Kryzys i interwencje kryzysowe – kurs specjalistyczny 40 h

Kryzys i interwencje kryzysowe

Konstruktywne działanie w sytuacji kryzysu i w konfliktach jest istotną umiejętnością, która stanowi wartość w pracy mediatora, coacha, psychologa, pedagoga, pracownika socjalnego a także wielu innych osób, które  stykają się z sytuacją kryzysu w swojej pracy. Kurs stanowi ofertę poszerzenia wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu interwencji kryzysowej dla mediatorów, coachów, psychologów, pedagogów, socjologów, pracowników pomocy społecznej, pracowników organizacji pozarządowych, prawników oraz dla wszystkich osób które pracują lub zamierzają pracować z osobami w kryzysie.

Cele kursu:

Celem kursu jest poznanie  uniwersalnych strategii działania w sytuacji kryzysu oraz  poznanie ćwiczenie strategii wykorzystywanych podczas pracy z osobami doświadczającymi kryzysu psychologicznego. Kurs obejmuje wiedzę na temat pomocy psychologicznej i interwencji w kryzysie Nadrzędnym celem zajęć jest ćwiczenie i praktyczne wykorzystywanie wiedzy związanej ze sposobami pomocy osobom w kryzysie.

Program

Grupa docelowa- zapraszamy:

Osoby  pracujące we wspieraniu z zmianie, mediatorzy, psycholodzy, terapeuci, pedagodzy

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Napisz lub zadzwoń:

kontakt@akademia-blizej.eu 

Tel.
530 697 250
531 775 033