Pracownik HR/HRBP

Akademia profesjonalnego mediatora
Synergia ośrodek mediacji instytut rozwoju

Kurs podstawowy

Akademia Profesjonalnego Mediatora® jest szkoleniem rozwojowym, które przygotowuje do pracy w zawodzie i roli mediatora sądowego oraz pozasądowego.

Program kursu „Akademia Profesjonalnego Mediatora” jest zgodny z najnowszymi wymaganiami wobec mediatorów, tj. kwalifikacją rynkową „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych, gospodarczych i rodzinnych włączonych Obwieszczeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 grudnia 2018 r. (Dz.U. 2018, poz. 1198); z dnia 23 czerwca 2020r. (DZ.U. 2020,poz.556) oraz Standardami Szkolenia Mediatorów uchwalonymi przez Społeczną Radę do Spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości w dniu 29 października 2007 r.

Ukończenie podstawowego szkolenia zapewnia kwalifikacje zawodowe (zawód: Mediator, kod PKD 69.10.Z).

Uczestnik może ubiegać się o wpis na listę Stałych Mediatorów Sądowych, która jest prowadzona przez Prezesów Sądów Okręgowych. Istnieje także możliwość wpisu na Listę Stałych Mediatorów Ośrodka Mediacji MIR Synergia po spełnieniu wymogów związanych z przyznawaniem rekomendacji Ośrodka Mediacji”

Cel szkolenia

Przygotowanie do pracy w dziale HR w zakresie umiejętnego zarządzania zasobami ludzkimi w aspekcie pracy działu HR. Podczas kursu uczestnicy zaznajamiają się definicjami, modelami, jak i teoriami niezbędnymi w umiejętnej pracy z ludźmi. 

Adresaci szkolenia

Moduł skierowany jest do managerów, pracowników działów personalnych, osób chcących poszerzyć swoją wiedzę w zakresie HR-u. 

Korzyści dla uczestników

Kurs umożliwia zapoznanie się z rodzajami metod oceny pracowników, wdrażanie systemu ocen okresowych, wykorzystywania podstawowej wiedzy w zakresie programowania neurolingwistycznego oraz określania struktury kompetencyjnej.

Po ukończeniu kursu uczestnik będzie posiadał wysokie umiejętności interpersonalne i zarządcze, poparte obszerną wiedzą i umiejętnościami z obszaru HR. 

Podczas kursu nauczysz się

 • tworzyć opisy stanowisk pracy
 • skutecznie wykorzystywać środki komunikacji werbalnej i niewerbalnej
 • kontrolować przebieg rozmowy 
 • aktywnie słuchać pracownika
 • zastosować w praktyce wykorzystywać narzędzia zarządzania zasobami ludzkimi
 • nawiązać trwałe relacje z pracownikami
 • rozpoznać słabe i mocne strony pracownika
 • określać definicje kompetencji
 • określać kompetencje w zależności od danego stanowiska
 • określać definicje organizacyjne i stanowiskowe
 • wyznaczać kulturę organizacyjną przedsiębiorstwa
 • pracować w zakresie budowy modeli kompetencji w oparciu o kulturę organizacyjną
 • określać strukturę kompetencyjną
 • posiadać podstawową wiedzę w zakresie programowania neurolingwistycznego
 • wdrażać system ocen okresowych
 • znać rodzaje metod oceny pracowników
 • definiować motywację i potrafić zaspokajać potrzeby pracowników
 • znać różne teorie motywacyjne
 • potrafić zastosować pozapłacowe elementy motywowania
 • potrafić wartościować stanowiska pracy
Kurs mediatora

Co otrzymasz po szkoleniu?

 • Zaświadczenie ukończenia szkolenia
 • Certyfikat VCC, jeśli podejdziesz do potwierdzenia kwalifikacji w systemie certyfikacji VCC
 • E-podręcznik

Program (60h)

 • Wprowadzenie do tematu HR
 • Omówienie podstawowych pojęć i definicji 
 • Rozwój kariery zawodowej pracowników a korzyści dla przedsiębiorstwa
 • Tworzenie opisów stanowisk pracy
 • Definicja i model kompetencji zawodowych
 • Dyspozycje wpływające na rozwój kompetencji zawodowych
 • Klasyfikacja kompetencji
 • Rola, zastosowanie i wdrażanie modelu kompetencji
 • Psychologiczne aspekty wdrażania modelu kompetencji
 • Model kompetencji a narzędzia HRM
 • Budowa modelu kompetencji
 • Procedura tworzenia opisu kompetencji
 • Testy kompetencyjne
 • Trzy główne źródła rozwoju zawodowego
 • Potencjał rozwojowy a bieżące kompetencje pracowników
 • Stosowanie zasad komunikacji interpersonalnej w pracy z ludźmi
 • Komunikacja niewerbalna – sztuka autoprezentacji
 • Komunikacja werbalna
 • Uważne słuchanie, mowa ciała a wizerunek
 • Sztuka autoprezentacji
 • Definicja NLP
 • Słowa mają magiczną moc – język perswazji
 • Kotwice w NLP, Rapport
 • Definicja oceny pracowników
 • Trudności z wdrożeniem systemu ocen okresowych
 • Rodzaje metod oceny pracowników w przedsiębiorstwie
 • Wpływ na efektywność systemu ocen
 • Błędy w ocenie
 • Rozmowa oceniająca a stres
 • Zasady sporządzania regulaminu ocen okresowych
 • Potrzeby a motywacja
 • Teoria Herzberga
 • Teoria MC Gregora
 • Teoria oczekiwań Vrooma
 • System motywacyjny
 • Finansowe i pozapłacowe elementy motywowania
 • Kompetencje w procesie wartościowania pracy
 • Cel wynagradzania pracowników i szeregowania stanowisk
 • Szeregowanie stanowisk
 • Powiązanie wynagradzania z efektywnością pracy.
 • Model kompetencyjny, jako środek uprzystępniania pracownikom zasad wartościowania i szeregowania stanowisk
 • Pozostałe zagadnienia, istotne podczas opracowywania struktury płac i szeregowania stanowisk

Informacje organizacyjne

Kurs podstawowy „Akademia Profesjonalnego Mediatora ® – Mediacje sądowe i pozasądowe” (40h) on-line prowadzony jest na platformie Zoom oraz e-learningu, pozwalając zdobyć wiedzę i umiejętności praktyczne przygotowujące do zawodu mediatora sądowego i pozasądowego.

Kurs na mediatora
Cena kursu:
 • Program Akademia Profesjonalnego Mediatora ® jest realizowany w 100% zdalnie.
 • Nie ma znaczenia, gdzie mieszkasz i w jakich godzinach możesz realizować kurs.
 • Dostęp do platformy e-learningowej jest 24 godziny na dobę. Wystarczy, że masz dostęp do Internetu. Możesz korzystać z kursu za pośrednictwem komputera, tabletu oraz smartfona.
 • Na platformie znajdziesz materiały do przeczytania (70 stron), ćwiczenia do wykonania (30 stron), przykłady technik i nagrania wykładów. Zapoznajesz się z nimi w dogodnym dla siebie czasie i miejscu.
4900,00 zł brutto
Cena certyfikacji VCC:
 • Szkolenie odbywa się na żywo, pozwalając na interakcję z trenerem z wykorzystaniem kamery, mikrofonu, czatu oraz na zadawanie pytań w czasie rzeczywistym.
 • Po zapisaniu się na szkolenie otrzymasz link z zaproszeniem na kurs na platformie Zoom i do innych form interaktywnych, materiały szkoleniowe, prezentacje, zeszyty ćwiczeń.
 • Nigdy wcześniej nie korzystałeś ze szkoleń on-line live? Nie martw się – zapewniamy pełne wsparcie techniczne. Zajęcia prowadzą certyfikowani trenerzy i mentorzy, eksperci mediacji, prawa i kompetencji społecznych.
1200,00 zł brutto

Organizator zastrzega, że cena może ulec zmianie. 

Dofinansowanie do 80%

Kursy po spełnieniu wymogów danych projektów dostępne są z dofinansowaniem poprzez Bazę Usług Rozwojowych: 

Szkolenia dla mediatorów

Opinie naszych klientów

Dlaczego Akademia Profesjonalnego Mediatora APM ® mediacje sądowe i pozasądowe z Akademią Bliżej?

Zapisz się na szkolenie

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Napisz lub zadzwoń:

kontakt@akademia-blizej.eu 

Tel.
530 697 250
531 775 033

Powiązane szkolenia

Mediacje sądowe i pozasądowe

Mediacje sądowe i pozasądowe Kurs podstawowy Mediacje to konstruktywne zarządzanie konfliktami poprzez dialog, dający konkretne rozwiązania, bez konieczności walki w sądzie. Mediacja jest procesem dochodzenia do porozumienia w obecności mediatora,

Czytaj więcej »
Coworkers learning at seminar

Coaching konfliktu

Coaching konfliktu – budowanie porozumienia ® Kurs podstawowy Akademia Profesjonalnego Mediatora® jest szkoleniem rozwojowym, które przygotowuje do pracy w zawodzie i roli mediatora sądowego oraz pozasądowego. Program kursu „Akademia Profesjonalnego

Czytaj więcej »