Odporność psychiczna - Twoja Super Moc, którą możesz poznać i rozwijać!

Akademia profesjonalnego mediatora
Synergia ośrodek mediacji instytut rozwoju

Kurs podstawowy

„Odporność psychiczna to jedna z cech osobowości, która w dużym stopniu odpowiada za to, w jaki sposób radzimy sobie z wyzwaniami, stresem i presją, niezależnie od okoliczności, w jakich przychodzi nam się z nimi mierzyć, czyli niezależnie od tego, czy jesteśmy zdrowi, pełni energii, majętni i otoczeni gronem oddanych nam osób czy osamotnieni, schorowani i w kiepskiej sytuacji finansowej.” wg prof. Petera Clougha z Uniwersytetu w Manchesterze i dr. Douga Strycharczyka.

BADANIA AMERYKAŃSKICH I BRYTYJSKICH PSYCHOLOGÓW WYKAZUJĄ, ŻE ODPORNOŚĆ PSYCHICZNA JEST FUNDAMENTEM SUKCESU I ODPOWIADA ZA:

 • większą efektywność i wydajność osobistą (o 25% lepsze wyniki działań)
 • sprzyjające sukcesom zachowania (zaangażowanie, wytrwałość, odpowiedzialność)
 • pozytywne nastawienie i poczucie „dobrostanu” (zmniejszenie tendencji do absencji, lepsze radzenie sobie z przeciwnościami, brak poczucia bycia wykorzystywanym lub doświadczanym przez los, lepszą jakość snu, mniej agresywnych zachowań) 

Cel szkolenia

W trakcie realizacji tego kursu nauczysz się:

 • radzić sobie ze stresem, konfliktami, presją i wyzwaniami lepiej od innych
 • posiada wyższe aspiracje i motywację
 • mieć większe szanse na zatrudnienie w wybranym sektorze 

 

KONCEPCJA 4C:
ZAANGAŻOWANIE – wytrwałość
KONTROLA – poczucie sprawczości, skuteczności
WYZWANIE – dostrzeganie szans, nie zagrożeń

PEWNOŚĆ SIEBIE – wiara w siebie łączy w sobie znane w psychologii pojęcie rezyliencji (sprężystości psychicznej) i twardości psychicznej oraz efekty badań wielu psychologów, w tym prof. Petera Clough z Uniwersytetu w Hull (twórcy kwestionariusza psychometrycznego MTQ48)

Adresaci szkolenia

 • prawnicy różnych specjalności: adwokaci, radcy prawni, komornicy i notariusze
 • osoby chcące zdobyć nowy zawód mediatora
 • prawnicy, adwokaci, radcy prawni
 • psychologowie i psychoterapeuci
 • kuratorzy sądowi, pracownicy socjalni
 • osoby świadczące nieodpłatną pomoc prawną
 • drobni usługodawcy, którzy chcą usprawnić procesy związane z dochodzeniem należności od osób fizycznych
 • nauczyciele i pedagodzy szkolni
 • menadżerowie, pracownicy działów HR
 • studenci na powiązanych kierunkach studiów, tj. prawo, psychologia, socjologia, pedagogika

Korzyści dla uczestników

Szkolenie przedstawia niezwykle skuteczne i twórcze sposoby, które pozwolą znacznie zmniejszyć niekorzystny wpływ stresu na życie zawodowe i osobiste, w oparciu o najnowsze badania naukowe nad naturą stresu z zakresu psychologii i neurologii.

Do pozostałych zalet realizacji szkolenia z pewnością należy wzmocnienie wiedzy i kompetencji radzenia sobie z sytuacjami stresującymi, budowanie i wzmacnianie odporności psychicznej oraz poznanie strategii prozdrowotnych spójnych z podejściem salutogenezy – paradygmatu psychologii zdrowia. 

Metody pracy

 • warsztatowo-treningowe
 • mini-wykłady
 • badanie odporności psychicznej testem MTQ48 lub PCT-A, Ja i samoocena, Ja i emocje
 • analiza raportu PCT-A 
Psychoterapia par

Co otrzymasz po szkoleniu?

 • Certyfikat Akademia Profesjonalnego Mediatora APM ® Mediacje sadowe i pozasądowe.
 • Rekomendację Ośrodka Mediacji Międzynarodowego Instytutu Rozwoju Synergia po zaliczeniu kursu podstawowego i specjalizacji wraz z egzaminem APM wskazaną przy dokonywaniu zgłoszenia jako mediator sądowy.
 • Możesz ubiegać się o Certyfikat Vocational Competence Certificate (VCC) potwierdzający kwalifikacje mediatorów w obszarze wiedzy, umiejętności i kompetencji.
 • Przygotowujemy Cię do walidacji i certyfikacji zgodnie z wymogami Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Instytucji Certyfikującej Fundacji VCC.
 • Otrzymasz e-podręcznik Mediacje sądowe i pozasądowe wraz z warsztatem zawodowego mediatora.

Program (16h)

 • O tym, że stres nie istnieje – istnieją reakcje stresowe
 • Czynniki osobowościowe chroniące przed stresem 
 • Myśli, ciało, emocje w sytuacji stresowej – obszar zmian
 • Obniżenie stresu w pracy
 • Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych – słuchanie „czworgiem uszu”
 • Konflikt – konstruktywne zarządzanie i zapobieganie
 • Poczucie własnej wartości i asertywność w walce ze stresem
 • Rezyliencja – sprężystość psychiczna, świadomość siły psychicznej
 • Co wyróżnia ludzi silnych psychicznie: filary odporności psychicznej
 • Jak nauczyć się rezyliencji

Informacje organizacyjne

Kupując e-learning otrzymujesz:

 • nagrania i ćwiczenia
 • zeszyt
 • wiczeń w PDF (gotowy do wydruku)
 • dostęp do kursu na platformie moodle
 • materiały dodatkowe związane z tematyką kursu
 • wsparcie trenera/mentora – autora kursu w zamkniętej grupie 
 • dostęp do testu psychologicznego PCT-A badającego kompetencje osobiste i zawodowe wraz z raportem (50 stron ze wskazówkami rozwojowymi)

 

Szkolenie „Odporność psychiczna” (16h) on-line prowadzone jest na platformie Zoom oraz e-learningu, pozwalając zdobyć wiedzę i umiejętności praktyczne z obszaru budowania odporności psychicznej.

Kurs na mediatora
Cena szkolenia wraz z badaniem testem psychologicznym PCT-A:
 • Program Akademia Profesjonalnego Mediatora ® jest realizowany w 100% zdalnie.
 • Nie ma znaczenia, gdzie mieszkasz i w jakich godzinach możesz realizować kurs.
 • Dostęp do platformy e-learningowej jest 24 godziny na dobę. Wystarczy, że masz dostęp do Internetu. Możesz korzystać z kursu za pośrednictwem komputera, tabletu oraz smartfona.
 • Na platformie znajdziesz materiały do przeczytania (70 stron), ćwiczenia do wykonania (30 stron), przykłady technik i nagrania wykładów. Zapoznajesz się z nimi w dogodnym dla siebie czasie i miejscu.
2400 zł brutto
Cena e-learningu wraz z badaniem testem PCT-A:
 • Szkolenie odbywa się na żywo, pozwalając na interakcję z trenerem z wykorzystaniem kamery, mikrofonu, czatu oraz na zadawanie pytań w czasie rzeczywistym.
 • Po zapisaniu się na szkolenie otrzymasz link z zaproszeniem na kurs na platformie Zoom i do innych form interaktywnych, materiały szkoleniowe, prezentacje, zeszyty ćwiczeń.
 • Nigdy wcześniej nie korzystałeś ze szkoleń on-line live? Nie martw się – zapewniamy pełne wsparcie techniczne. Zajęcia prowadzą certyfikowani trenerzy i mentorzy, eksperci mediacji, prawa i kompetencji społecznych.
1200 zł brutto

Organizator zastrzega, że cena może ulec zmianie.

Dofinansowanie do 80%

Kursy z mediacji wraz ze specjalizacjami oraz certyfikacją VCC i ZSK po spełnieniu wymogów określonych projektów dostępne są z dofinansowaniem poprzez Bazę Usług Rozwojowych

Szkolenia dla mediatorów

Opinie naszych klientów

Dlaczego Akademia Profesjonalnego Mediatora APM ® mediacje sądowe i pozasądowe z Akademią Bliżej?

Zapisz się na szkolenie

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Napisz lub zadzwoń:

kontakt@akademia-blizej.eu 

Tel.
530 697 250
531 775 033

Powiązane szkolenia

Kurs na mediatora

Superwizja i mentoring

Superwizja i mentoring w mediacjach Refleksyjne uczenie się w oparciu o Model 7 Perspektyw Superwizja rozumiana jako proces refleksyjnego uczenia się to okazja do spotkania indywidualnego lub grupowego, dzięki któremu

Czytaj więcej »
Life coaching

Kurs podstawowy

Kursy dla mediatorów Akademia Profesjonalnego Mediatora® mediacje sądowe i pozasądowe Jak zostać mediatorem sądowym – podstawowy kurs mediatora Akademia Profesjonalnego Mediatora® jest szkoleniem rozwojowym, które przygotowuje do pracy w zawodzie i

Czytaj więcej »