Testy PCT – badanie kompetencji

Zbadaj kompetencje i odkryj swój potencjał

Baza testów do badania osobowości, predyspozycji i kompetencji zawodowych

Oferta dla Ciebie i Twojego biznesu

badanie kompetencji
BLIŻEJ TWOJEGO ROZWOJU

Chcesz zbadać potencjał, samoocenę, emocje, mocne strony, kompetencje i obszary rozwojowe?

Wykorzystujemy wielowymiarowe narzędzie badania osobowości w kontekście obszarów życia zawodowego i osobistego dorosłych oraz uczniów i studentów. Testy PCT zostały przygotowane przez grupę międzynarodowych ekspertów: psychologów, psychometryków, a także doradców zawodowych w celu dostarczenia profesjonalnych narzędzi do pracy i diagnozy osób indywidualnych, pracowników firm i organizacji.

Bądź bliżej siebie i odkryj moc możliwości z pomocą testów Profi Competence. Umów się z naszym konsultantem.

badanie kompetencji pracowników

Test PCT to najbardziej kompleksowy test badający potencjał, samoocenę, emocje, mocne strony i obszary do rozwoju osoby dorosłej. Jest wielowymiarowym narzędziem wykorzystywanym w badaniu osobowości w kontekście wielu obszarów życia prywatnego jak i zawodowego.

Testy PCT

PCT-A jest narzędziem wspierającym proces poznawania samego siebie jak i proces rozwoju zawodowego. Zalecany do budowania świadomości swoich zasobów oraz podczas budowania ścieżki kariery. Na podstawie wyników możliwe jest określenie zachowania, myśli i odczuć osoby w sytuacji obecnej jak i prognozowanie stylu zachowania, myślenia czy odczuwania badanego w przyszłości zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym w np. wyznaczaniu ścieżek kariery oraz do rozwoju osobistego podczas procesów doradczych czy coachingowych.

Testy PCT

 6 WYMIARÓW ROZWOJU TWOICH KOMPETENCJI

badanie kompetencji kierowniczych

 

Podstawą teoretyczną niniejszego opracowania jest Pięcioczynnikowa Teoria Osobowości „PTO” Paula T. Costy, Jr i Roberta McCrae’a oraz system Ja i samoocena w teorii osobowości Samuela Epsteina. Modele teoretyczne zbudowane na obu teoriach zaowocowały powstaniem wszechstronnej metody do badania cech osobowości, jaką jest metoda Profi Competence Test.

Profi Competence Test stał się syntezą głównych teorii, koncepcji jak również narzędzi do badania osobowości i samooceny jednostki. W sposób kompleksowy bada potencjał, samoocenę, emocje, reakcje, zachowania, postawy, przekonania, mocne strony oraz obszary do rozwoju osoby dorosłej.

Bogate opracowanie wyników zawiera rekomendacje specjalistów z różnych dziedzin i wspiera wyznaczanie celów i podejmowanie decyzji na różnych etapach życia badanego. Test zawiera dodatkową kontrolną skalę aprobaty społecznej weryfikującą prawdziwość udzielanych odpowiedzi i tendencję do przekłamywania rzeczywistego obrazu własnej osoby czego źródłem może być chęć wzbudzania większej akceptacji społecznej.

Wybierz test dla siebie
Wybierz test dla siebie
DISC FUNDAMENTAL ADULTS

Narzędzie stworzone do rozpoznania indywidualnego stylu zachowania i komunikowania się osoby dorosłej. Bada siłę wartości tworzonych relacji i wyznaczanych celów jednostki. Test ukazuje sposób komunikowania się, jak również sposób odbierania komunikatów ze środowiska zewnętrznego. Wskazuje rekomendacje rozwojowe do zastosowania w życiu prywatnym i zawodowym. Test oparty jest na badanych czterech stylach interpersonalnych. Opracowanie wyników zawiera rekomendacje rozwojowe i wspiera budowanie świadomości oraz procesy decyzyjne w życiu prywatnym i zawodowym.

Zastosowanie w badaniu kompetencji

 • konstruktywnie rozwiązywać konflikty w życiu zawodowym i osobistym
 • prowadzić proces mediacji
 • radzić sobie z blokadami komunikacyjnymi
 • wyrazisz swoje potrzeby biorąc pod uwagę potrzeby drugiej strony
 • nie ulegać nadmiernie emocjom w czasie konfliktu
 • zrozumiesz siebie i drugą stronę konfliktu
 • poprawisz relacje ze sobą i innymi
 • lepiej rozwiązywać każdy konflikt – zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym,
 • dowiesz się, jakie błędy popełniasz w komunikacji z innymi stosując stare nawyki i schematy myślenia
 • mówić o swoich potrzebach, uczuciach i oczekiwaniach
 • oddzielać fakty od ich interpretacji 
 • rozwiniesz inteligencję emocjonalną wczuwając się w punkt widzenia innych ludzi.
TWOJA KARIERA W ZASIĘGU REKI

KARIERA W ZASIĘGU REKI DZIĘKI TESTOM KOMPETENCYJNYM

TEST CAREER przeznaczony jest dla osób dorosłych. Bada ważność czynników, które mają wpływ na wybór pracy oraz zadowolenie i satysfakcję z wykonywanego zawodu.

Definiuje 14 obszarów ukazujących wartości jednostki w życiu zawodowym, wchodzących w skład trzech komponentów: spostrzeganych talentów i zdolności (obszarów kompetencji), podstawowych wartości oraz wypracowanych motywatorów i potrzeb. Jest narzędziem badającym kluczowe motywatory i potrzeby danej osoby, które powinny zostać zaspokojone w środowisku pracy, gdyż mają wpływ na zadowolenie i satysfakcję z wykonywanego zawodu.

Dodatkowo umożliwia przeanalizowanie dopasowania preferencji zawodowych do potrzeb i celów danej osoby.

3 kroki do Twojej kariery

Baza Usług Rozwojowych - Dofinansowanie szkoleń
Umów się z doradcą zawodowym i coachem kariery
Nasz doradca pomoże Ci zbadać Twój potencjał osobisty i zawodowy oraz pomoże w zaprojektowaniu ścieżki Twojej kariery.
Kurs mentora
Zbadaj kompetencje, zdiagnozuj swoje mocne strony i postaw na rozwój
Poznaj swoje mocne strony i obszary do rozwoju. Bogate opracowanie wyników zawiera rekomendacje specjalistów z różnych dziedzin i wspiera wytyczanie celów oraz podejmowanie decyzji na różnych etapach życia.
Mentoring kompetencji
Przeanalizuj kluczowe kompetencje, otrzymaj wskazówki rozwojowe. Dedykowany mentor pomoże Ci we wdrażaniu nowych umiejętności. Poznaj swoje mocne strony i obszary do rozwoju. Bogate opracowanie wyników zawiera rekomendacje specjalistów z różnych dziedzin i wspiera wytyczanie celów oraz podejmowanie decyzji na różnych etapach życiaaz pomoże w zaprojektowaniu ścieżki Twojej kariery.

Jesteśmy bliżej Ciebie i Twojego rozwoju

„Poznaj nowoczesne narzędzia diagnostyczne dedykowane do Twoich potrzeb. Wykorzystaj je na gruncie życia osobistego i zawodowego. Skorzystaj z sprawdzonych narzędzi diagnostycznych w celu diagnozy mocnych stron i obszarów rozwojowych,
kluczowych kompetencji. Zbadaj swój typ osobowości i predyspozycje zawodowe, zidentyfikuj możliwe bariery i ograniczające przekonania, przekuwając je na te, które będą Cię wspierać w osiąganiu celów. Raporty Profi Competence to cenne źródło
informacji na ścieżce do Twojego rozwoju”.

Natalia Kurzawa
– certyfikowany konsultant PCT

Zapisz się na szkolenie

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Napisz lub zadzwoń:

kontakt@akademia-blizej.eu 

Tel.
530 697 250
531 775 033

Powiązane szkolenia

Life coaching

Kurs podstawowy

Kursy dla mediatorów Akademia Profesjonalnego Mediatora® mediacje sądowe i pozasądowe Jak zostać mediatorem sądowym – podstawowy kurs mediatora Akademia Profesjonalnego Mediatora® jest szkoleniem rozwojowym, które przygotowuje do pracy w zawodzie i

Czytaj więcej »