Akademia Bliżej współpracując z Ośrodkiem Mediacji Międzynarodowy Instytutu Rozwoju w ciągu ostatnich 10 lat wypracowała system certyfikacji Akademia Profesjonalnego mediatora – mediacje sądowe i pozasądowe APM ®

Proces walidacji i certyfikacji APM ® bierze pod uwagę wytyczne Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w zakresie metod potwierdzania wiedzy, umiejętności i kompetencji.

Po uzyskaniu certyfikacji APM ® Uczestnik może ubiegać się o rekomendację Ośrodka Mediacji Synergia wskazaną do wpisu na listy mediatorów sądowych zgodnie z regulaminem certyfikacji APM ® oraz systemem przyznawania rekomendacji.

Międzynarodowy Instytut Rozwoju Synergia akredytuje także programy specjalistyczne z zakresu mediacji.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Napisz lub zadzwoń:

kontakt@akademia-blizej.eu 

Tel.
530 697 250
531 775 033

Powiązane szkolenia

Kurs na mediatora

Superwizja i mentoring

Superwizja i mentoring w mediacjach Refleksyjne uczenie się w oparciu o Model 7 Perspektyw Superwizja rozumiana jako proces refleksyjnego uczenia się to okazja do spotkania indywidualnego lub grupowego, dzięki któremu

Czytaj więcej »

Psychologia dla mediatorów

Psychologia dla mediatorów Kurs podstawowy Psychologia dla mediatora ma być przewodnikiem, który będzie pomagał w zdobywaniu wiedzy psychologicznej oraz w korzystaniu z niej w konkretnych sytuacjach w pracy ze stronami

Czytaj więcej »