Psychologia

Psychologia dla mediatora

"Pomimo, że mediator nie jest terapeutą, powinien być zaznajomiony z psychologicznymi technikami wspierania stron w radzeniu sobie z emocjami”

Ch. W.Moore

W trakcie kursu Uczestnik pozna podstawowe szkoły psychologiczne, które opracowały bogatą metodykę pracy, aby pomagać ludziom w rozwiązywaniu różnego typu problemów. Kurs zawiera opis najważniejszych narzędzi i technik opracowanych przez wybitnych psychologów i terapeutów. Metody te mogą znaleźć zastosowanie w pracy mediatora, coacha lub osoby wspierającej w rozwoju.

Kurs „Psychologia dla mediatora”  ma być przewodnikiem, który będzie pomagał w zdobywaniu i wiedzy psychologicznej oraz w korzystaniu w niej w konkretnych sytuacjach pracy ze stronami i mediacji.

Kurs ma przedstawiać koncepcje i osiągnięcia psychologii stosowanej, która najczęściej związana jest z prowadzeniem psychoterapii i poradnictwa psychologicznego.

Wypracowane w ten sposób podejścia i metody mogą być użyteczne dla mediatora, jeśli chodzi o sposób opisu zjawisk psychicznych i organizacji osobowości oraz proponowane metody zmiany. 

Pamiętając o różnicy pomiędzy psychoterapią a mediacjami możemy poruszać się na pograniczu tych dziedzin, aby poszerzać swoje rozumienie klientów, ich ograniczeń i trudności oraz adaptować do swojego warsztatu pracy nowe techniki.

Moduły szkoleń do wyboru:

Psychologia konfliktu

Skuteczna i rozwojowa komunikacja interpersonalna

Kluczowe koncepcje  w mediacji

Emocje

Psychologiczny Model Zmiany

Psychologia Interwencji Kryzysowej

Psychologia w praktyce-kluczowe podejścia wzmacniające klienta