Kompetencje społeczne

Akademia profesjonalnego mediatora
Synergia ośrodek mediacji instytut rozwoju

Kurs podstawowy

Kompetencje społeczne to zbiór kompetencji osobistych, które decydują o umiejętności skutecznego zastosowania pozostałych posiadanych kompetencji, w tym kompetencji zawodowych. Można powiedzieć, że we współczesnych czasach kompetencje społeczne decydują o umiejętności znalezienia się w odpowiedniej, rzeczywistej sytuacji i wykorzystania posiadanej wiedzy i umiejętności w konstruktywny sposób.

Cel szkolenia

Podczas tego kursu nauczysz się:

 • rozumieć samego siebie (emocje, cele, silne i słabe strony)
 • rozumieć innych (empatia)
 • komunikować cele i potrzeby 
 • realizować cele przy jednoczesnym budowaniu i zachowaniu dobrych stosunków z osobami w swoim otoczeniu
 • efektywnie pełnić różne role społeczne i zawodowe, współpracować i ponosić odpowiedzialność w grupie
 • budować więzi emocjonalne z innymi ludźmi
 • osiągać cele społeczne i jednostkowe z równoczesnym zachowaniem dobrych stosunków z partnerami interakcji
 • określać prawa własne i prawa innych oraz stawiać granice
 • zarządzać własną energią na wszystkich poziomach
 • radzić sobie ze stresem
 • prowadzić wystąpienia publiczne
 • identyfikować i rozwijać cechy lidee
Businessman coach in the auditorium

Adresaci szkolenia

 • prawnicy różnych specjalności: adwokaci, radcy prawni, komornicy i notariusze
 • osoby chcące zdobyć nowy zawód mediatora
 • prawnicy, adwokaci, radcy prawni
 • psychologowie i psychoterapeuci
 • kuratorzy sądowi, pracownicy socjalni
 • osoby świadczące nieodpłatną pomoc prawną
 • drobni usługodawcy, którzy chcą usprawnić procesy związane z dochodzeniem należności od osób fizycznych
 • nauczyciele i pedagodzy szkolni
 • menadżerowie, pracownicy działów HR
 • studenci na powiązanych kierunkach studiów, tj. prawo, psychologia, socjologia, pedagogika

Korzyści dla uczestników

W ramach szkolenia z kompetencji społecznych doskonalimy umiejętności w zakresie komunikacji, radzenia sobie ze stresem, asertywności, autoprezentacji, zarządzania czasem, przywództwa, inteligencji emocjonalnej oraz samoświadomości.

Uczestnik szkolenia nabędzie umiejętność mówienia i bycia zrozumianym, bycia panem swojego czasu, budowania swojego wizerunku oraz pracy zespołowej i możliwości wywierania wpływu na innych. 

Podczas szkolenia nauczysz się

 • konstruktywnie rozwiązywać konflikty w życiu zawodowym i osobistym
 • prowadzić proces mediacji
 • radzić sobie z blokadami komunikacyjnymi
 • wyrazisz swoje potrzeby biorąc pod uwagę potrzeby drugiej strony
 • nie ulegać nadmiernie emocjom w czasie konfliktu
 • zrozumiesz siebie i drugą stronę konfliktu
 • poprawisz relacje ze sobą i innymi
 • lepiej rozwiązywać każdy konflikt – zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym,
 • dowiesz się, jakie błędy popełniasz w komunikacji z innymi stosując stare nawyki i schematy myślenia
 • mówić o swoich potrzebach, uczuciach i oczekiwaniach
 • oddzielać fakty od ich interpretacji 
 • rozwiniesz inteligencję emocjonalną wczuwając się w punkt widzenia innych ludzi.
Kurs mediatora

Co otrzymasz po szkoleniu?

 • Certyfikat Akademia Profesjonalnego Mediatora APM ® Mediacje sadowe i pozasądowe.
 • Rekomendację Ośrodka Mediacji Międzynarodowego Instytutu Rozwoju Synergia po zaliczeniu kursu podstawowego i specjalizacji wraz z egzaminem APM wskazaną przy dokonywaniu zgłoszenia jako mediator sądowy.
 • Możesz ubiegać się o Certyfikat Vocational Competence Certificate (VCC) potwierdzający kwalifikacje mediatorów w obszarze wiedzy, umiejętności i kompetencji.
 • Przygotowujemy Cię do walidacji i certyfikacji zgodnie z wymogami Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Instytucji Certyfikującej Fundacji VCC.
 • Otrzymasz e-podręcznik Mediacje sądowe i pozasądowe wraz z warsztatem zawodowego mediatora.

Program

Komunikacja

 • Kanały komunikacyjne – komunikacja pośrednia i bezpośrednia
 • Bariery w komunikacji
 • Aktywne słuchanie jako podstawowe narzędzie
 • Rodzaje pytań, zadawanie pytań 
 • Komunikat JA
 • Informacja zwrotna
 • Zaproszenia do rozmowy („otwieracze”)
 • Podsumowanie

Autoprezentacja

 • Dobieranie treści i sposobu mówienia do celu i odbiorców
 • Planowanie treści prezentacji 
 • Radzenie sobie z tremą podczas wystąpień
 • Cele jako podstawa działania
 • Wybór zadań poprzez priorytety
 • Techniki planowania działań w czasie
 • Optymalne wykorzystanie energii w ciągu dnia
 • Pochłaniacze i złodzieje czasu
 • Balans życiowy i efektywny odpoczynek
 • Zarządzanie czasem

Zarządzanie stresem

 • Walka, poddanie się, radzenie sobie, zarządzanie stresem
 • Bilans zysków i strat w stresie
 • Sposoby radzenia sobie ze stresem 
 • Praca z ciałem – masaż, relaksacja
 • Praca z umysłem – wizualizacja, medytacja, trening autogenny, body scan
 • Radzenie sobie w sytuacji stresowej
 • Praca z przekonaniami

Asertywność

 • Ja OK. Ty OK. 
 • Prawa wg Fensternheim’a
 • Rodzaje zachowań: uległe, agresywne, asertywne
 • Asertywne NIE
 • Umiejętność przyjmowania i generowania krytyki
 • Umiejętność przyjmowania i generowania pochwały
 • Asertywność w różnych sytuacjach życiowych
 • Czym jest empatia? Mój – Twój punkt widzenia
 • Sztuka budowania relacji z innymi
 • Potęga różnorodności
 • Zasada lustra i inne mechanizmy mające wpływ na relacje z ludźmi

Zarządzanie emocjami i rozwiązywanie konfliktów

 • Emocje jako nośnik informacji 
 • Inteligencja emocjonalna
 • Ekspresja emocji
 • Strategie radzenia sobie z emocjami
 • Rodzaje konfliktów i strategie działania
 • Zniekształcenia w postrzeganiu sytuacji konfliktowej
 • Empatia poznawcza
 • Strategie rozwiazywania konfliktów

Informacje organizacyjne

Kupując e-learning otrzymujesz:

 • nagrania i ćwiczenia 
 • zeszyt ćwiczeń w PDF (gotowy do wydruku)
 • dostęp do kursu na platformie moodle
 • materiały dodatkowe związane z tematyką kursu
 • wsparcie trenera/mentora – autora kursu w zamkniętej grupie na fb
 • dostęp do testu psychologicznego PCT-A badającego kompetencje społeczne

(raport stron ze wskazówkami rozwojowymi)

Szkolenie „Kompetencje społeczne” on-line prowadzone jest na platformie Zoom oraz e-learningu, pozwalając zdobyć wiedzę i umiejętności praktyczne z obszaru kompetencji psychospołecznych.

dofinansowanie do szkoleń pracowników
Cena szkolenia wraz z badaniem testem psychologicznym PCT-A:
 • Program Akademia Profesjonalnego Mediatora ® jest realizowany w 100% zdalnie.
 • Nie ma znaczenia, gdzie mieszkasz i w jakich godzinach możesz realizować kurs.
 • Dostęp do platformy e-learningowej jest 24 godziny na dobę. Wystarczy, że masz dostęp do Internetu. Możesz korzystać z kursu za pośrednictwem komputera, tabletu oraz smartfona.
 • Na platformie znajdziesz materiały do przeczytania (70 stron), ćwiczenia do wykonania (30 stron), przykłady technik i nagrania wykładów. Zapoznajesz się z nimi w dogodnym dla siebie czasie i miejscu.
1200 zł brutto
Cena e-learningu wraz z badaniem testem PCT-A:
 • Szkolenie odbywa się na żywo, pozwalając na interakcję z trenerem z wykorzystaniem kamery, mikrofonu, czatu oraz na zadawanie pytań w czasie rzeczywistym.
 • Po zapisaniu się na szkolenie otrzymasz link z zaproszeniem na kurs na platformie Zoom i do innych form interaktywnych, materiały szkoleniowe, prezentacje, zeszyty ćwiczeń.
 • Nigdy wcześniej nie korzystałeś ze szkoleń on-line live? Nie martw się – zapewniamy pełne wsparcie techniczne. Zajęcia prowadzą certyfikowani trenerzy i mentorzy, eksperci mediacji, prawa i kompetencji społecznych.
490 zł brutto

Organizator zastrzega, że cena może ulec zmianie. 

Dofinansowanie do 80%

Kursy z mediacji wraz ze specjalizacjami oraz certyfikacją VCC i ZSK po spełnieniu wymogów określonych projektów dostępne są z dofinansowaniem poprzez Bazę Usług Rozwojowych

Szkolenia dla mediatorów

Opinie naszych klientów

Dlaczego Akademia Profesjonalnego Mediatora APM ® mediacje sądowe i pozasądowe z Akademią Bliżej?

Zapisz się na szkolenie

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Napisz lub zadzwoń:

kontakt@akademia-blizej.eu 

Tel.
530 697 250
531 775 033

Powiązane szkolenia

Akademia prawa dla mediatorów

Akademia prawa dla mediatorów Prawo dla nieprawników Akademia prawa dla mediatorów to szkolenie będące odpowiedzią na potrzeby osób, które w życiu zawodowym mają styczność z elementami prawa. Podczas szkolenia uczestnicy

Czytaj więcej »

Mediacje rodzinne

Kurs mediacje rodzinne Kurs podstawowy Akademia Profesjonalnego Mediatora® jest szkoleniem rozwojowym, które przygotowuje do pracy w zawodzie i roli mediatora sądowego oraz pozasądowego. Program kursu „Akademia Profesjonalnego Mediatora” jest zgodny

Czytaj więcej »
Life coaching

Kurs podstawowy

Kursy dla mediatorów Akademia Profesjonalnego Mediatora® mediacje sądowe i pozasądowe Podstawowy kurs mediatora Akademia Profesjonalnego Mediatora® jest szkoleniem rozwojowym, które przygotowuje do pracy w zawodzie i roli mediatora sądowego oraz pozasądowego.

Czytaj więcej »