Akademia profesjonalnego trenera - Kurs zaawansowany

Akademia profesjonalnego trenera – kurs trenera

Kurs podstawowy

Akademia Profesjonalnego Mediatora® jest szkoleniem rozwojowym, które przygotowuje do pracy w zawodzie i roli mediatora sądowego oraz pozasądowego.

Program kursu „Akademia Profesjonalnego Mediatora” jest zgodny z najnowszymi wymaganiami wobec mediatorów, tj. kwalifikacją rynkową „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych, gospodarczych i rodzinnych włączonych Obwieszczeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 grudnia 2018 r. (Dz.U. 2018, poz. 1198); z dnia 23 czerwca 2020r. (DZ.U. 2020,poz.556) oraz Standardami Szkolenia Mediatorów uchwalonymi przez Społeczną Radę do Spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości w dniu 29 października 2007 r.

Ukończenie podstawowego szkolenia zapewnia kwalifikacje zawodowe (zawód: Mediator, kod PKD 69.10.Z).

Uczestnik może ubiegać się o wpis na listę Stałych Mediatorów Sądowych, która jest prowadzona przez Prezesów Sądów Okręgowych. Istnieje także możliwość wpisu na Listę Stałych Mediatorów Ośrodka Mediacji MIR Synergia po spełnieniu wymogów związanych z przyznawaniem rekomendacji Ośrodka Mediacji”

Cel szkolenia

Podniesienie kompetencji trenerskich, doskonalenie warsztatu trenerskiego, tak, aby przekazywane treści i forma wspierały rozwój umiejętności i wiedzę uczestników szkoleń Przygotowanie do wykonywania zawodu trenera czy też edukatora na najwyższym poziomie.

Certyfikat VCC

Adresaci szkolenia

Osoby posiadające praktykę trenerską, aktywnie działające na rynku szkoleniowym, świadczące usługi trenersko-doradcze.

Korzyści

W wyniku udziału w szkoleniu uczestnicy:

 • zdobędą nowe i rozwiną już posiadane kompetencje trenerskie
 • podzielą się doświadczeniem 
 • wezmą udział w superwizji i mentoringu

Podczas szkolenia nauczysz się

 • interwencji w sytuacji zakłóceń, manipulacji i konfliktów
 • autoprezentacji i wystąpień trenera 
 • radzenia sobie ze stresem
 • inteligencji emocjonalnej w pracy trenera
 • metod identyfikacji i diagnostyki potrzeb szkoleniowych
 • trenera w roli facylitatora i mediatora
 • metodyki szkoleń dorosłych
 • pracy w roli trenera biznesu i trenera w organizacji
 • nowoczesnych metod szkoleniowych on-line
Kurs na trenera

Co otrzymasz po szkoleniu?

 • Zaświadczenie ukończenia szkolenia na poziomie zaawansowanym z wybranego tematu
 • Możliwość podejścia do certyfikacji VCC 

Program (40h - 60h)

Warsztat doskonalenia umiejętności interpersonalnych

 • doskonalenie umiejętności i zachowań komunikacyjnych, nauka otrzymywania i udzielania informacji zwrotnej 
 • zmiana zachowań i utrwalonych niepożądanych nawyków, które mogą być przeszkodą w budowaniu konstruktywnych relacji
 • radzenie sobie z sytuacjami konfliktowymi
 • wprowadzenie do treningu interpersonalnego

Zarządzanie procesem grupowym i zarządzanie sobą w przebiegu procesu grupowego 

 • proces grupowy – charakterystyka i dynamika
 • proces grupowy – potrzeby grupy i rola trenera w poszczególnych fazach
 • źródła trudności
 • sposoby rozwiązywania konfliktów w pracy trenerskiej
 • struktury do procesów grupowych

Zawód trener: predyspozycje

 • trener – nauczyciel dorosłych osób
 • psychologia w pracy trenera 
 • trener i coach
 • rozwój zawodowy i osobisty trenera
 • testy psychometryczne PCT-A

Warsztat trenera – metody prowadzenia zajęć

 • lodołamacze, ćwiczenia, testy, praca z metaforą, wykład, odgrywanie ról
 • dyskusja, gry, symulacje 

Sytuacje trudne w pracy trenera

 • ogólne dyrektywy w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami
 • autoprezentacja w pracy trenera
 • prezentacja i wystąpienia publiczne
 • rozwój osobisty i zawodowy trenera 

Obszar umiejętności biznesowych

 • organizacja i planowanie szkoleń 
 • projektowanie szkoleń metodą coachingową
 • metodologia diagnozowania potrzeb szkoleniowych, narzędzia diagnozy, testy psychometryczne
 • metodologia projektowania szkoleń
 • ewaluacja i działania poszkoleniowe
 • praktyczne umiejętności biznesowe w pracy trenera

Informacje organizacyjne

Projekt obejmuje 10 modułów

Czas trwania: 80h

Kurs na mediatora

Cena kurs

 • Program Akademia Profesjonalnego Mediatora ® jest realizowany w 100% zdalnie.
 • Nie ma znaczenia, gdzie mieszkasz i w jakich godzinach możesz realizować kurs.
 • Dostęp do platformy e-learningowej jest 24 godziny na dobę. Wystarczy, że masz dostęp do Internetu. Możesz korzystać z kursu za pośrednictwem komputera, tabletu oraz smartfona.
 • Na platformie znajdziesz materiały do przeczytania (70 stron), ćwiczenia do wykonania (30 stron), przykłady technik i nagrania wykładów. Zapoznajesz się z nimi w dogodnym dla siebie czasie i miejscu.
6500 zł brutto
Cena wybranego modułu 20h:
 • Szkolenie odbywa się na żywo, pozwalając na interakcję z trenerem z wykorzystaniem kamery, mikrofonu, czatu oraz na zadawanie pytań w czasie rzeczywistym.
 • Po zapisaniu się na szkolenie otrzymasz link z zaproszeniem na kurs na platformie Zoom i do innych form interaktywnych, materiały szkoleniowe, prezentacje, zeszyty ćwiczeń.
 • Nigdy wcześniej nie korzystałeś ze szkoleń on-line live? Nie martw się – zapewniamy pełne wsparcie techniczne. Zajęcia prowadzą certyfikowani trenerzy i mentorzy, eksperci mediacji, prawa i kompetencji społecznych.
1200 ZŁ BRUTTO

Organizator zastrzega, że cena może ulec zmianie.

Dofinansowanie do 80%

Kursy dla trenerów, coachów, mentorów po spełnieniu wymogów danych projektów dostępne są z dofinansowaniem poprzez Bazę Usług Rozwojowych

  

Szkolenia dla mediatorów

Opinie naszych klientów

Dlaczego Akademia Profesjonalnego Trenera z Akademią Bliżej?

Zapisz się na szkolenie

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Napisz lub zadzwoń:

kontakt@akademia-blizej.eu 

Tel.
530 697 250
531 775 033

Powiązane szkolenia

Akademia prawa dla mediatorów

Akademia prawa dla mediatorów Prawo dla nieprawników Akademia prawa dla mediatorów to szkolenie będące odpowiedzią na potrzeby osób, które w życiu zawodowym mają styczność z elementami prawa. Podczas szkolenia uczestnicy

Czytaj więcej »
Kurs mentoringu

Studia podyplomowe

Studia podyplomowe Chcesz zdobyć dyplom głównych renomowanych uczelni w kraju? Skorzystaj z naszej oferty studiów podyplomowych w Akademii WSB Dąbrowa Górnicza oraz Uniwersytetu Humanistyczno-Społecznego we Wrocławiu, gdzie jesteśmy Partnerem Merytorycznym

Czytaj więcej »