Akademia profesjonalnego trenera – podstawowy kurs trenera

Akademia profesjonalnego trenera – kurs trenera

Kurs podstawowy

Akademia Profesjonalnego Mediatora® jest szkoleniem rozwojowym, które przygotowuje do pracy w zawodzie i roli mediatora sądowego oraz pozasądowego.

Program kursu „Akademia Profesjonalnego Mediatora” jest zgodny z najnowszymi wymaganiami wobec mediatorów, tj. kwalifikacją rynkową „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych, gospodarczych i rodzinnych włączonych Obwieszczeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 grudnia 2018 r. (Dz.U. 2018, poz. 1198); z dnia 23 czerwca 2020r. (DZ.U. 2020,poz.556) oraz Standardami Szkolenia Mediatorów uchwalonymi przez Społeczną Radę do Spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości w dniu 29 października 2007 r.

Ukończenie podstawowego szkolenia zapewnia kwalifikacje zawodowe (zawód: Mediator, kod PKD 69.10.Z).

Uczestnik może ubiegać się o wpis na listę Stałych Mediatorów Sądowych, która jest prowadzona przez Prezesów Sądów Okręgowych. Istnieje także możliwość wpisu na Listę Stałych Mediatorów Ośrodka Mediacji MIR Synergia po spełnieniu wymogów związanych z przyznawaniem rekomendacji Ośrodka Mediacji”

Cel szkolenia trenerskiego

Akademia Profesjonalnego Trenera jest kompleksowym kursem rozwojowym, który przygotowuje do pracy z grupami szkoleniowymi z wykorzystaniem narzędzi i metod szkoleniowych, także tych dedykowanych do pracy zdalnej. Program kursu ma na celu wyposażenie trenerów w kompetencje związane z analizą potrzeb szkoleniowych, projektowaniem oraz prowadzeniem szkoleń, badaniem ich efektywności.

Kurs trenera

Adresaci szkolenia dla trenerów

 • pracownicy pełniących funkcje trenerskie w organizacji
 • osoby pragnące rozpocząć wykonywać zawód trenera 
 • specjaliści i menedżerowie zarządzający szkoleniami oraz rozwojem pracowników w organizacjach biznesowych i edukacyjnych.
 • osoby, które chcą swoja wiedzę i doświadczenie poszerzyć, uporządkować umiejętności związane z metodami nauczania dorosłych.
 • nauczyciele, wykładowcy
 • mentorzy

 Korzyści kursu dla trenera

 • zdobędziesz wiedzę opartą na dowodach, niezbędną do zaprojektowania szkoleń
 • poszerzysz wiedzę i umiejętności pozwalające na organizację procesu  dydaktycznego nauczania dorosłych zgodnie z efektami kształcenia związanymi z prowadzeniem szkoleń metodami aktywizującymi
 • poznasz elementy zarządzania grupowym procesem szkoleniowym
 • rozwiniesz umiejętności prezentacji i wystąpień publicznych
 • nauczysz się prowadzenia szkoleń metodami aktywnymi

Podczas szkolenia dla trenera nauczysz się

 • organizacji i planowania szkoleń
 • projektowania szkoleń metodą coachingową 
 • metodologii diagnozowania potrzeb szkoleniowych, narzędzi diagnozy, testów psychometrycznych
 • metodologii projektowania szkoleń
 • ewaluacji i działań poszkoleniowych
 • praktycznych umiejętności biznesowych w pracy trenera
 • samodzielnego przygotowania i przeprowadzenia szkoleń z wykorzystaniem metod aktywizujących, ewaluacji procesu dydaktycznego, efektywnych zachowań w sytuacjach trudnych podczas szkoleń
Kurs na trenera

 Co otrzymasz po szkoleniu trenerskim?

 • Zaświadczenie ukończenia Akademii Profesjonalnego Trenera
 • Certyfikat VCC w kwalifikacji Trener wraz z suplementem
 • E-podręcznik Trener 
 • Pakiet narzędzi szkoleniowych

Program kursu trenera (40h - 60h)

Warsztat doskonalenia umiejętności interpersonalnych

 • doskonalenie umiejętności i zachowań komunikacyjnych, nauka otrzymywania i udzielania informacji zwrotnej 
 • zmiana zachowań i utrwalonych niepożądanych nawyków, które mogą być przeszkodą w budowaniu konstruktywnych relacji
 • radzenie sobie z sytuacjami konfliktowymi
 • wprowadzenie do treningu interpersonalnego

Zarządzanie procesem grupowym i zarządzanie sobą w przebiegu procesu grupowego 

 • proces grupowy – charakterystyka i dynamika
 • proces grupowy – potrzeby grupy i rola trenera w poszczególnych fazach
 • źródła trudności
 • sposoby rozwiązywania konfliktów w pracy trenerskiej
 • struktury do procesów grupowych

Zawód trener: predyspozycje

 • trener – nauczyciel dorosłych osób
 • psychologia w pracy trenera 
 • trener i coach
 • rozwój zawodowy i osobisty trenera
 • testy psychometryczne PCT-A

Warsztat trenera – metody prowadzenia zajęć

 • lodołamacze, ćwiczenia, testy, praca z metaforą, wykład, odgrywanie ról
 • dyskusja, gry, symulacje 

Sytuacje trudne w pracy trenera

 • ogólne dyrektywy w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami
 • autoprezentacja w pracy trenera
 • prezentacja i wystąpienia publiczne
 • rozwój osobisty i zawodowy trenera 

Obszar umiejętności biznesowych

 • organizacja i planowanie szkoleń 
 • projektowanie szkoleń metodą coachingową
 • metodologia diagnozowania potrzeb szkoleniowych, narzędzia diagnozy, testy psychometryczne
 • metodologia projektowania szkoleń
 • ewaluacja i działania poszkoleniowe
 • praktyczne umiejętności biznesowe w pracy trenera

 Informacje organizacyjne dotyczące kursu

Kurs akredytowany VCC Akademia Profesjonalnego Trenera (40h) on-line prowadzony jest na platformie Zoom oraz e-learningu, pozwalając zdobyć wiedzę i umiejętności praktyczne przygotowujące do zawodu trenera w organizacji i biznesie, trenera szkoleń metodami aktywizującymi.  

Kurs na mediatora

Cena kursu (40h):

 • Program Akademia Profesjonalnego Mediatora ® jest realizowany w 100% zdalnie.
 • Nie ma znaczenia, gdzie mieszkasz i w jakich godzinach możesz realizować kurs.
 • Dostęp do platformy e-learningowej jest 24 godziny na dobę. Wystarczy, że masz dostęp do Internetu. Możesz korzystać z kursu za pośrednictwem komputera, tabletu oraz smartfona.
 • Na platformie znajdziesz materiały do przeczytania (70 stron), ćwiczenia do wykonania (30 stron), przykłady technik i nagrania wykładów. Zapoznajesz się z nimi w dogodnym dla siebie czasie i miejscu.
3000 zł brutto
Cena certyfikacji VCC:
 • Szkolenie odbywa się na żywo, pozwalając na interakcję z trenerem z wykorzystaniem kamery, mikrofonu, czatu oraz na zadawanie pytań w czasie rzeczywistym.
 • Po zapisaniu się na szkolenie otrzymasz link z zaproszeniem na kurs na platformie Zoom i do innych form interaktywnych, materiały szkoleniowe, prezentacje, zeszyty ćwiczeń.
 • Nigdy wcześniej nie korzystałeś ze szkoleń on-line live? Nie martw się – zapewniamy pełne wsparcie techniczne. Zajęcia prowadzą certyfikowani trenerzy i mentorzy, eksperci mediacji, prawa i kompetencji społecznych.
1200 ZŁ BRUTTO
 • Organizator zastrzega, że cena może ulec zmianie.
 • Istnieje możliwość wpłat ratalnych po uzgodnieniu z Organizatorem.

 Dofinansowanie kursu do 80%

Kursy dla trenerów, coachów, mentorów po spełnieniu wymogów danych projektów dostępne są z dofinansowaniem poprzez Bazę Usług Rozwojowych

  

Szkolenia dla mediatorów

Opinie naszych klientów

Dlaczego Akademia Profesjonalnego Trenera z Akademią Bliżej?

Zapisz się na szkolenie

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Napisz lub zadzwoń:

kontakt@akademia-blizej.eu 

Tel.
530 697 250
531 775 033

Powiązane szkolenia

Akademia prawa dla mediatorów

Akademia prawa dla mediatorów Prawo dla nieprawników Akademia prawa dla mediatorów to szkolenie będące odpowiedzią na potrzeby osób, które w życiu zawodowym mają styczność z elementami prawa. Podczas szkolenia uczestnicy

Czytaj więcej »

Mediacje sądowe i pozasądowe

Mediacje sądowe i pozasądowe Kurs podstawowy Mediacje to konstruktywne zarządzanie konfliktami poprzez dialog, dający konkretne rozwiązania, bez konieczności walki w sądzie. Mediacja jest procesem dochodzenia do porozumienia w obecności mediatora,

Czytaj więcej »