Akademia Bliżej współpracując z Ośrodkiem Mediacji Międzynarodowy Instytutu Rozwoju w ciągu ostatnich 10 lat wypracowała system certyfikacji Akademia Profesjonalnego mediatora – mediacje sądowe i pozasądowe APM ®

Proces walidacji i certyfikacji APM ® bierze pod uwagę wytyczne Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w zakresie metod potwierdzania wiedzy, umiejętności i kompetencji.

Po uzyskaniu certyfikacji APM ® Uczestnik może ubiegać się o rekomendację Ośrodka Mediacji Synergia wskazaną do wpisu na listy mediatorów sądowych zgodnie z regulaminem certyfikacji APM ® oraz systemem przyznawania rekomendacji.

Międzynarodowy Instytut Rozwoju Synergia akredytuje także programy specjalistyczne z zakresu mediacji.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Napisz lub zadzwoń:

kontakt@akademia-blizej.eu 

Tel.
530 697 250
531 775 033

Powiązane szkolenia

Mediacje rodzinne

Kurs mediacje rodzinne Kurs podstawowy Akademia Profesjonalnego Mediatora® jest szkoleniem rozwojowym, które przygotowuje do pracy w zawodzie i roli mediatora sądowego oraz pozasądowego. Program kursu „Akademia Profesjonalnego Mediatora” jest zgodny

Czytaj więcej »

Mediacje sądowe i pozasądowe

Mediacje sądowe i pozasądowe Kurs podstawowy Mediacje to konstruktywne zarządzanie konfliktami poprzez dialog, dający konkretne rozwiązania, bez konieczności walki w sądzie. Mediacja jest procesem dochodzenia do porozumienia w obecności mediatora,

Czytaj więcej »

Mediacje szkolne i rówieśnicze

Mediacje szkolne i rówieśnicze- Akademia Profesjonalnego Mediatora Cel szkolenia Celem kursu jest przygotowanie uczestnika szkolenia do pełnienia roli mediatora szkolnego poprzez zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu mediacji,

Czytaj więcej »