czytaj więcej »

Mediacje szkolne i rówieśnicze

Mediacje szkolne i rówieśnicze- Akademia Profesjonalnego Mediatora Cel szkolenia Celem kursu jest przygotowanie uczestnika szkolenia do pełnienia roli mediatora szkolnego poprzez zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu mediacji,

Czytaj więcej »