Mediacje pracownicze i rozwiązywanie konfliktów w organizacji

Akademia profesjonalnego mediatora
Synergia ośrodek mediacji instytut rozwoju

Kurs podstawowy

Akademia Profesjonalnego Mediatora® jest szkoleniem rozwojowym, które przygotowuje do pracy w zawodzie i roli mediatora sądowego oraz pozasądowego.

Program kursu „Akademia Profesjonalnego Mediatora” jest zgodny z najnowszymi wymaganiami wobec mediatorów, tj. kwalifikacją rynkową „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych, gospodarczych i rodzinnych włączonych Obwieszczeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 grudnia 2018 r. (Dz.U. 2018, poz. 1198); z dnia 23 czerwca 2020r. (DZ.U. 2020,poz.556) oraz Standardami Szkolenia Mediatorów uchwalonymi przez Społeczną Radę do Spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości w dniu 29 października 2007 r.

Ukończenie podstawowego szkolenia zapewnia kwalifikacje zawodowe (zawód: Mediator, kod PKD 69.10.Z).

Uczestnik może ubiegać się o wpis na listę Stałych Mediatorów Sądowych, która jest prowadzona przez Prezesów Sądów Okręgowych. Istnieje także możliwość wpisu na Listę Stałych Mediatorów Ośrodka Mediacji MIR Synergia po spełnieniu wymogów związanych z przyznawaniem rekomendacji Ośrodka Mediacji”

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestnika do pełnienia roli mediatora pracowniczego poprzez zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu mediacji pracowniczych i metod rozwiązywania konfliktom w organizacji.
Szkolenie przedstawia najważniejsze koncepcje z dziedziny mediacji pracowniczych, zarządzania i przeciwdziałania konfliktom w organizacji.

Adresaci szkolenia

 • pracownicy i managerowie działów HR
 • kadra zarządzająca w przedsiębiorstwach, instytucjach publicznych i organizacjach pozarządowych
 • pracownicy działu obsługi klienta
 • mediatorzy,
 • negocjatorzy, urzędnicy
 • osoby wspierające rozwój innych – świadczące usługi szkoleniowe i edukacyjne (coachowie,
 • trenerzy, nauczyciele,
 • pedagodzy, psycholodzy)
 • specjaliści usług consultingowych

Korzyści

 • przygotowanie do roli mediatora pracowniczego
 • przygotowanie do roli specjalisty ds. zarządzania konfliktami w organizacji
 • pełnienie roli mediatora wewnętrznego i konsultanta z zakresu rozwiązywania konfliktów
 • rozwój umiejętności w zakresie zarządzania konfliktami w organizacji
 • zrozumienie dynamiki konfliktu
 • dostrzeganie konfliktu w jego wczesnej fazie
 • poznanie skutecznych metod i technik zapobiegania konfliktom
 • umiejętność kształtowania relacji ze współpracownikami opartych na jasnej komunikacji
 • identyfikacja własnego stylu rozwiązywania konfliktów
 • przygotowanie do potwierdzenia kwalifikacji Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Podczas szkolenia nauczysz się

 • zapobiegania eskalacji konfliktów w strukturach organizacji
 • wdrażania otwartej i konstruktywnej komunikacji
 • zachęcania do współpracy i budowania relacji
 • budowania samoświadomości pracowników w roli mediatora
 • tworzenia środowiska, w którym problemy są rozwiązywane wspólnie
 • utrzymywania pozytywnego morale w miejscu pracy
 • budowania zespołów w oparciu o współpracę

Co otrzymasz po szkoleniu?

 • Certyfikat Akademia Profesjonalnego Mediatora APM ® Mediacje pracownicze i w organizacji.
 • Możesz ubiegać się o Certyfikat Vocational Competence Certificate (VCC) potwierdzającej najwyższe standardy kształcenia mediatorów.
 • Otrzymasz rekomendację Ośrodka Mediacji Międzynarodowego Instytutu Rozwoju Synergia po zaliczeniu egzaminu teoretycznego i praktycznego APM lub VCC ze specjalizacją Mediator Pracowniczy.
 • Przygotowujemy Cię do walidacji i certyfikacji zgodnie z wymogami Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Program 16h

 • Metody diagnozy sytuacji w organizacji
 • Mediacja w miejscu pracy
 • Model mediacji pracowniczej w sześciu krokach
 • Warunki determinujące konstruktywność sporu
 • Poufność w mediacjach pracowniczych
 • Mediacja a poziomy słuchania
 • Sposoby budowania konstruktywnej komunikacji w organizacji
 • Sposoby wykorzystania mediacji w miejscu pracy
 • Zrozumienie konfliktu
 • Natura konfliktów – psychologiczne mechanizmy eskalacji konfliktów
 • Psychologiczne skutki przedłużających się, długotrwałych konfliktów
 • Powody powstawania konfliktów – modele uniwersalne
 • Stres i zagrożenie a konfliktowe postawy – uwarunkowania biologiczne
 • Indywidualna percepcja – postawy życiowe a konflikt
 • Style radzenia sobie z konfliktami międzyludzkimi
 • Konflikt a proces zmiany
 • Interwencje w sporach pracowniczych
 • Działania proaktywne zapobiegające konfliktom
 • Mediacja w miejscu pracy dla zespołów
 • Efektywne zarządzanie konfliktami
 • Strategie radzenia sobie z gniewem i emocjami w konfliktach
 • Rozwiazywanie konfliktów codziennych za pomocą modelu Brief Mediation i Coaching konfliktu
 • Kultura mediacji a rozwój organizacji
 • Mediator w organizacji – mistrzostwo osobiste, budowanie odporności psychicznej i rozwój inteligencji emocjonalnej jako klucz do samorozwoju
 • Rozwój kompetencji społecznych i zdrowia psychicznego pracowników dzięki budowaniu kultury konstruktywnego dialogu
 • Test wiedzy

Informacje organizacyjne

Kurs „Mediacje pracownicze i rozwiązywanie konfliktów w organizacji” (16h) on-line prowadzony jest na platformie Zoom oraz e-learningu, pozwalając zdobyć wiedzę i umiejętności praktyczne przygotowujące do zawodu mediatora sądowego i pozasądowego pracowniczego i w organizacji.

Kurs na mediatora
program

KURS W FORMULE LIVE 8H NA PLATFORMIE ZOOM Z TRENEREM

CENA KURSU: 890 zł brutto
zajęcia w czasie rzeczywistym z trenerem 8h

Organizator zastrzega, że cena może ulec zmianie.

Teraz promocja! 

1200,00 zł brutto z wpłatą na 7 dni przed szkoleniem.
Cena regularna 1950,00 zł brutto przy wpłacie po terminie z promocją.
Cena walidacji i certyfikacji APM: wliczona w koszt kursu
Cena walidacji i certyfikacji VCC: 960,00 zł brutto
Cena rekomendacji Ośrodka Mediacji Instytutu Rozwoju Synergia: 100,00 zł

Organizator zastrzega, że cena może ulec zmianie.

Dofinansowanie do 80%

Kursy z mediacji wraz ze specjalizacjami oraz certyfikacją VCC i ZSK po spełnieniu wymogów określonych projektów dostępne są z dofinansowaniem poprzez Bazę Usług Rozwojowych:

 

Szkolenia dla mediatorów

Opinie naszych klientów

Dlaczego Akademia Profesjonalnego Mediatora ® Mediacje pracownicze z Akademią Bliżej?

Zapisz się na szkolenie

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Napisz lub zadzwoń:

kontakt@akademia-blizej.eu 

Tel.
530 697 250
531 775 033

Powiązane szkolenia

Akademia prawa dla mediatorów

Akademia prawa dla mediatorów Prawo dla nieprawników Akademia prawa dla mediatorów to szkolenie będące odpowiedzią na potrzeby osób, które w życiu zawodowym mają styczność z elementami prawa. Podczas szkolenia uczestnicy

Czytaj więcej »