Testy MTQ Plus

Badanie odporności psychicznej – projektowanie plan rozwoju OP

„Odporność psychiczna to jedna z cech osobowości, która w dużym stopniu odpowiada za to, w jaki sposób radzimy sobie z wyzwaniami, stresem i presją, niezależnie od okoliczności, w jakich przychodzi nam się z nimi mierzyć, czyli niezależnie od tego, czy jesteśmy zdrowi, pełni energii, majętni i otoczeni gronem oddanych nam osób czy osamotnieni, schorowani i w kiepskiej sytuacji finansowej.” wg prof. Petera Clougha z Uniwersytetu w Manchesterze i dr. Douga Strycharczyka

Badanie siły i odporności psychicznej

Badania amerykańskich i brytyjskich psychologów wykazują, że odporność psychiczna jest fundamentem sukcesu i odpowiada aż za: 

Osoby odporne psychicznie:

Badanie odporności psychicznej za pomocą psychometrycznego MTQPLUS (Mental Toughness Questionnaire)

pozwala poznać nie tylko ogólny poziom odporności psychicznej,
ale także wartości jej poszczególnych parametrów takich  jak:

Koncepcja 4C ( zaangażownie-kontrola-wyzwanie-pewność siebie) łączy w sobie znane w psychologii pojęcie rezyliencji (sprężystości psychicznej) i twardości psychicznej oraz efekty badań wielu psychologów, w tym prof. Petera Clough z Uniwersytetu w Hull (twórcy kwestionariusza psychometrycznego)

Kwestionariusz  MTQ48 – to narzędzie o wysokiej trafności i rzetelności.

Program umożliwia wygenerowanie:

Badanie pomaga w określeniu obszarów do rozwoju i zaplanowaniu skutecznych interwencji, odpowiadając na pytania:
Zastosowanie:
Autorski program rozwojowy: ( sesje coachingowe lub warsztaty grupowe)
Umów się z ekspertem i konsultantem metody Odporności Psychicznej:

Mariola Barbara Król – Licencjonowany trener/konsultant metody budowania odporności psychicznej MTQ48,akredytowany coach i mentor Professional Certified Coach International Coach Federation, trener rozwoju osobistego i trener mentalny –Mental Toughness i  inteligencji emocjonalnej. Pracuje jako mentor i coach/terapeuta w nurtach poznawczo-behawioralnych, skoncentrowanych na rozwiązaniach w myśl koncepcji prozdrowotnej psychologii zdrowia i budowania spójności wewnętrznej

Mariola Kujańska –psycholog, coach, licencjonowany trener/konsultant metody budowania odporności psychicznej MTQ48,trener mentalny –Mental Toughness i inteligencji emocjonalnej