Superwizja w mediacji – refleksyjne uczenie się w oparciu o Model 7 Perspektyw

Superwizja i mentoring kompetencji

„Superwizja jest możliwością zabrania kogoś z powrotem do jego umysłu, aby pokazać, jak dobry może być”
Nancy Klin

Superwizja rozumiana jako proces refleksyjnego uczenia się (D.Schon) to okazja do spotkania indywidualnego lub grupowego, dzięki któremu możliwe jest przyglądnięcie się sobie samemu w roli mediatora, relacji z klientem i w końcu zobaczenia z meta perspektywy procesu mediacji, w szerszym systemowym kontekście. Powinna stanowić przestrzeń do refleksyjnego uczenia się. Jest okazją do rozwoju osobistego i zawodowego, nie jest dawaniem rad ani ocenianiem.

Uczestnicząc w Superwizji (6 godzin zegarowych) jego uczestnicy będą:

W naszej pracy sięgamy po różnego rodzaju modele superwizji  dedykowane mediacji:

 w tym normatywa, ( mentoring kompetencji) rozwojowa i problemowa.

Współpracujemy z superwizorami Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Międzynarodowego  Instytutu Rozwoju Synergia.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Napisz lub zadzwoń:

kontakt@akademia-blizej.eu 

Tel.
530 697 250
531 775 033