Rozwiązywanie konfliktów

Akademia profesjonalnego mediatora
Synergia ośrodek mediacji instytut rozwoju

Pomagamy organizacjom w opracowaniu procedury zarządzania i przeciwdziałania konfliktom oraz mobbingowi

Akademia Profesjonalnego Mediatora® jest szkoleniem rozwojowym, które przygotowuje do pracy w zawodzie i roli mediatora sądowego oraz pozasądowego.

Program kursu „Akademia Profesjonalnego Mediatora” jest zgodny z najnowszymi wymaganiami wobec mediatorów, tj. kwalifikacją rynkową „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych, gospodarczych i rodzinnych włączonych Obwieszczeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 grudnia 2018 r. (Dz.U. 2018, poz. 1198); z dnia 23 czerwca 2020r. (DZ.U. 2020,poz.556) oraz Standardami Szkolenia Mediatorów uchwalonymi przez Społeczną Radę do Spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości w dniu 29 października 2007 r.

Ukończenie podstawowego szkolenia zapewnia kwalifikacje zawodowe (zawód: Mediator, kod PKD 69.10.Z).

Uczestnik może ubiegać się o wpis na listę Stałych Mediatorów Sądowych, która jest prowadzona przez Prezesów Sądów Okręgowych. Istnieje także możliwość wpisu na Listę Stałych Mediatorów Ośrodka Mediacji MIR Synergia po spełnieniu wymogów związanych z przyznawaniem rekomendacji Ośrodka Mediacji”

Etapy działania

 • Anonimowa ankieta z pytaniami: kwestionariusz diagnostyczny zjawiska mobbingu.
 • Działania informacyjne i uświadamiające: ulotki, biuletyny.
 • Programy szkoleniowe z tematyki mobbingu, przeciwdziałania konfliktom, budowanie współpracy, radzenie sobie z trudnymi sytuacjami i stresem, coaching konfliktu.
 • Zastosowanie mediacji w praktyce zarządzania konfliktami. 
 • Rozwiązania systemowe: procedury czyli wewnętrzna regulacja.

Jak wdrożyć procedurę antymobbingową?

 • Szkolenie dla osób upoważnionych do pierwszej interwencji – mediatorzy.
 • Sankcje wobec sprawców określone w regulaminach.
 • System ocen pracowniczych jako mechanizm promujący kulturę organizacyjną dobrych relacji i praktyk w firmie.
 • Rozwiązania indywidualne: działania pomocowe do konkretnych ofiar zjawiska mobbingu: coaching, terapia, pomoc psychologiczna.

W jakich sytuacjach mamy do czynienia z konfliktem?

Konflikt pojawia się wówczas, gdy ludzie postrzegają swoje wartości, potrzeby czy tożsamość jako zagrożone, podważone lub zakwestionowane. 

Cel szkolenia

Program Zarządzanie i profilaktyka przeciwdziałania konfliktom w organizacji uczy zmieniać sytuację konfliktową w relację efektywną, pomaga zminimalizować koszty związane z tego typu sytuacjami, wspiera organizację w tworzeniu kultury efektywnie  zarządzającej konfliktem. Otwiera również możliwość wspierania programów dotyczących zarządzania konfliktem i jego profilaktyki  w zarządzaniu zespołem. 

Szkolenia dla mediatorów

Rezultaty uczestnictwa

Program pomaga budować, rozwijać oraz wzmacniać posiadane umiejętności, wiedzę i kompetencje przydatne w przypadku konfliktu. Realizacja szkolenia jest efektywna dla organizacji na drodze realizacji takich celów, jak:

 • zapobieganie eskalacji konfliktów w strukturach organizacji
 • wdrażanie otwartej i konstruktywnej komunikacji
 • zachęcanie do współpracy i budowania relacji
 • budowanie samoświadomości pracowników w roli mediatora
 • tworzenie środowiska, w którym problemy są rozwiązywane wspólnie
 • utrzymywanie pozytywnego morale w miejscu pracy
 • budowanie zespołów

Program (2 dni):

Program dedykowany jest przedstawicielom organizacji zmagających się z istniejącymi konfliktami lub chcących przygotować się do zarządzania potencjalnymi konfliktami poprzez mediacje pracownicze. 

 • cykl konfliktu i fazy konfliktu
 • strategie rozwiązywania konfliktów, postawy w konfliktach
 • mechanizmy napędzające konflikt
 • model koła konfliktu
 • płaszczyzny konfliktów zewnętrznych i wewnętrznych
 • wartości, potrzeby, tożsamość, wpływ, założenia, postawy

Trening umiejętności praktycznych w zakresie mediacji

 • prowadzenie wstępnych spotkań ze stronami
 • prowadzenie sesji mediacyjnych zgodnie z zasadami i przy wykorzystaniu właściwych technik mediacyjnych
 • aktywne słuchanie, zadawanie pytań, umiejętność używania neutralnego języka
 • dokonanie analizy i diagnozy konfliktu objętego mediacją
 • umiejętne uruchamianie motywacji stron
 • wspierania stron w pracy nad rozwiązaniami
 • techniki i metody pracy w spotkaniach na osobności – coaching konfliktu

Techniki pracy

Kurs podstawowy „Akademia Profesjonalnego Mediatora ® – Mediacje sądowe i pozasądowe” (40h) on-line prowadzony jest na platformie Zoom oraz e-learningu, pozwalając zdobyć wiedzę i umiejętności praktyczne przygotowujące do zawodu mediatora sądowego i pozasądowego.

Kurs na mediatora
TECHNIKI PRACY:

Trening umiejętności mediacyjnych:

 • miniwykład
 • autotesty związane z radzeniem sobie z konfliktami
 • ćwiczenia, symulacja mediacji pracowniczych
CENA KURSU: 990 zł brutto
INNE TECHNIKI PREWENCYJNE:
 • Coaching konfliktu dla osób na tym samym poziomie zatrudnienia, w którym pracujące ze sobą osoby są wyszkolone do oferowania pomocy na tym samym poziomie zatrudnienia.
 • Mediacja gdzie pracownicy są przeszkoleni do mediacji w nieporozumieniach między współpracownikami.
 • „Kierownicza” facylitacja konfliktu, w której managerowie łagodzą spory pomiędzy podwładnymi.
 • Coaching konfliktu dla managerów, gdzie managerowie są szkoleni do coachingu podwładnych.

Długotrwały konflikt może wynikać z wielu przyczyn, włączając w to kulturę organizacyjną, w której standardem jest unikanie konfliktu i reagowanie tylko wtedy, gdy konflikt eskaluje. Mogą być za to odpowiedzialni pracownicy, którzy nie zostali przeszkoleni ani też nie mają bodźców, ani wsparcia do tego, by wydostać się z pułapki konfliktu. Może wynikać z braku kompetencji zarządzania konfliktem u przywódców. Może też być konsekwencją problemów wynikających z istniejącego systemu, problemów związanych z zadaniami lub problemów społeczno-relacyjnych, którym pozwala się niszczyć miejsce pracy.

Istnieje wiele różnych opcji zapobiegania rozwoju konfliktu i tworzenia miejsca pracy, które jest „konfliktowo-pozytywne”, gdzie ludzie nabywają umiejętności zarządzania konfliktem i są przekonani, że mogą mówić o swoich obawach i otrzymać pomoc z szacunkiem i odpowiedzialnością bez odwetu.

Teraz promocja! 

1200,00 zł brutto z wpłatą na 7 dni przed szkoleniem.
Cena regularna 1950,00 zł brutto przy wpłacie po terminie z promocją.
Cena walidacji i certyfikacji APM: wliczona w koszt kursu
Cena walidacji i certyfikacji VCC: 960,00 zł brutto
Cena rekomendacji Ośrodka Mediacji Instytutu Rozwoju Synergia: 100,00 zł

Organizator zastrzega, że cena może ulec zmianie.

Dofinansowanie do 80%

Kursy z mediacji wraz ze specjalizacjami oraz certyfikacją VCC i ZSK po spełnieniu wymogów określonych projektów dostępne są z dofinansowaniem poprzez Bazę Usług Rozwojowych

Szkolenia dla mediatorów

Opinie naszych klientów

Dlaczego Akademia Profesjonalnego Mediatora APM ® mediacje sądowe i pozasądowe z Akademią Bliżej?

Zapisz się na szkolenie

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Napisz lub zadzwoń:

kontakt@akademia-blizej.eu 

Tel.
530 697 250
531 775 033

Powiązane szkolenia

badanie kompetencji

Mediacje transformatywne – model zmian

Mediacje transformatywne – model zmian Kurs podstawowy Akademia Profesjonalnego Mediatora® jest szkoleniem rozwojowym, które przygotowuje do pracy w zawodzie i roli mediatora sądowego oraz pozasądowego. Program kursu „Akademia Profesjonalnego Mediatora”

Czytaj więcej »

Mediacje sądowe i pozasądowe

Mediacje sądowe i pozasądowe Kurs podstawowy Mediacje to konstruktywne zarządzanie konfliktami poprzez dialog, dający konkretne rozwiązania, bez konieczności walki w sądzie. Mediacja jest procesem dochodzenia do porozumienia w obecności mediatora,

Czytaj więcej »