Akademia profesjonalnego trenera – podstawowy kurs trenera

Akademia profesjonalnego trenera – kurs trenera

Kurs podstawowy

Akademia Profesjonalnego Mediatora® jest szkoleniem rozwojowym, które przygotowuje do pracy w zawodzie i roli mediatora sądowego oraz pozasądowego.

Program kursu „Akademia Profesjonalnego Mediatora” jest zgodny z najnowszymi wymaganiami wobec mediatorów, tj. kwalifikacją rynkową „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych, gospodarczych i rodzinnych włączonych Obwieszczeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 grudnia 2018 r. (Dz.U. 2018, poz. 1198); z dnia 23 czerwca 2020r. (DZ.U. 2020,poz.556) oraz Standardami Szkolenia Mediatorów uchwalonymi przez Społeczną Radę do Spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości w dniu 29 października 2007 r.

Ukończenie podstawowego szkolenia zapewnia kwalifikacje zawodowe (zawód: Mediator, kod PKD 69.10.Z).

Uczestnik może ubiegać się o wpis na listę Stałych Mediatorów Sądowych, która jest prowadzona przez Prezesów Sądów Okręgowych. Istnieje także możliwość wpisu na Listę Stałych Mediatorów Ośrodka Mediacji MIR Synergia po spełnieniu wymogów związanych z przyznawaniem rekomendacji Ośrodka Mediacji”

Cel szkolenia trenerskiego

Akademia Profesjonalnego Trenera jest kompleksowym kursem rozwojowym, który przygotowuje do pracy z grupami szkoleniowymi z wykorzystaniem narzędzi i metod szkoleniowych, także tych dedykowanych do pracy zdalnej. Program kursu ma na celu wyposażenie trenerów w kompetencje związane z analizą potrzeb szkoleniowych, projektowaniem oraz prowadzeniem szkoleń, badaniem ich efektywności.

Kurs trenera

Adresaci szkolenia dla trenerów

 • pracownicy pełniących funkcje trenerskie w organizacji
 • osoby pragnące rozpocząć wykonywać zawód trenera 
 • specjaliści i menedżerowie zarządzający szkoleniami oraz rozwojem pracowników w organizacjach biznesowych i edukacyjnych.
 • osoby, które chcą swoja wiedzę i doświadczenie poszerzyć, uporządkować umiejętności związane z metodami nauczania dorosłych.
 • nauczyciele, wykładowcy
 • mentorzy

 Korzyści kursu dla trenera

 • zdobędziesz wiedzę opartą na dowodach, niezbędną do zaprojektowania szkoleń
 • poszerzysz wiedzę i umiejętności pozwalające na organizację procesu  dydaktycznego nauczania dorosłych zgodnie z efektami kształcenia związanymi z prowadzeniem szkoleń metodami aktywizującymi
 • poznasz elementy zarządzania grupowym procesem szkoleniowym
 • rozwiniesz umiejętności prezentacji i wystąpień publicznych
 • nauczysz się prowadzenia szkoleń metodami aktywnymi

Podczas szkolenia dla trenera nauczysz się

 • organizacji i planowania szkoleń
 • projektowania szkoleń metodą coachingową 
 • metodologii diagnozowania potrzeb szkoleniowych, narzędzi diagnozy, testów psychometrycznych
 • metodologii projektowania szkoleń
 • ewaluacji i działań poszkoleniowych
 • praktycznych umiejętności biznesowych w pracy trenera
 • samodzielnego przygotowania i przeprowadzenia szkoleń z wykorzystaniem metod aktywizujących, ewaluacji procesu dydaktycznego, efektywnych zachowań w sytuacjach trudnych podczas szkoleń
Kurs na trenera

 Co otrzymasz po szkoleniu trenerskim?

 • Zaświadczenie ukończenia Akademii Profesjonalnego Trenera
 • Certyfikat VCC w kwalifikacji Trener wraz z suplementem
 • E-podręcznik Trener 
 • Pakiet narzędzi szkoleniowych

Program kursu trenera (40h - 60h)

Warsztat doskonalenia umiejętności interpersonalnych

 • doskonalenie umiejętności i zachowań komunikacyjnych, nauka otrzymywania i udzielania informacji zwrotnej 
 • zmiana zachowań i utrwalonych niepożądanych nawyków, które mogą być przeszkodą w budowaniu konstruktywnych relacji
 • radzenie sobie z sytuacjami konfliktowymi
 • wprowadzenie do treningu interpersonalnego

Zarządzanie procesem grupowym i zarządzanie sobą w przebiegu procesu grupowego 

 • proces grupowy – charakterystyka i dynamika
 • proces grupowy – potrzeby grupy i rola trenera w poszczególnych fazach
 • źródła trudności
 • sposoby rozwiązywania konfliktów w pracy trenerskiej
 • struktury do procesów grupowych

Zawód trener: predyspozycje

 • trener – nauczyciel dorosłych osób
 • psychologia w pracy trenera 
 • trener i coach
 • rozwój zawodowy i osobisty trenera
 • testy psychometryczne PCT-A

Warsztat trenera – metody prowadzenia zajęć

 • lodołamacze, ćwiczenia, testy, praca z metaforą, wykład, odgrywanie ról
 • dyskusja, gry, symulacje 

Sytuacje trudne w pracy trenera

 • ogólne dyrektywy w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami
 • autoprezentacja w pracy trenera
 • prezentacja i wystąpienia publiczne
 • rozwój osobisty i zawodowy trenera 

Obszar umiejętności biznesowych

 • organizacja i planowanie szkoleń 
 • projektowanie szkoleń metodą coachingową
 • metodologia diagnozowania potrzeb szkoleniowych, narzędzia diagnozy, testy psychometryczne
 • metodologia projektowania szkoleń
 • ewaluacja i działania poszkoleniowe
 • praktyczne umiejętności biznesowe w pracy trenera

 Informacje organizacyjne dotyczące kursu

Kurs akredytowany VCC Akademia Profesjonalnego Trenera (40h) on-line prowadzony jest na platformie Zoom oraz e-learningu, pozwalając zdobyć wiedzę i umiejętności praktyczne przygotowujące do zawodu trenera w organizacji i biznesie, trenera szkoleń metodami aktywizującymi.  

Kurs na mediatora

Cena kursu (40h):

 • Program Akademia Profesjonalnego Mediatora ® jest realizowany w 100% zdalnie.
 • Nie ma znaczenia, gdzie mieszkasz i w jakich godzinach możesz realizować kurs.
 • Dostęp do platformy e-learningowej jest 24 godziny na dobę. Wystarczy, że masz dostęp do Internetu. Możesz korzystać z kursu za pośrednictwem komputera, tabletu oraz smartfona.
 • Na platformie znajdziesz materiały do przeczytania (70 stron), ćwiczenia do wykonania (30 stron), przykłady technik i nagrania wykładów. Zapoznajesz się z nimi w dogodnym dla siebie czasie i miejscu.
3000 zł brutto
Cena certyfikacji VCC:
 • Szkolenie odbywa się na żywo, pozwalając na interakcję z trenerem z wykorzystaniem kamery, mikrofonu, czatu oraz na zadawanie pytań w czasie rzeczywistym.
 • Po zapisaniu się na szkolenie otrzymasz link z zaproszeniem na kurs na platformie Zoom i do innych form interaktywnych, materiały szkoleniowe, prezentacje, zeszyty ćwiczeń.
 • Nigdy wcześniej nie korzystałeś ze szkoleń on-line live? Nie martw się – zapewniamy pełne wsparcie techniczne. Zajęcia prowadzą certyfikowani trenerzy i mentorzy, eksperci mediacji, prawa i kompetencji społecznych.
1200 ZŁ BRUTTO
 • Organizator zastrzega, że cena może ulec zmianie.
 • Istnieje możliwość wpłat ratalnych po uzgodnieniu z Organizatorem.

 Dofinansowanie kursu do 80%

Kursy dla trenerów, coachów, mentorów po spełnieniu wymogów danych projektów dostępne są z dofinansowaniem poprzez Bazę Usług Rozwojowych

  

Szkolenia dla mediatorów

Opinie naszych klientów

Dlaczego Akademia Profesjonalnego Trenera z Akademią Bliżej?

Zapisz się na szkolenie

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Napisz lub zadzwoń:

kontakt@akademia-blizej.eu 

Tel.
530 697 250
531 775 033

Powiązane szkolenia

Coworkers learning at seminar

Coaching konfliktu

Coaching konfliktu – budowanie porozumienia ® Kurs podstawowy Akademia Profesjonalnego Mediatora® jest szkoleniem rozwojowym, które przygotowuje do pracy w zawodzie i roli mediatora sądowego oraz pozasądowego. Program kursu „Akademia Profesjonalnego

Czytaj więcej »
badanie kompetencji

Mediacje transformatywne – model zmian

Mediacje transformatywne – model zmian Kurs podstawowy Akademia Profesjonalnego Mediatora® jest szkoleniem rozwojowym, które przygotowuje do pracy w zawodzie i roli mediatora sądowego oraz pozasądowego. Program kursu „Akademia Profesjonalnego Mediatora”

Czytaj więcej »