Coaching i mentoring

Coaching i mentoring

Coaching jest jedną z najskuteczniejszych, praktycznych form rozwoju zawodowego i osobistego.. Zorientowany jest na doskonalenie kompetencji, umiejętności i postaw procesu uczenia się. Jest to  proces nauki i stwarzania nowych możliwości do ciągłego, świadomego rozwoju. Uwalnia ludzki potencjał maksymalizowania własnej efektywności. 

Coaching daje takie możliwości zarówno menedżerowi jak i jego podwładnym, jest procesem nauki i stwarzania nowych możliwości do ciągłego, świadomego rozwoju. Uwalnia ludzki potencjał maksymalizowania własnej efektywności. 

Coaching to nie tylko technika, którą można zastosować w przypadku wystąpienia określonych okoliczności. Jest to sposób zarządzania, odnoszenia się do ludzi, myślenia, sposób bycia, rozwoju kompetencji społecznych i efektywności.

We współczesnych organizacjach, w których zmiana jest stanem permanentnym przed pracownikiem i jego menedżerem stoją zupełnie nowe zadania Ciągła praca nad dostrzeganiem mocnych stron, budowaniem relacji z innymi ludźmi, pogłębianie samoświadomości staje się bazą skuteczności biznesowej. Sesje coachigowo-mentoringowe naszych coachów uczą umiejętności elastycznego odnalezienia się pracownika i lidera w różnych rolach rolach,. 

Rozwiązanie jakie proponujemy:

Tam, gdzie kończy się szkolenie służące do wypracowania nowych zachowań i umiejętności coaching dale możliwość dalszego doskonalenia umiejętności i kształtowania/utrwalenia efektywności , ugruntowania nowych umiejętności, wzrostem skuteczności interpersonalnej w kierunku realizacji wyznaczonych celów rozwojowych.

Dlaczego coaching z mentoring z Akademią Bliżej?

Nasi coachowie i mentorzy mają doświadczenie zawodowe w biznesie a także uczą w Akademii Profesjoalnego Coachingu i Mentoringu. Przede wszystkim współpracujemy z akredytowanymi coachami poziom mentorski, którzy łączą wiedzę i doświadczenie biznesowe z metodologią coachingu i mentoringu.

Coaching i mentoring  opieramy o zasady rozwoju kompetencji społecznych zgodnie z modelem zmian.

Kodeks edyki ICF

Fundamentem naszej pracy  jest kodeks etyczny i wartości największej organizacji międznarodowej zrzeszającej coachów- Internatial
Coach Federation

Zespół coachów i mentorów:
Coaching menedżerski

Wspieramy menadżerów wyższego szczebla w sytuacjach trudnych, wymagających spojrzenia z innej, nowej perspektywy, planowaniu, ocenie i realizacji nowych celów

Coaching biznesowy

Pomagamy osiągać cele biznesowe menadżerom i pracownikom. Pracujemy nad poprawą efektywności, wspieramy zmianę przekonań i postaw.

Coaching kariery

Pomagamy w planowaniu nowych etapów zmian zawodowych. 

Badamy potencjał, mocne strony i diagnozujemy obszary do rozwoju  wykorzystując testy psychometryczne  CAREER TEST,DISC FUNDAMENTAL ADULTS

Pomagamy projektować ścieżki kariery.