Kompetencje społeczne

Akademia profesjonalnego mediatora
Synergia ośrodek mediacji instytut rozwoju

Kurs podstawowy

Kompetencje społeczne to zbiór kompetencji osobistych, które decydują o umiejętności skutecznego zastosowania pozostałych posiadanych kompetencji, w tym kompetencji zawodowych. Można powiedzieć, że we współczesnych czasach kompetencje społeczne decydują o umiejętności znalezienia się w odpowiedniej, rzeczywistej sytuacji i wykorzystania posiadanej wiedzy i umiejętności w konstruktywny sposób.

Cel szkolenia

Podczas tego kursu nauczysz się:

 • rozumieć samego siebie (emocje, cele, silne i słabe strony)
 • rozumieć innych (empatia)
 • komunikować cele i potrzeby 
 • realizować cele przy jednoczesnym budowaniu i zachowaniu dobrych stosunków z osobami w swoim otoczeniu
 • efektywnie pełnić różne role społeczne i zawodowe, współpracować i ponosić odpowiedzialność w grupie
 • budować więzi emocjonalne z innymi ludźmi
 • osiągać cele społeczne i jednostkowe z równoczesnym zachowaniem dobrych stosunków z partnerami interakcji
 • określać prawa własne i prawa innych oraz stawiać granice
 • zarządzać własną energią na wszystkich poziomach
 • radzić sobie ze stresem
 • prowadzić wystąpienia publiczne
 • identyfikować i rozwijać cechy lidee
Businessman coach in the auditorium

Adresaci szkolenia

 • prawnicy różnych specjalności: adwokaci, radcy prawni, komornicy i notariusze
 • osoby chcące zdobyć nowy zawód mediatora
 • prawnicy, adwokaci, radcy prawni
 • psychologowie i psychoterapeuci
 • kuratorzy sądowi, pracownicy socjalni
 • osoby świadczące nieodpłatną pomoc prawną
 • drobni usługodawcy, którzy chcą usprawnić procesy związane z dochodzeniem należności od osób fizycznych
 • nauczyciele i pedagodzy szkolni
 • menadżerowie, pracownicy działów HR
 • studenci na powiązanych kierunkach studiów, tj. prawo, psychologia, socjologia, pedagogika

Korzyści dla uczestników

W ramach szkolenia z kompetencji społecznych doskonalimy umiejętności w zakresie komunikacji, radzenia sobie ze stresem, asertywności, autoprezentacji, zarządzania czasem, przywództwa, inteligencji emocjonalnej oraz samoświadomości.

Uczestnik szkolenia nabędzie umiejętność mówienia i bycia zrozumianym, bycia panem swojego czasu, budowania swojego wizerunku oraz pracy zespołowej i możliwości wywierania wpływu na innych. 

Podczas szkolenia nauczysz się

 • konstruktywnie rozwiązywać konflikty w życiu zawodowym i osobistym
 • prowadzić proces mediacji
 • radzić sobie z blokadami komunikacyjnymi
 • wyrazisz swoje potrzeby biorąc pod uwagę potrzeby drugiej strony
 • nie ulegać nadmiernie emocjom w czasie konfliktu
 • zrozumiesz siebie i drugą stronę konfliktu
 • poprawisz relacje ze sobą i innymi
 • lepiej rozwiązywać każdy konflikt – zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym,
 • dowiesz się, jakie błędy popełniasz w komunikacji z innymi stosując stare nawyki i schematy myślenia
 • mówić o swoich potrzebach, uczuciach i oczekiwaniach
 • oddzielać fakty od ich interpretacji 
 • rozwiniesz inteligencję emocjonalną wczuwając się w punkt widzenia innych ludzi.
Kurs mediatora

Co otrzymasz po szkoleniu?

 • Certyfikat Akademia Profesjonalnego Mediatora APM ® Mediacje sadowe i pozasądowe.
 • Rekomendację Ośrodka Mediacji Międzynarodowego Instytutu Rozwoju Synergia po zaliczeniu kursu podstawowego i specjalizacji wraz z egzaminem APM wskazaną przy dokonywaniu zgłoszenia jako mediator sądowy.
 • Możesz ubiegać się o Certyfikat Vocational Competence Certificate (VCC) potwierdzający kwalifikacje mediatorów w obszarze wiedzy, umiejętności i kompetencji.
 • Przygotowujemy Cię do walidacji i certyfikacji zgodnie z wymogami Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Instytucji Certyfikującej Fundacji VCC.
 • Otrzymasz e-podręcznik Mediacje sądowe i pozasądowe wraz z warsztatem zawodowego mediatora.

Program

Komunikacja

 • Kanały komunikacyjne – komunikacja pośrednia i bezpośrednia
 • Bariery w komunikacji
 • Aktywne słuchanie jako podstawowe narzędzie
 • Rodzaje pytań, zadawanie pytań 
 • Komunikat JA
 • Informacja zwrotna
 • Zaproszenia do rozmowy („otwieracze”)
 • Podsumowanie

Autoprezentacja

 • Dobieranie treści i sposobu mówienia do celu i odbiorców
 • Planowanie treści prezentacji 
 • Radzenie sobie z tremą podczas wystąpień
 • Cele jako podstawa działania
 • Wybór zadań poprzez priorytety
 • Techniki planowania działań w czasie
 • Optymalne wykorzystanie energii w ciągu dnia
 • Pochłaniacze i złodzieje czasu
 • Balans życiowy i efektywny odpoczynek
 • Zarządzanie czasem

Zarządzanie stresem

 • Walka, poddanie się, radzenie sobie, zarządzanie stresem
 • Bilans zysków i strat w stresie
 • Sposoby radzenia sobie ze stresem 
 • Praca z ciałem – masaż, relaksacja
 • Praca z umysłem – wizualizacja, medytacja, trening autogenny, body scan
 • Radzenie sobie w sytuacji stresowej
 • Praca z przekonaniami

Asertywność

 • Ja OK. Ty OK. 
 • Prawa wg Fensternheim’a
 • Rodzaje zachowań: uległe, agresywne, asertywne
 • Asertywne NIE
 • Umiejętność przyjmowania i generowania krytyki
 • Umiejętność przyjmowania i generowania pochwały
 • Asertywność w różnych sytuacjach życiowych
 • Czym jest empatia? Mój – Twój punkt widzenia
 • Sztuka budowania relacji z innymi
 • Potęga różnorodności
 • Zasada lustra i inne mechanizmy mające wpływ na relacje z ludźmi

Zarządzanie emocjami i rozwiązywanie konfliktów

 • Emocje jako nośnik informacji 
 • Inteligencja emocjonalna
 • Ekspresja emocji
 • Strategie radzenia sobie z emocjami
 • Rodzaje konfliktów i strategie działania
 • Zniekształcenia w postrzeganiu sytuacji konfliktowej
 • Empatia poznawcza
 • Strategie rozwiazywania konfliktów

Informacje organizacyjne

Kupując e-learning otrzymujesz:

 • nagrania i ćwiczenia 
 • zeszyt ćwiczeń w PDF (gotowy do wydruku)
 • dostęp do kursu na platformie moodle
 • materiały dodatkowe związane z tematyką kursu
 • wsparcie trenera/mentora – autora kursu w zamkniętej grupie na fb
 • dostęp do testu psychologicznego PCT-A badającego kompetencje społeczne

(raport stron ze wskazówkami rozwojowymi)

Szkolenie „Kompetencje społeczne” on-line prowadzone jest na platformie Zoom oraz e-learningu, pozwalając zdobyć wiedzę i umiejętności praktyczne z obszaru kompetencji psychospołecznych.

dofinansowanie do szkoleń pracowników
Cena szkolenia wraz z badaniem testem psychologicznym PCT-A:
 • Program Akademia Profesjonalnego Mediatora ® jest realizowany w 100% zdalnie.
 • Nie ma znaczenia, gdzie mieszkasz i w jakich godzinach możesz realizować kurs.
 • Dostęp do platformy e-learningowej jest 24 godziny na dobę. Wystarczy, że masz dostęp do Internetu. Możesz korzystać z kursu za pośrednictwem komputera, tabletu oraz smartfona.
 • Na platformie znajdziesz materiały do przeczytania (70 stron), ćwiczenia do wykonania (30 stron), przykłady technik i nagrania wykładów. Zapoznajesz się z nimi w dogodnym dla siebie czasie i miejscu.
2400 zł brutto
Cena e-learningu wraz z badaniem testem PCT-A:
 • Szkolenie odbywa się na żywo, pozwalając na interakcję z trenerem z wykorzystaniem kamery, mikrofonu, czatu oraz na zadawanie pytań w czasie rzeczywistym.
 • Po zapisaniu się na szkolenie otrzymasz link z zaproszeniem na kurs na platformie Zoom i do innych form interaktywnych, materiały szkoleniowe, prezentacje, zeszyty ćwiczeń.
 • Nigdy wcześniej nie korzystałeś ze szkoleń on-line live? Nie martw się – zapewniamy pełne wsparcie techniczne. Zajęcia prowadzą certyfikowani trenerzy i mentorzy, eksperci mediacji, prawa i kompetencji społecznych.
1200 zł brutto

Organizator zastrzega, że cena może ulec zmianie. 

Dofinansowanie do 80%

Kursy z mediacji wraz ze specjalizacjami oraz certyfikacją VCC i ZSK po spełnieniu wymogów określonych projektów dostępne są z dofinansowaniem poprzez Bazę Usług Rozwojowych

Szkolenia dla mediatorów

Opinie naszych klientów

Dlaczego Akademia Profesjonalnego Mediatora APM ® mediacje sądowe i pozasądowe z Akademią Bliżej?

Zapisz się na szkolenie

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Napisz lub zadzwoń:

kontakt@akademia-blizej.eu 

Tel.
530 697 250
531 775 033

Powiązane szkolenia

Coworkers learning at seminar

Coaching konfliktu

Coaching konfliktu – budowanie porozumienia ® Kurs podstawowy Akademia Profesjonalnego Mediatora® jest szkoleniem rozwojowym, które przygotowuje do pracy w zawodzie i roli mediatora sądowego oraz pozasądowego. Program kursu „Akademia Profesjonalnego

Czytaj więcej »

Psychologia dla mediatorów

Psychologia dla mediatorów Kurs podstawowy Psychologia dla mediatora ma być przewodnikiem, który będzie pomagał w zdobywaniu wiedzy psychologicznej oraz w korzystaniu z niej w konkretnych sytuacjach w pracy ze stronami

Czytaj więcej »
Kurs mentoringu

Studia podyplomowe

Studia podyplomowe Chcesz zdobyć dyplom głównych renomowanych uczelni w kraju? Skorzystaj z naszej oferty studiów podyplomowych w Akademii WSB Dąbrowa Górnicza oraz Uniwersytetu Humanistyczno-Społecznego we Wrocławiu, gdzie jesteśmy Partnerem Merytorycznym

Czytaj więcej »