Krajowy fundusz szkoleniowy

Akademia profesjonalnego mediatora
Synergia ośrodek mediacji instytut rozwoju

Kto może się starać o środki z KFS?

O środki z KFS może wystąpić każdy pracodawca w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia, czyli podmiot zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę. Nie jest pracodawcą podmiot prowadzący działalność gospodarczą i niezatrudniający pracowników w ramach umowy o pracę, tj. zatrudniający osoby na podstawie umowy o dzieło. 

O jakie dofinansowanie możesz się ubiegać?

Możesz otrzymać środki KFS na sfinansowanie kształcenia ustawicznego podejmowanego przez siebie i swoich pracowników w wysokości:

 • 80% kosztów kształcenia ustawicznego, ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
 • 100% kosztów kształcenia ustawicznego – w przypadku mikro przedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych) – ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.
Baza Usług Rozwojowych - Dofinansowanie szkoleń

Środki KFS możesz przeznaczyć na:

 • doprecyzowanie potrzeb szkoleniowych, które można będzie zaspokoić dzięki środkom KFS
 • kursy i studia podyplomowe oraz egzaminy, w których wezmą udział Twoi pracownicy z inicjatywy pracodawcy lub za Twoją zgodą
 • badania lekarskie i psychologiczne, jeśli okażą się niezbędne
 • ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z udziałem w kształceniu ustawicznym

Wniosek o przyznanie środków z KFS na kształcenie ustawiczne musisz złożyć do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności zgodnie z terminami naboru określonymi przez PUP.

Gdzie znaleźć informacje o KFS?

Szczegółowych informacji na temat wydatkowania KFS w powiatach udzielają poszczególne powiatowe urzędy pracy.

Podczas szkolenia nauczysz się

 • konstruktywnie rozwiązywać konflikty w życiu zawodowym i osobistym
 • prowadzić proces mediacji
 • radzić sobie z blokadami komunikacyjnymi
 • wyrazisz swoje potrzeby biorąc pod uwagę potrzeby drugiej strony
 • nie ulegać nadmiernie emocjom w czasie konfliktu
 • zrozumiesz siebie i drugą stronę konfliktu
 • poprawisz relacje ze sobą i innymi
 • lepiej rozwiązywać każdy konflikt – zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym,
 • dowiesz się, jakie błędy popełniasz w komunikacji z innymi stosując stare nawyki i schematy myślenia
 • mówić o swoich potrzebach, uczuciach i oczekiwaniach
 • oddzielać fakty od ich interpretacji 
 • rozwiniesz inteligencję emocjonalną wczuwając się w punkt widzenia innych ludzi.
Kurs mediatora

Co po ukończeniu szkolenia?

Szkolenie dotyczy ważnego obszaru umiejętności komunikacyjnych – zachowań asertywnych. Koncentruje się na umiejętnościach podnoszących jakość i skuteczność komunikacji w relacjach zawodowych (z współpracownikami i klientami) i osobistych. W dużej mierze odwołuje się do osobistych kompetencji w zakresie stosowania narzędzi komunikacyjnych. Efektem szkolenia jest poprawa jakości komunikowania się zarówno w relacjach służbowych, jak i osobistych. 

Program

 • Przyczyny braku asertywności 
 • Asertywność a potrzeby psychologiczne
 • Asertywność a emocje: rozpoznawanie emocji
 • Skrypty rodzinne a samoocena
 • Droga do zmiany czyli jak budować poczucie własnej wartości
 • Budowanie zdrowej odpowiedzialności
 • Obrona własnych granic
 • Wyrażanie własnych potrzeb, oczekiwań
 • Budowanie konstruktywnej komunikacji ze sobą i innymi
 • Model trzech A: asertywna postawa, asertywna komunikacja, asertywne zachowanie
 • Behawioralny model osobistego rozwoju
 • Diagnoza trudnych sytuacji w relacjach interpersonalnych (studia przypadków)
 • Asertywna obrona przed atakiem werbalnym – umiejętność udzielania informacji zwrotnej
 • Radzenie sobie z krytyką, rola informacji zwrotnej
 • Analiza mocnych i słabych stron
 • Asertywność w praktyce

Umów się z konsultantem i doradcą zawodowym

 • zbadamy potrzeby szkoleniowe i luki kompetencyjne
 • zaprojektujemy Twoją ścieżkę kariery
 • pomożemy w uzyskaniu dotacji na szkolenia 
 • oferujemy atrakcyjne ceny dla szkoleń grupowych
dofinansowanie do szkoleń pracowników
Cena szkolenia wraz z badaniem testem psychologicznym PCT-A:
 • Program Akademia Profesjonalnego Mediatora ® jest realizowany w 100% zdalnie.
 • Nie ma znaczenia, gdzie mieszkasz i w jakich godzinach możesz realizować kurs.
 • Dostęp do platformy e-learningowej jest 24 godziny na dobę. Wystarczy, że masz dostęp do Internetu. Możesz korzystać z kursu za pośrednictwem komputera, tabletu oraz smartfona.
 • Na platformie znajdziesz materiały do przeczytania (70 stron), ćwiczenia do wykonania (30 stron), przykłady technik i nagrania wykładów. Zapoznajesz się z nimi w dogodnym dla siebie czasie i miejscu.
990 zł brutto
Cena e-learningu wraz z badaniem testem PCT-A:
 • Szkolenie odbywa się na żywo, pozwalając na interakcję z trenerem z wykorzystaniem kamery, mikrofonu, czatu oraz na zadawanie pytań w czasie rzeczywistym.
 • Po zapisaniu się na szkolenie otrzymasz link z zaproszeniem na kurs na platformie Zoom i do innych form interaktywnych, materiały szkoleniowe, prezentacje, zeszyty ćwiczeń.
 • Nigdy wcześniej nie korzystałeś ze szkoleń on-line live? Nie martw się – zapewniamy pełne wsparcie techniczne. Zajęcia prowadzą certyfikowani trenerzy i mentorzy, eksperci mediacji, prawa i kompetencji społecznych.
290 zł brutto

Organizator zastrzega, że cena może ulec zmianie.

Lista naszych certyfikowanych szkoleń i egzaminów VCC ogłoszonych w Bazie Usług Rozwojowych

Kursy z mediacji wraz ze specjalizacjami oraz certyfikacją VCC i ZSK po spełnieniu wymogów określonych projektów dostępne są z dofinansowaniem poprzez Bazę Usług Rozwojowych

Szkolenia dla mediatorów

Opinie naszych klientów

Dlaczego Akademia Profesjonalnego Mediatora APM ® mediacje sądowe i pozasądowe z Akademią Bliżej?

Zapisz się na szkolenie

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Napisz lub zadzwoń:

kontakt@akademia-blizej.eu 

Tel.
530 697 250
531 775 033

Powiązane szkolenia

Akademia prawa dla mediatorów

Akademia prawa dla mediatorów Prawo dla nieprawników Akademia prawa dla mediatorów to szkolenie będące odpowiedzią na potrzeby osób, które w życiu zawodowym mają styczność z elementami prawa. Podczas szkolenia uczestnicy

Czytaj więcej »
Kurs na mediatora

Superwizja i mentoring

Superwizja i mentoring w mediacjach Refleksyjne uczenie się w oparciu o Model 7 Perspektyw Superwizja rozumiana jako proces refleksyjnego uczenia się to okazja do spotkania indywidualnego lub grupowego, dzięki któremu

Czytaj więcej »