Certyfikacja VCC

Jeśli posiadasz odpowiednie umiejętności ale brakuje ci ich potwierdzenia, które zapewni ci pozycję na rynku pracy-potwierdż nabyte kompetencje i podejdż do certyfikacji w systemie kształcenia VCC

Znak Europas:
Certyfikaty są opatrzone znakiem Europass, który jest rozpoznawalny na terenie całej Europy poprzez sektor edukacji rynku pracy

Walidacja i certyfikacja:
Nasi eksperci i asesorzy przygotują cię do potwierdzenia kwalifikacji.

Czym są kwalifikacje VCC?

W zakresie certyfikacji standard VCC umożliwia przygotowanie do wykonywania nowego zawodu – New Competences, jak również uzupełnienie, podwyższenie i zaktualizowanie posiadanych kwalifikacji zawodowych do potrzeb zmieniającego się rynku pracy – Select Competences.

Innowacyjność VCC przejawia się w uwzględnieniu w procesie certyfikacji nie tylko wiedzy teoretycznej, ale również praktycznych umiejętności zawodowych, branżowego języka obcego, kompetencji informatycznych, personalnych i społecznych.

Moduły, w jakich Akademia Bliżej posiada uprawnienia do certyfikacji jako Partner Egzaminacyjny oraz do prowadzenia kursów:

 • Mediacje sądowe i pozasądowe
 • Negocjacje i NLP
 • Coaching
 • Trener
 • Mentoring
 • Menedżer
 • Pracownik HR
 • Kompetencje społeczne
 • Doradztwo zawodowe
 • Inspektor danych osobowych
 • Skuteczna rozwojowa komunikacja
 • Autoprezentacja i wystąpienia publiczne
 • Techniki sprzedaży

Certyfikacja VCC to systemem kształcenia i certyfikacji zgodny z europejskimi i krajowymi ramami kwalifikacji potwierdzającymi kompetencje w zawodzie mediatora w obszarze wiedzy i umiejętności społecznych wyszczególnionych w suplemencie do Certyfikatu.
Wybierz moduł a nasi trenerzy i doradcy walidacyjni przygotują Cię skutecznie do walidacji i certyfikacji w kursach:

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Napisz lub zadzwoń:

kontakt@akademia-blizej.eu 

Tel.
530 697 250
531 775 033

Powiązane szkolenia

Mediacje sądowe i pozasądowe

Mediacje sądowe i pozasądowe Kurs podstawowy Mediacje to konstruktywne zarządzanie konfliktami poprzez dialog, dający konkretne rozwiązania, bez konieczności walki w sądzie. Mediacja jest procesem dochodzenia do porozumienia w obecności mediatora,

Czytaj więcej »

Superwizja i mentoring

Superwizja i mentoring w mediacjach Refleksyjne uczenie się w oparciu o Model 7 Perspektyw Superwizja rozumiana jako proces refleksyjnego uczenia się to okazja do spotkania indywidualnego lub grupowego, dzięki któremu

Czytaj więcej »

Kurs podstawowy

Kursy dla mediatorów Akademia Profesjonalnego Mediatora® mediacje sądowe i pozasądowe Kurs podstawowy Akademia Profesjonalnego Mediatora® jest szkoleniem rozwojowym, które przygotowuje do pracy w zawodzie i roli mediatora sądowego oraz pozasądowego.

Czytaj więcej »