Odporność psychiczna - Twoja Super Moc, którą możesz poznać i rozwijać!

Kurs podstawowy

„Odporność psychiczna to jedna z cech osobowości, która w dużym stopniu odpowiada za to, w jaki sposób radzimy sobie z wyzwaniami, stresem i presją, niezależnie od okoliczności, w jakich przychodzi nam się z nimi mierzyć, czyli niezależnie od tego, czy jesteśmy zdrowi, pełni energii, majętni i otoczeni gronem oddanych nam osób czy osamotnieni, schorowani i w kiepskiej sytuacji finansowej.” wg prof. Petera Clougha z Uniwersytetu w Manchesterze i dr. Douga Strycharczyka.

BADANIA AMERYKAŃSKICH I BRYTYJSKICH PSYCHOLOGÓW WYKAZUJĄ, ŻE ODPORNOŚĆ PSYCHICZNA JEST FUNDAMENTEM SUKCESU I ODPOWIADA ZA:

 • większą efektywność i wydajność osobistą (o 25% lepsze wyniki działań)
 • sprzyjające sukcesom zachowania (zaangażowanie, wytrwałość, odpowiedzialność)
 • pozytywne nastawienie i poczucie „dobrostanu” (zmniejszenie tendencji do absencji, lepsze radzenie sobie z przeciwnościami, brak poczucia bycia wykorzystywanym lub doświadczanym przez los, lepszą jakość snu, mniej agresywnych zachowań) 

Cel szkolenia

W trakcie realizacji tego kursu nauczysz się:

 • radzić sobie ze stresem, konfliktami, presją i wyzwaniami lepiej od innych
 • posiada
 • wyższe aspiracje i motywację
 • mieć większe szanse na zatrudnienie w wybranym sektorze 

 

KONCEPCJA 4C:
ZAANGAŻOWANIE – wytrwałość
KONTROLA – poczucie sprawczości, skuteczności
WYZWANIE – dostrzeganie szans, nie zagrożeń

PEWNOŚĆ SIEBIE – wiara w siebie łączy w sobie znane w psychologii pojęcie rezyliencji (sprężystości psychicznej) i twardości psychicznej oraz efekty badań wielu psychologów, w tym prof. Petera Clough z Uniwersytetu w Hull (twórcy kwestionariusza psychometrycznego MTQ48)

Adresaci szkolenia

 • prawnicy różnych specjalności: adwokaci, radcy prawni, komornicy i notariusze
 • osoby chcące zdobyć nowy zawód mediatora
 • prawnicy, adwokaci, radcy prawni
 • psychologowie i psychoterapeuci
 • kuratorzy sądowi, pracownicy socjalni
 • osoby świadczące nieodpłatną pomoc prawną
 • drobni usługodawcy, którzy chcą usprawnić procesy związane z dochodzeniem należności od osób fizycznych
 • nauczyciele i pedagodzy szkolni
 • menadżerowie, pracownicy działów HR
 • studenci na powiązanych kierunkach studiów, tj. prawo, psychologia, socjologia, pedagogika

Korzyści dla uczestników

Szkolenie przedstawia niezwykle skuteczne i twórcze sposoby, które pozwolą znacznie zmniejszyć niekorzystny wpływ stresu na życie zawodowe i osobiste, w oparciu o najnowsze badania naukowe nad naturą stresu z zakresu psychologii i neurologii.

Do pozostałych zalet realizacji szkolenia z pewnością należy wzmocnienie wiedzy i kompetencji radzenia sobie z sytuacjami stresującymi, budowanie i wzmacnianie odporności psychicznej oraz poznanie strategii prozdrowotnych spójnych z podejściem salutogenezy – paradygmatu psychologii zdrowia. 

Metody pracy

 • warsztatowo-treningowe
 • mini-wykłady
 • badanie odporności psychicznej testem MTQ48 lub PCT-A, Ja i samoocena, Ja i emocje
 • analiza raportu PCT-A 

Co otrzymasz po szkoleniu?

 • Certyfikat Akademia Profesjonalnego Mediatora APM ® Mediacje sadowe i pozasądowe.
 • Rekomendację Ośrodka Mediacji Międzynarodowego Instytutu Rozwoju Synergia po zaliczeniu kursu podstawowego i specjalizacji wraz z egzaminem APM wskazaną przy dokonywaniu zgłoszenia jako mediator sądowy.
 • Możesz ubiegać się o Certyfikat Vocational Competence Certificate (VCC) potwierdzający kwalifikacje mediatorów w obszarze wiedzy, umiejętności i kompetencji.
 • Przygotowujemy Cię do walidacji i certyfikacji zgodnie z wymogami Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Instytucji Certyfikującej Fundacji VCC.
 • Otrzymasz e-podręcznik Mediacje sądowe i pozasądowe wraz z warsztatem zawodowego mediatora.

Program (16h)

 • O tym, że stres nie istnieje – istnieją reakcje stresowe
 • Czynniki osobowościowe chroniące przed stresem 
 • Myśli, ciało, emocje w sytuacji stresowej – obszar zmian
 • Obniżenie stresu w pracy
 • Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych – słuchanie „czworgiem uszu”
 • Konflikt – konstruktywne zarządzanie i zapobieganie
 • Poczucie własnej wartości i asertywność w walce ze stresem
 • Rezyliencja – sprężystość psychiczna, świadomość siły psychicznej
 • Co wyróżnia ludzi silnych psychicznie: filary odporności psychicznej
 • Jak nauczyć się rezyliencji

Informacje organizacyjne

Kupując e-learning otrzymujesz:

 • nagrania i ćwiczenia
 • zeszyt
 • wiczeń w PDF (gotowy do wydruku)
 • dostęp do kursu na platformie moodle
 • materiały dodatkowe związane z tematyką kursu
 • wsparcie trenera/mentora – autora kursu w zamkniętej grupie 
 • dostęp do testu psychologicznego PCT-A badającego kompetencje osobiste i zawodowe wraz z raportem (50 stron ze wskazówkami rozwojowymi)

 

Szkolenie „Odporność psychiczna” (16h) on-line prowadzone jest na platformie Zoom oraz e-learningu, pozwalając zdobyć wiedzę i umiejętności praktyczne z obszaru budowania odporności psychicznej.

Cena szkolenia wraz z badaniem testem psychologicznym PCT-A:
 • Program Akademia Profesjonalnego Mediatora ® jest realizowany w 100% zdalnie.
 • Nie ma znaczenia, gdzie mieszkasz i w jakich godzinach możesz realizować kurs.
 • Dostęp do platformy e-learningowej jest 24 godziny na dobę. Wystarczy, że masz dostęp do Internetu. Możesz korzystać z kursu za pośrednictwem komputera, tabletu oraz smartfona.
 • Na platformie znajdziesz materiały do przeczytania (70 stron), ćwiczenia do wykonania (30 stron), przykłady technik i nagrania wykładów. Zapoznajesz się z nimi w dogodnym dla siebie czasie i miejscu.
1200 zł brutto
Cena e-learningu wraz z badaniem testem PCT-A:
 • Szkolenie odbywa się na żywo, pozwalając na interakcję z trenerem z wykorzystaniem kamery, mikrofonu, czatu oraz na zadawanie pytań w czasie rzeczywistym.
 • Po zapisaniu się na szkolenie otrzymasz link z zaproszeniem na kurs na platformie Zoom i do innych form interaktywnych, materiały szkoleniowe, prezentacje, zeszyty ćwiczeń.
 • Nigdy wcześniej nie korzystałeś ze szkoleń on-line live? Nie martw się – zapewniamy pełne wsparcie techniczne. Zajęcia prowadzą certyfikowani trenerzy i mentorzy, eksperci mediacji, prawa i kompetencji społecznych.
290 zł brutto

Organizator zastrzega, że cena może ulec zmianie.

Dofinansowanie do 80%

Kursy z mediacji wraz ze specjalizacjami oraz certyfikacją VCC i ZSK po spełnieniu wymogów określonych projektów dostępne są z dofinansowaniem poprzez Bazę Usług Rozwojowych

Opinie naszych klientów

Dlaczego Akademia Profesjonalnego Mediatora APM ® mediacje sądowe i pozasądowe z Akademią Bliżej?

Zapisz się na szkolenie

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Napisz lub zadzwoń:

kontakt@akademia-blizej.eu 

Tel.
530 697 250
531 775 033

Powiązane szkolenia

Akademia prawa dla mediatorów

Akademia prawa dla mediatorów Prawo dla nieprawników Akademia prawa dla mediatorów to szkolenie będące odpowiedzią na potrzeby osób, które w życiu zawodowym mają styczność z elementami prawa. Podczas szkolenia uczestnicy

Czytaj więcej »

Mediacje cywilne

Mediacje cywilne Kurs podstawowy Akademia Profesjonalnego Mediatora® jest szkoleniem rozwojowym, które przygotowuje do pracy w zawodzie i roli mediatora sądowego oraz pozasądowego. Program kursu „Akademia Profesjonalnego Mediatora” jest zgodny z

Czytaj więcej »

Studia podyplomowe

Studia podyplomowe Chcesz zdobyć dyplom głównych renomowanych uczelni w kraju? Skorzystaj z naszej oferty studiów podyplomowych w Akademii WSB Dąbrowa Górnicza oraz Uniwersytetu Humanistyczno-Społecznego we Wrocławiu, gdzie jesteśmy Partnerem Merytorycznym

Czytaj więcej »