Szkolenia i rozwój

SZKOLENIA Z JAKOŚCIĄ TWORZONE PRZEZ TRENERÓW Z PASJA

Dzięki wieloletnim doświadczeniom i niepowtarzalnemu know-how naszego zespołu trenerów projekty szkoleniowe realizowane są efektywne, spójne ze zdiagnozowanymi potrzebami szkoleniowymi. Wartość merytoryczna i praktyczna naszych rozwiązań jest pozytywnie weryfikowana i oceniona przez uczestników naszych szkoleń. To wyznacznik naszych dalszych działań. Słuchając informacji zwrotnych od naszych klientów – możemy to zagwarantować.

Metody pracy Akademii Bliżej w każdym obszarze opierają się na nauce poprzez dialog konstruktywny i współpracę. Nasze szkolenia uaktywniają i uświadamiają uczestnikom zdolność do wprowadzania zmian na lepsze poprzez umiejętność wykorzystywania wiedzy w praktyce, ale także kształtowania właściwych postaw wspierających rozwój.

Zaufaj Firmie, która jest już od 10 lat na rynku szkoleniowym i edukacyjnym, ma 20 tysięcy przeprowadzonych godzin szkoleniowych.

Etapy pracy naszej:

Analiza potrzeb

Diagnoza potencjału

Wdrożenia

Analiza efektywności

Ewaluacja

Ewaluacja

Dla kogo rozwój kompetencji menedżerskich:

Obszary w jakich szkolimy i pomagamy w rozwoju kompetencji menedżerskich w ramach Akademii Menadżera 

Moduł I . Zarządzanie przedsiębiorstwem
Moduł II. Skuteczność menedżera
Moduł III. Przywództwo
Moduł IV. Zarządzanie zespołem
Moduł V. Komunikacja
Certyfikacja VCC

Akademia menedżera jest dostępna w systemie kształcenia VCC i walidacją i certyfikacją.

 Dofinansowanie do 80 %

Szkolenia menedżerskie są dostępne także z dofinansowaniem do 80 % 

Szczegóły dofinansowania w projekcie PARP Akademia  menedżera :https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/akademia-menadzera-msp

Szczegóły dofinansowania dla MiŚP z obszaru rozwoju osobistego i zawodowego:

https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie