Akademia profesjonalnego trenera - Kurs zaawansowany

Akademia profesjonalnego trenera – kurs trenera

Kurs podstawowy

Akademia Profesjonalnego Mediatora® jest szkoleniem rozwojowym, które przygotowuje do pracy w zawodzie i roli mediatora sądowego oraz pozasądowego.

Program kursu „Akademia Profesjonalnego Mediatora” jest zgodny z najnowszymi wymaganiami wobec mediatorów, tj. kwalifikacją rynkową „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych, gospodarczych i rodzinnych włączonych Obwieszczeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 grudnia 2018 r. (Dz.U. 2018, poz. 1198); z dnia 23 czerwca 2020r. (DZ.U. 2020,poz.556) oraz Standardami Szkolenia Mediatorów uchwalonymi przez Społeczną Radę do Spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości w dniu 29 października 2007 r.

Ukończenie podstawowego szkolenia zapewnia kwalifikacje zawodowe (zawód: Mediator, kod PKD 69.10.Z).

Uczestnik może ubiegać się o wpis na listę Stałych Mediatorów Sądowych, która jest prowadzona przez Prezesów Sądów Okręgowych. Istnieje także możliwość wpisu na Listę Stałych Mediatorów Ośrodka Mediacji MIR Synergia po spełnieniu wymogów związanych z przyznawaniem rekomendacji Ośrodka Mediacji”

Cel szkolenia

Podniesienie kompetencji trenerskich, doskonalenie warsztatu trenerskiego, tak, aby przekazywane treści i forma wspierały rozwój umiejętności i wiedzę uczestników szkoleń Przygotowanie do wykonywania zawodu trenera czy też edukatora na najwyższym poziomie.

Certyfikat VCC

Adresaci szkolenia

Osoby posiadające praktykę trenerską, aktywnie działające na rynku szkoleniowym, świadczące usługi trenersko-doradcze.

Korzyści

W wyniku udziału w szkoleniu uczestnicy:

 • zdobędą nowe i rozwiną już posiadane kompetencje trenerskie
 • podzielą się doświadczeniem 
 • wezmą udział w superwizji i mentoringu

Podczas szkolenia nauczysz się

 • interwencji w sytuacji zakłóceń, manipulacji i konfliktów
 • autoprezentacji i wystąpień trenera 
 • radzenia sobie ze stresem
 • inteligencji emocjonalnej w pracy trenera
 • metod identyfikacji i diagnostyki potrzeb szkoleniowych
 • trenera w roli facylitatora i mediatora
 • metodyki szkoleń dorosłych
 • pracy w roli trenera biznesu i trenera w organizacji
 • nowoczesnych metod szkoleniowych on-line
Kurs na trenera

Co otrzymasz po szkoleniu?

 • Zaświadczenie ukończenia szkolenia na poziomie zaawansowanym z wybranego tematu
 • Możliwość podejścia do certyfikacji VCC 

Program (40h - 60h)

Warsztat doskonalenia umiejętności interpersonalnych

 • doskonalenie umiejętności i zachowań komunikacyjnych, nauka otrzymywania i udzielania informacji zwrotnej 
 • zmiana zachowań i utrwalonych niepożądanych nawyków, które mogą być przeszkodą w budowaniu konstruktywnych relacji
 • radzenie sobie z sytuacjami konfliktowymi
 • wprowadzenie do treningu interpersonalnego

Zarządzanie procesem grupowym i zarządzanie sobą w przebiegu procesu grupowego 

 • proces grupowy – charakterystyka i dynamika
 • proces grupowy – potrzeby grupy i rola trenera w poszczególnych fazach
 • źródła trudności
 • sposoby rozwiązywania konfliktów w pracy trenerskiej
 • struktury do procesów grupowych

Zawód trener: predyspozycje

 • trener – nauczyciel dorosłych osób
 • psychologia w pracy trenera 
 • trener i coach
 • rozwój zawodowy i osobisty trenera
 • testy psychometryczne PCT-A

Warsztat trenera – metody prowadzenia zajęć

 • lodołamacze, ćwiczenia, testy, praca z metaforą, wykład, odgrywanie ról
 • dyskusja, gry, symulacje 

Sytuacje trudne w pracy trenera

 • ogólne dyrektywy w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami
 • autoprezentacja w pracy trenera
 • prezentacja i wystąpienia publiczne
 • rozwój osobisty i zawodowy trenera 

Obszar umiejętności biznesowych

 • organizacja i planowanie szkoleń 
 • projektowanie szkoleń metodą coachingową
 • metodologia diagnozowania potrzeb szkoleniowych, narzędzia diagnozy, testy psychometryczne
 • metodologia projektowania szkoleń
 • ewaluacja i działania poszkoleniowe
 • praktyczne umiejętności biznesowe w pracy trenera

Informacje organizacyjne

Projekt obejmuje 10 modułów

Czas trwania: 80h

Kurs na mediatora

Cena kurs

 • Program Akademia Profesjonalnego Mediatora ® jest realizowany w 100% zdalnie.
 • Nie ma znaczenia, gdzie mieszkasz i w jakich godzinach możesz realizować kurs.
 • Dostęp do platformy e-learningowej jest 24 godziny na dobę. Wystarczy, że masz dostęp do Internetu. Możesz korzystać z kursu za pośrednictwem komputera, tabletu oraz smartfona.
 • Na platformie znajdziesz materiały do przeczytania (70 stron), ćwiczenia do wykonania (30 stron), przykłady technik i nagrania wykładów. Zapoznajesz się z nimi w dogodnym dla siebie czasie i miejscu.
6500 zł brutto
Cena wybranego modułu 20h:
 • Szkolenie odbywa się na żywo, pozwalając na interakcję z trenerem z wykorzystaniem kamery, mikrofonu, czatu oraz na zadawanie pytań w czasie rzeczywistym.
 • Po zapisaniu się na szkolenie otrzymasz link z zaproszeniem na kurs na platformie Zoom i do innych form interaktywnych, materiały szkoleniowe, prezentacje, zeszyty ćwiczeń.
 • Nigdy wcześniej nie korzystałeś ze szkoleń on-line live? Nie martw się – zapewniamy pełne wsparcie techniczne. Zajęcia prowadzą certyfikowani trenerzy i mentorzy, eksperci mediacji, prawa i kompetencji społecznych.
1200 ZŁ BRUTTO

Organizator zastrzega, że cena może ulec zmianie.

Dofinansowanie do 80%

Kursy dla trenerów, coachów, mentorów po spełnieniu wymogów danych projektów dostępne są z dofinansowaniem poprzez Bazę Usług Rozwojowych

  

Szkolenia dla mediatorów

Opinie naszych klientów

Dlaczego Akademia Profesjonalnego Trenera z Akademią Bliżej?

Zapisz się na szkolenie

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Napisz lub zadzwoń:

kontakt@akademia-blizej.eu 

Tel.
530 697 250
531 775 033

Powiązane szkolenia

Psychologia dla mediatorów

Psychologia dla mediatorów Kurs podstawowy Psychologia dla mediatora ma być przewodnikiem, który będzie pomagał w zdobywaniu wiedzy psychologicznej oraz w korzystaniu z niej w konkretnych sytuacjach w pracy ze stronami

Czytaj więcej »