Rozwiązywanie konfliktów

Akademia profesjonalnego mediatora
Synergia ośrodek mediacji instytut rozwoju

Pomagamy organizacjom w opracowaniu procedury zarządzania i przeciwdziałania konfliktom oraz mobbingowi

Akademia Profesjonalnego Mediatora® jest szkoleniem rozwojowym, które przygotowuje do pracy w zawodzie i roli mediatora sądowego oraz pozasądowego.

Program kursu „Akademia Profesjonalnego Mediatora” jest zgodny z najnowszymi wymaganiami wobec mediatorów, tj. kwalifikacją rynkową „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych, gospodarczych i rodzinnych włączonych Obwieszczeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 grudnia 2018 r. (Dz.U. 2018, poz. 1198); z dnia 23 czerwca 2020r. (DZ.U. 2020,poz.556) oraz Standardami Szkolenia Mediatorów uchwalonymi przez Społeczną Radę do Spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości w dniu 29 października 2007 r.

Ukończenie podstawowego szkolenia zapewnia kwalifikacje zawodowe (zawód: Mediator, kod PKD 69.10.Z).

Uczestnik może ubiegać się o wpis na listę Stałych Mediatorów Sądowych, która jest prowadzona przez Prezesów Sądów Okręgowych. Istnieje także możliwość wpisu na Listę Stałych Mediatorów Ośrodka Mediacji MIR Synergia po spełnieniu wymogów związanych z przyznawaniem rekomendacji Ośrodka Mediacji”

Etapy działania

 • Anonimowa ankieta z pytaniami: kwestionariusz diagnostyczny zjawiska mobbingu.
 • Działania informacyjne i uświadamiające: ulotki, biuletyny.
 • Programy szkoleniowe z tematyki mobbingu, przeciwdziałania konfliktom, budowanie współpracy, radzenie sobie z trudnymi sytuacjami i stresem, coaching konfliktu.
 • Zastosowanie mediacji w praktyce zarządzania konfliktami. 
 • Rozwiązania systemowe: procedury czyli wewnętrzna regulacja.

Jak wdrożyć procedurę antymobbingową?

 • Szkolenie dla osób upoważnionych do pierwszej interwencji – mediatorzy.
 • Sankcje wobec sprawców określone w regulaminach.
 • System ocen pracowniczych jako mechanizm promujący kulturę organizacyjną dobrych relacji i praktyk w firmie.
 • Rozwiązania indywidualne: działania pomocowe do konkretnych ofiar zjawiska mobbingu: coaching, terapia, pomoc psychologiczna.

W jakich sytuacjach mamy do czynienia z konfliktem?

Konflikt pojawia się wówczas, gdy ludzie postrzegają swoje wartości, potrzeby czy tożsamość jako zagrożone, podważone lub zakwestionowane. 

Cel szkolenia

Program Zarządzanie i profilaktyka przeciwdziałania konfliktom w organizacji uczy zmieniać sytuację konfliktową w relację efektywną, pomaga zminimalizować koszty związane z tego typu sytuacjami, wspiera organizację w tworzeniu kultury efektywnie  zarządzającej konfliktem. Otwiera również możliwość wspierania programów dotyczących zarządzania konfliktem i jego profilaktyki  w zarządzaniu zespołem. 

Szkolenia dla mediatorów

Rezultaty uczestnictwa

Program pomaga budować, rozwijać oraz wzmacniać posiadane umiejętności, wiedzę i kompetencje przydatne w przypadku konfliktu. Realizacja szkolenia jest efektywna dla organizacji na drodze realizacji takich celów, jak:

 • zapobieganie eskalacji konfliktów w strukturach organizacji
 • wdrażanie otwartej i konstruktywnej komunikacji
 • zachęcanie do współpracy i budowania relacji
 • budowanie samoświadomości pracowników w roli mediatora
 • tworzenie środowiska, w którym problemy są rozwiązywane wspólnie
 • utrzymywanie pozytywnego morale w miejscu pracy
 • budowanie zespołów

Program (2 dni):

Program dedykowany jest przedstawicielom organizacji zmagających się z istniejącymi konfliktami lub chcących przygotować się do zarządzania potencjalnymi konfliktami poprzez mediacje pracownicze. 

 • cykl konfliktu i fazy konfliktu
 • strategie rozwiązywania konfliktów, postawy w konfliktach
 • mechanizmy napędzające konflikt
 • model koła konfliktu
 • płaszczyzny konfliktów zewnętrznych i wewnętrznych
 • wartości, potrzeby, tożsamość, wpływ, założenia, postawy

Trening umiejętności praktycznych w zakresie mediacji

 • prowadzenie wstępnych spotkań ze stronami
 • prowadzenie sesji mediacyjnych zgodnie z zasadami i przy wykorzystaniu właściwych technik mediacyjnych
 • aktywne słuchanie, zadawanie pytań, umiejętność używania neutralnego języka
 • dokonanie analizy i diagnozy konfliktu objętego mediacją
 • umiejętne uruchamianie motywacji stron
 • wspierania stron w pracy nad rozwiązaniami
 • techniki i metody pracy w spotkaniach na osobności – coaching konfliktu

Techniki pracy

Kurs podstawowy „Akademia Profesjonalnego Mediatora ® – Mediacje sądowe i pozasądowe” (40h) on-line prowadzony jest na platformie Zoom oraz e-learningu, pozwalając zdobyć wiedzę i umiejętności praktyczne przygotowujące do zawodu mediatora sądowego i pozasądowego.

Kurs na mediatora
TECHNIKI PRACY:

Trening umiejętności mediacyjnych:

 • miniwykład
 • autotesty związane z radzeniem sobie z konfliktami
 • ćwiczenia, symulacja mediacji pracowniczych
CENA KURSU: 990 zł brutto
INNE TECHNIKI PREWENCYJNE:
 • Coaching konfliktu dla osób na tym samym poziomie zatrudnienia, w którym pracujące ze sobą osoby są wyszkolone do oferowania pomocy na tym samym poziomie zatrudnienia.
 • Mediacja gdzie pracownicy są przeszkoleni do mediacji w nieporozumieniach między współpracownikami.
 • „Kierownicza” facylitacja konfliktu, w której managerowie łagodzą spory pomiędzy podwładnymi.
 • Coaching konfliktu dla managerów, gdzie managerowie są szkoleni do coachingu podwładnych.

Długotrwały konflikt może wynikać z wielu przyczyn, włączając w to kulturę organizacyjną, w której standardem jest unikanie konfliktu i reagowanie tylko wtedy, gdy konflikt eskaluje. Mogą być za to odpowiedzialni pracownicy, którzy nie zostali przeszkoleni ani też nie mają bodźców, ani wsparcia do tego, by wydostać się z pułapki konfliktu. Może wynikać z braku kompetencji zarządzania konfliktem u przywódców. Może też być konsekwencją problemów wynikających z istniejącego systemu, problemów związanych z zadaniami lub problemów społeczno-relacyjnych, którym pozwala się niszczyć miejsce pracy.

Istnieje wiele różnych opcji zapobiegania rozwoju konfliktu i tworzenia miejsca pracy, które jest „konfliktowo-pozytywne”, gdzie ludzie nabywają umiejętności zarządzania konfliktem i są przekonani, że mogą mówić o swoich obawach i otrzymać pomoc z szacunkiem i odpowiedzialnością bez odwetu.

Teraz promocja! 

1200,00 zł brutto z wpłatą na 7 dni przed szkoleniem.
Cena regularna 1950,00 zł brutto przy wpłacie po terminie z promocją.
Cena walidacji i certyfikacji APM: wliczona w koszt kursu
Cena walidacji i certyfikacji VCC: 960,00 zł brutto
Cena rekomendacji Ośrodka Mediacji Instytutu Rozwoju Synergia: 100,00 zł

Organizator zastrzega, że cena może ulec zmianie.

Dofinansowanie do 80%

Kursy z mediacji wraz ze specjalizacjami oraz certyfikacją VCC i ZSK po spełnieniu wymogów określonych projektów dostępne są z dofinansowaniem poprzez Bazę Usług Rozwojowych

Szkolenia dla mediatorów

Opinie naszych klientów

Dlaczego Akademia Profesjonalnego Mediatora APM ® mediacje sądowe i pozasądowe z Akademią Bliżej?

Zapisz się na szkolenie

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Napisz lub zadzwoń:

kontakt@akademia-blizej.eu 

Tel.
530 697 250
531 775 033

Powiązane szkolenia

Akademia prawa dla mediatorów

Akademia prawa dla mediatorów Prawo dla nieprawników Akademia prawa dla mediatorów to szkolenie będące odpowiedzią na potrzeby osób, które w życiu zawodowym mają styczność z elementami prawa. Podczas szkolenia uczestnicy

Czytaj więcej »
Kurs na mediatora

Superwizja i mentoring

Superwizja i mentoring w mediacjach Refleksyjne uczenie się w oparciu o Model 7 Perspektyw Superwizja rozumiana jako proces refleksyjnego uczenia się to okazja do spotkania indywidualnego lub grupowego, dzięki któremu

Czytaj więcej »